Tanulmány
Az intézményes gregoriánkutatás műhelyében 373. - 383. o
Kiss Gábor
Brassótól Eperjesig, Pataktól Sopronig : Vázlatos áttekintés a 16-17. századi egy- és többszólamú, vokális és instrumentális zenének a Zenetudományi Intézetben negyven éve folyó kutatásáról 384. - 394. o
Ferenczi Ilona
Tonus primus Haydn hangszeres zenéjében 395. - 405. o
Komlós Katalin
A Haydn korabeli Eszterházi Accademie-k helyszíneiről és elvirágzásáról : 300 éve, 1714. december 18-án született "Pompakedvelő" Esterházy Miklós, Haydn "jó hercege" 406. - 431. o
Malina János
Az első világháború - a zenetörténet "őskatasztrófája"? 432. - 440. o
Danuser, Hermann
Az OMIKE zenei előadásai 1939-1944 441. - 452. o
Mácsai János
Az Improvizációktól a Csongor és Tündéig : Bozay Attila experimentális korszaka (1971-1984) 453. - 460. o
Dalos Anna
Mûhelytanulmány
Lichtenberg Emil és együttesei 461. - 477. o
Németh Zsombor
Recenzió
Zenéről, zeneéletről az ezredfordulón - a Nyitrai Egyetem zenei tanszékének gyűjteményes kötetei : Hudba - Integrácie - Interpretácie. Music - Integration - Interpretation 16. 478. - 480. o
Erdélyi-Molnár Klára
A 2014. évi, LII. évfolyam tartalomjegyzéke 481. - 482. o
Close