90 éves az OSZK zeneműtára
Megnyitó helyett - "a Zeneműtár első aranykora" : Somfai László visszaemlékezése 237. - 241. o
Somfai László
"A Teremtés ellenpárja" : Joseph Haydn Az utolsó ítéletének szövegkönyve 242. - 267. o
Mikusi Balázs
Ismeretlen Mozart-autográf az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtárában 269. o
Erkel egyedül : Az Erzsébet néhány talányos szerzői kéziratoldala 270. - 315. o
Szacsvai Kim Katalin
Piszkos partitúrák, szennyes szólamok avagy Az eleven ördög és a magyar operett nem teljesen szeplőtelen fogantatása 318. - 333. o
Bozó Péter
A Hubay-hagyaték titkai : Nyomozás az OSZK-ban és azon túl 334. - 349. o
Gombos László
"Elfeledtetése nemcsak mulasztás, de bűn is volna" : Vécsey Jenő, a magyar zenetudomány fáradhatatlan munkása 350. - 367. o
Kelemen Éva
Close