Girolamo Diruta: Il Transilvano – jelentõsége külföldön és Magyarországon 3. - 24. o
Barlay Ö. Szabolcs
Fafúvók a reneszánszban és napjainkban : néhány gondolat új fafúvós hangszerek építésérõl 25. - 54. o
Újházy László
Római Liszt-dokumentumok 55. - 75. o
Hamburger Klára
Adalékok India õsi hangrendszerének megfejtéséhez 76. - 102. o
Varga Ferenc
Könyvekrõl
Documenta Bartokiana, Heft 5. (Hrsg.: László Somfai) 103. - 109. o
Breuer János
Eõsze László: Kodály Zoltán életének krónikája 109. - 112. o
Breuer János
Close