Tanulmány
A mû önazonossága és az elemzés kockázatai 5. - 16. o
Szegedy-Maszák Mihály
A hatszólamú ricercar szakrális kódjai 17. - 38. o
Göncz Zoltán
Liszt "kereszt"-motívuma és a h-moll szonáta 39. - 56. o
Merrick, Paul
A halál szimfóniája vagy a szimfónia halála? : gondolatok Mahler 9. szimfóniájáról 57. - 67. o
Laki Péter
Népzenei hatások Jeney Zoltán Halotti szertartás címû mûvében 68. - 88. o
Farkas Zoltán
Közlemény
Egy "hajdútánc-ungaresca" dallamtípus kapcsolata a magyar népi tánczenével 89. - 97. o
Paksa Katalin
Documenta
A Magyar Zene évtizedei : adalékok a folyóirat elsõ ötven évének történetéhez 99. - 115. o
Péteri Lóránt
Egy 18. század végi magyarországi kulturális nagyberuházás pénzügyi összesítése 116. - 123. o
Malina János
Recenzió
Hiánypótló kották : Veress Sándor: Kórusmûvek I-II. Közr. Berlász Melinda 124. - 128. o
Ittzés Mihály
Close