[Tanulmányok]

(1106 találat)
# Cím Abstract Szerző Folyóirat Oldalszám
Moszkvai Zeneszerzõk - Abramszkij, Alekszandr 1977., 18. évf. 3. szám 273. - 276.o
Az ifjú bolgár zeneszerzõkrõl - Abrasev, Bozsidar 1968., 9. évf. 2. szám 121. - 126.o
Arnold Schönberg Pierrot Lunaire-je - Adorno, Theodor Wiesengrund 1974., 15. évf. 3. szám 250. - 252.o
Bartókról - Adorno, Theodor Wiesengrund 1975., 16. évf. 3. szám 241. - 257.o
Vád vagy magamentség? : gondolatok a Kossuth-emigrációról - Albert Gábor 1987., 28. évf. 1. szám 63. - 65.o
Szamuil Feinberg - Alekszandrov, Anatolij 1977., 18. évf. 3. szám 279. - 280.o
Goldmark Károly vázlatkönyvei - Alföldy Gábor 1996., 36. évf. 3-4. szám 234. - 296.o
A gyõzelem 80 perce : Sosztakovics VII. szimfóniájának keletkezéstörténetéhez - Aljanszki, J. 1975., 16. évf. 4. szám 371. - 379.o
Az elsõ bécsi klasszikus iskola klarinétversenyei I. (1770-1810) - Balassa György 1977., 18. évf. 1. szám 49. - 74.o
Az elsõ bécsi klasszikus iskola klarinétversenyei II. (1770-1810) : versenymûvek két klarinétra zenekari kísérettel - Balassa György 1977., 18. évf. 2. szám 134. - 183.o
Az elsõ bécsi klasszikus iskola zongora-klarinét szonátái - Balassa György 1976., 17. évf. 1. szám 12. - 41.o
Egy különös klarinétverseny - Balassa György 1973., 14. évf. 4. szám 383. - 388.o
Johann Baptist Vanhal klarinétversenye - Balassa György 1974., 15. évf. 4. szám 373. - 378.o
A vokális zene helye a magyar zenekultúra fejlõdésének a felszabadulást követõ korszakában I. : problématörténeti áttekintés - Balázs István 1975., 16. évf. 1. szám 31. - 38.o
A vokális zene helye a magyar zenekultúra fejlõdésének a felszabadulást követõ korszakában II. - Balázs István 1975., 16. évf. 2. szám 135. - 148.o
Cosí va chi troppama e troppo crede : Kurtág György Truszova-ciklusáról - Balázs István 1983., 24. évf. 3. szám 223. - 234.o
Zenemûvészet és történelmi távlat : Arnold Schönberg és a tizenkét fokú technika belsõ idõviszonyainak ellentmondásai - Balázs István 1974., 15. évf. 3. szám 299. - 318.o
A budapesti Zeneakadémia - funkciók és rekrutáció változásai - Balázs János 1991., 32. évf. 1. szám 101. - 110.o
A kõszegi iskolarektor zenei kötelességei a 17. században : adatok a 17. századi iskolák zenéjéhez - Bárdos Kornél 1982., 23. évf. 1. szám 5. - 9.o
A pásztói ciszterciek zenei mûködése az egri gimnáziumban - Bárdos Kornél 1987., 28. évf. 1. szám 14. - 16.o
Székesfehérvár zenei struktúrája a 18-19. században - Bárdos Kornél 1990., 31. évf. 2. szám 130. - 133.o
XVI - XVII. századi számadáskönyvek és jegyzõkönyvek kiegészítõ adatai „Erdély zenetörténeté”-hez - Bárdos Kornél 1988., 29. évf. 3. szám 251. - 255.o
„Tetemrehívás?” - Bárdos Lajos 1980., 21. évf. 4. szám 391. - 393.o
A „Norvég leányok” : egy különös mû különös szerkezete - Bárdos Lajos 1972., 13. évf. 4. szám 353. - 367.o
Egy „szomorú” hangnem : Kodály zenéje és a lokrikum - Bárdos Lajos 1976., 17. évf. 4. szám 339. - 387.o
Heptatonia secunda : egy sajátságos hangrendszer Kodály mûveiben (Elsõ közlemény) - Bárdos Lajos 1962., 3. évf. 6. szám 583. - 603.o
Heptatonia secunda : egy sajátságos hangrendszer Kodály mûveiben (harmadik közlemény) - Bárdos Lajos 1963., 4. évf. 2. szám 119. - 142.o
Heptatonia secunda : egy sajátságos hangrendszer Kodály mûveiben (második közlemény) - Bárdos Lajos 1963., 4. évf. 1. szám 3. - 31.o
Heptatonia secunda : egy sajátságos hangrendszer Kodály mûveiben (negyedik, befejezõ közlemény) - Bárdos Lajos 1963., 4. évf. 3. szám 227. - 255.o
Organika - Bárdos Lajos 1973., 14. évf. 2. szám 156. - 164.o
Giovan Battista Mosto gyulafehérvári madrigáljai : reneszánsz muzsika a Báthoryak udvarában - Barlay Ö. Szabolcs 1975., 16. évf. 2. szám 173. - 182.o
Girolamo Diruta: Il Transilvano – jelentõsége külföldön és Magyarországon - Barlay Ö. Szabolcs 1978., 19. évf. 1. szám 3. - 24.o
Reneszánsz muzsika a Báthoryak udvarában II. : a gyulafehérvári madrigálok stílus- és zenetörténeti elemzése - Barlay Ö. Szabolcs 1976., 17. évf. 2. szám 134. - 160.o
Girolamo Diruta: Il Transilvano – stíluskritikai analízis és forráskutatási adalékok : történelmi elõzmények - Barlay Ö. Szabolcs; Pernye András 1978., 19. évf. 3. szám 298. - 313.o
Girolamo Diruta: Il Transilvano – stíluskritikai analízis és forráskutatási adalékok : történelmi elõzmények - Barlay Ö. Szabolcs; Pernye András 1978., 19. évf. 3. szám 298. - 313.o
Girolamo Diruta: Il Transilvano – történeti elõzmények, stíluskritikai analízis és forráskutatási adalékok (III.) - Barlay Ö. Szabolcs; Pernye András 1979., 20. évf. 1. szám 39. - 59.o
Girolamo Diruta: Il Transilvano – történeti elõzmények, stíluskritikai analízis és forráskutatási adalékok (III.) - Barlay Ö. Szabolcs; Pernye András 1979., 20. évf. 1. szám 39. - 59.o
Girolamo Diruta: Il Transilvano – történeti elõzmények, stíluskritikai analízis és forráskutatási adalékok I. - Barlay Ö. Szabolcs; Pernye András 1978., 19. évf. 4. szám 335. - 360.o
Girolamo Diruta: Il Transilvano – történeti elõzmények, stíluskritikai analízis és forráskutatási adalékok I. - Barlay Ö. Szabolcs; Pernye András 1978., 19. évf. 4. szám 335. - 360.o
Girolamo Diruta: Il Transilvano – történeti elõzmények, stíluskritikai analízis és forráskutatási adalékok IV. - Barlay Ö. Szabolcs; Pernye András 1979., 20. évf. 2. szám 130. - 146.o
Girolamo Diruta: Il Transilvano – történeti elõzmények, stíluskritikai analízis és forráskutatási adalékok IV. - Barlay Ö. Szabolcs; Pernye András 1979., 20. évf. 2. szám 130. - 146.o
Egy angolnyelvû magyar Kodály-monográfia : L. Eõsze: Zoltán Kodály, His Life and Work (Collet’s London, 1962) - Barna István 1962., 3. évf. 6. szám 631. - 632.o
Egy mozgalmas életû cseh muzsikus: Jan Ladislav Dusík - Barna István 1962., 3. évf. 4. szám 373. - 377.o
G. Francesco Malipiero nyolcvan éves - Barna István 1962., 3. évf. 1. szám 39. - 42.o
A XVI-XVII. század magyar zenetörténetének irodalma öt folyóiratban és hat kötetsorozatban - Barnás Mária; Dobszay Ágnes, Kaisinger Rita; Rosta Árpád; Rostetter Szilveszter; Szitha Tünde 1983., 24. évf. 1. szám 72. - 86.o
Alekszandr Moszolov korai alkotásai - Barszova, Inna 1987., 28. évf. 3. szám 244. - 281.o
„Programopera” zongorán : sajátos stílusjegyek Liszt operaparafrázisaiban - Batta András 1986., 27. évf. 1. szám 3. - 11.o
A „harangjátékelv” Liszt zenéjében - Batta András 1979., 20. évf. 2. szám 147. - 156.o
Akadémizmus, újklasszicizmus, szecesszió : az ifjú Weiner Leó zeneszerzõi stílusáról - Batta András 1985., 26. évf. 3. szám 230. - 237.o
Zeneakadémiai tabló - múzsa és fáta Hans Koessler osztályában - Batta András 1994., 35. évf. 2. szám 216. - 223.o
Típusalkotás és nagyforma Beethoven korai zongoravariációiban - Batta András; Kovács Sándor 1977., 18. évf. 4. szám 362. - 386.o
Típusalkotás és nagyforma Beethoven korai zongoravariációiban - Batta András; Kovács Sándor 1977., 18. évf. 4. szám 362. - 386.o
A moszkvai Új Zene Egyesület - Beljajev, Viktor 1977., 18. évf. 3. szám 256. - 258.o
Alekszander Mosszolov: I. vonósnégyes, op. 24. - Beljajev, Viktor 1977., 18. évf. 3. szám 288. - 289.o
Kasztalszkij és orosz népi többszólamúsága - Beljajev, Viktor 1987., 28. évf. 3. szám 282. - 291.o
Nyikolaj Mjaszkovszkij negyedik zongoraszonátája - Beljajev, Viktor 1977., 18. évf. 3. szám 277. - 278.o
Szamuil Feinberg 6. zongoraszonátája - Beljajev, Viktor 1977., 18. évf. 3. szám 281. - 282.o
Új zene Moszkvában - Beljajev, Viktor 1977., 18. évf. 3. szám 254. - 255.o
Zeneszerzés Oroszországban - Beljajev, Viktor 1977., 18. évf. 3. szám 269. - 272.o
Javaslat a tizenkétfokú hangrendszer új írásmódjára - Benke Lajos 1967., 8. évf. 4. szám 401. - 407.o
„...iemer mêr ouwê...” Veress Sándor - Walter von der Vogelweide elégiájának genézisérõl - Berlász Melinda 1996., 36. évf. 2. szám 141. - 145.o
„Zenei szakértõ – szociográfus” : a negyvenes évek zenekritikusa - Berlász Melinda 1992., 33. évf. 1. szám 8. - 13.o
Bartha Dénes - a folyóiratszerkesztõ : a Magyar Zenei Szemle és a Zenei Szemle fõszerkesztõje - Berlász Melinda 1984., 25. évf. 2. szám 115. - 134.o
Bartha Dénes, a Székesfõvárosi Zenekar mûvészeti igazgatója (1947-49) : válogatás a mûködésére vonatkozó levéltári dokumentumokból - Berlász Melinda 1988., 29. évf. 4. szám 415. - 429.o
Da capo al fine - Ismétlõdõ segélykiáltások a népzenekutatás létéért (1946-1950) - Berlász Melinda 1982., 23. évf. 1. szám 10. - 17.o
Dokumentumok az 1940-1944-es erdélyi gyûjtések és hanglemezfelvételezések történetéhez - Berlász Melinda 1992., 33. évf. 2. szám 115. - 137.o
Egy emlékezés-gyûjtemény tanulságai : reflexiók a jubileumra megjelent Weiner-kötethez - Berlász Melinda 1985., 26. évf. 3. szám 249. - 254.o
Egy megújuló Gárdonyi-kép körvonalainak esélye - Berlász Melinda 2006., 44. évf. 3. szám 241. - 243.o
Lajtha-körkép - Párizs, 1968 : nyugat-európai és magyar alkotói kapcsolatok a Lajtha-memoárok tükrében (1929-1963) abs.
Remembering Lajtha – Paris, 1968
An Historical Assessment of the Lajtha Memoirs by his West European and Hungarian Contemporaries (1929-1963)
Melinda Berlász

In the years after László Lajtha’s death, ten contemporary artists – Lajtha’s friends and acquaintances – paid tribute to the late Hungarian composer in recollections upon the initiative of János Gergely, editor of the French-language periodical Études Finno-Ougriennes. Eight of the writers were West European composers and ethnomusicologists working in the sphere of attraction of Paris culture (Henry Barraud, Emmanuel Bondeville, Jacques Chailley, Alphones Claude Leduc, Salvador de Madariaga, Albert Marinus, Marcel Mihalovici, A. Adnan Saygun), with two contemporaries representing the Hungarian colleagues (Sándor Veress and Lajos Vargyas).
These remembrances preserve a multitude of facts and personal characteristics of Lajtha: through them, the Hungarian composer’s presence in Paris – which, though sporadic, spanned several decades –, his contacts with his contemporaries and the network of events he was involved in become realistically clarified. In the light of this foreign viewpoint, the often vague and idealized Hungarian | French cooperation concerning Lajtha can clear up important questions of his biography and the genesis of compositions. The writings published in 1968 failed to be included in that-time or later Hungarian research literature on Lajtha, principally because the periodical was unknown.
The paper is to interpret the personal relations between Lajtha and his contemporary creators, pointing our their importance for international art and science. The author also plans to publish the collection of memoirs in Hungarian and English languages.
Berlász Melinda 2003., 41. évf. 2. szám 167. - 179.o
Mûfajszerû gondolkodás Lajtha László zeneszerzõi életmûvében I. - Berlász Melinda 1990., 31. évf. 1. szám 99. - 107.o
Mûfajszerû gondolkodás Lajtha László zeneszerzõi életmûvében II. : mûfajcsoportok, mûfajláncok, mint az alkotópálya meghatározói - Berlász Melinda 1990., 31. évf. 2. szám 193. - 200.o
Tradíció és jelen szintézise Veress Sándor Passacaglia Concertantéjában : utószó Veress kompozíciójának koncert-elõadásához abs.
Synthesis of Tradition and the Present in Sándor Veress’s Passacaglia Concertante
Epilogue to a concert performance of Veress’s composition
Melinda Berlász

The Passacaglia Concertante, for oboe and String instruments by Sándor Veress, is of special importance among his other works composed in the 1960s. The synthesis of the form of two baroque compositional genres: the passacaglia and the concerto have provided him a basis for a stylistic change. Building upon a foundation with the baroque traditional elements of structure, while being consciously attached to the eastern roots of his own compositional style, Veress was successful in joining the newest tendencies of western stylistic components (i. e. dodecaphony) with the elements characteristic of his earlier works. It is the special synthesis of eastern and western traditions which distinguishes the Passacaglia concertante first of all. After the wonderful performances in Hungary by Heinz Holliger, new for the first time, an outstanding Hungarian oboist, László Hadady has also chosen it as a piece in his programme.
Berlász Melinda 2000., 38. évf. 2. szám 117. - 126.o
„Alap-atmoszférája: a tragikus harmónia” : beszélgetés a 75 éves Mihály András zeneszerzõvel - Bieliczky Éva 1992., 33. évf. 4. szám 430. - 436.o
Számvetés Lehel György karmesterrel a Magyar Rádió és az új magyar zene évtizedeirõl - Bieliczkyné Buzás Éva 1990., 31. évf. 4. szám 423. - 444.o
Költészet, zene és társadalom a „hagyományos Afrikában” I. - Biernaczky Szilárd 1986., 27. évf. 3. szám 312. - 332.o
Költészet, zene és társadalom a „hagyományos Afrikában” II. - Biernaczky Szilárd 1986., 27. évf. 4. szám 405. - 418.o
Bartók Béla, a román népzene kutatója - Birlea, Ovidiu 1975., 16. évf. 3. szám 286. - 302.o
A Borisz Godunov õsbemutatójának sajtóvisszhangja : szellemi-zenei irányzatok az 1870-es évek Oroszországában - Bojti János; Papp Márta 1990., 31. évf. 1. szám 66. - 75.o
A Borisz Godunov õsbemutatójának sajtóvisszhangja : szellemi-zenei irányzatok az 1870-es évek Oroszországában - Bojti János; Papp Márta 1990., 31. évf. 1. szám 66. - 75.o
Bartók nyomában - Bóka László 1965., 6. évf. 4. szám 339. - 342.o
A „Gyermekeknek” címû sorozat kihagyott darabjai - Bónis Ferenc 1965., 6. évf. 4. szám 347. - 356.o
A magyar népzene : adatok Kodály tanulmányának keletkezés-történetéhez - Bónis Ferenc 1985., 26. évf. 1. szám 3. - 8.o
Az Apponyi kézirat magyar táncai - Bónis Ferenc 1964., 5. évf. 6. szám 569. - 580.o
Bartók és a verbunkos - Bónis Ferenc 1971., 12. évf. 3. szám 252. - 259.o
Bartók hat nyilatkozata - Bónis Ferenc 1988., 29. évf. 4. szám 395. - 403.o
Beethoven és a magyar zene - Bónis Ferenc 1971., 12. évf. 1. szám 30. - 36.o
Egy „hamisítatlan” Kodály-írás - Bónis Ferenc 1983., 24. évf. 1. szám 3. - 11.o
Idézetek Bartók zenéjében - Bónis Ferenc 1962., 3. évf. 2. szám 105. - 122.o
Ki komponálta a Psalmus hungaricus zenéjét? : Kodály vitája a német sajtóval 1942-ben - Bónis Ferenc 1984., 25. évf. 2. szám 135. - 140.o
Kodály Zoltán írásainak jegyzéke (2) - Bónis Ferenc 1986., 27. évf. 4. szám 365. - 404.o
Mosonyiana. A Mosonyi-kutatás új eredményei : IV. élete és mûvei a sajtó tükrében (1860) [II. rész] - Bónis Ferenc 1989., 30. évf. 3. szám 227. - 249.o
Mosonyiana. A Mosonyi-kutatás új eredményei I. rész - Bónis Ferenc 1989., 30. évf. 2. szám 155. - 187.o
Mosonyiana. A Mosonyi-kutatás új eredményei II. - Bónis Ferenc 1996., 36. évf. 1. szám 80. - 96.o
Mosonyiana. A Mosonyi-kutatás új eredményei V. : Szép Ilonka. Adatok keletkezésének történetéhez, zenei népiességének forrásaihoz és fogadtatásának krónikájához [III. rész] - Bónis Ferenc 1989., 30. évf. 4. szám 335. - 377.o
Szabolcsi Bence és A zene története - Bónis Ferenc 1983., 24. évf. 3. szám 235. - 247.o
Szabolcsi Bence, Kodályról és Bartókról - Bónis Ferenc 1985., 26. évf. 4. szám 352. - 362.o
Szabolcsi és Kodály : adatok kettejük kapcsolatához - Bónis Ferenc 1982., 23. évf. 4. szám 353. - 371.o
Szirmai Alberttal, emlékeirõl - Bónis Ferenc 1963., 4. évf. 5. szám 503. - 509.o
A zene szerepe az ifjúság szabadidõ-mérlegében - Bontinck, Irmgard 1980., 21. évf. 4. szám 335. - 390.o
Az új zene történelmi fejlõdésvonalai - Borris, Siegfried 1964., 5. évf. 4. szám 355. - 367.o
Az új zene történelmi fejlõdésvonalai (második, befejezõ rész) - Borris, Siegfried 1964., 5. évf. 5. szám 451. - 460.o
Dodekafon struktúrák tonális integrációja - Borris, Siegfried 1967., 8. évf. 4. szám 377. - 383.o
Huszár Gál 1560. évi énekeskönyve, mint zenetörténeti emlék - Borsa Gedeon 1976., 17. évf. 2. szám 119. - 133.o
Piszkos partitúrák, szennyes szólamok avagy Az eleven ördög és a magyar operett nem teljesen szeplőtelen fogantatása - Bozó Péter 2014., 52. évf. 3. szám 318. - 333.o
1948 - Egy mentési kísérlet - Breuer János 1985., 26. évf. 1. szám 9. - 11.o
A II. budapesti nemzetközi Erkel-énekverseny - Breuer János 1966., 7. évf. 1. szám 39. - 48.o
A magyar elõadómûvészet problémáiról - Breuer János 1965., 6. évf. 4. szám 383. - 393.o
A magyar zenetörténet költõje - Breuer János 1969., 10. évf. 2. szám 139. - 142.o
Adalékok három Bartók-mû kiadói utóéletéhez - Breuer János 1970., 11. évf. 1-4. szám 42. - 47.o
Az elsõ tizenöt esztendõ - Breuer János 1977., 18. évf. 3. szám 227. - 231.o
Az új zene notációjának monográfiája - Breuer János 1967., 8. évf. 3. szám 277. - 283.o
Bartha Dénes az intézményes zenetudományi kutatásokért - Breuer János 1988., 29. évf. 4. szám 404. - 414.o
Bartók Béla helye a magyar zenei publikációkban - Breuer János 1969., 10. évf. 1. szám 36. - 44.o
Budapesti Zenei Hetek 1961 - Breuer János 1961., 1. évf. 9. szám 62. - 65.o
Dmitrij Sosztakovics 60 éves - Breuer János 1966., 7. évf. 4. szám 372. - 375.o
Egy születésnapra [Magyar Zenemûvészek Szövetsége] - Breuer János 1989., 30. évf. 4. szám 427. - 440.o
Együtt és egyedül – Mihály András operája - Breuer János 1967., 8. évf. 1. szám 26. - 32.o
Fesztivál?... : Budapesti Zenei Hetek, 1963 - Breuer János 1963., 4. évf. 6. szám 639. - 642.o
Jemnitz Sándor és Arnold Schoenberg kapcsolatai - Breuer János 1984., 25. évf. 1. szám 3. - 13.o
Kodály és Karl Straube - Breuer János 1995., 35. évf. 4. szám 432. - 436.o
Kodály Zoltán Bartók-képe - Breuer János 1980., 21. évf. 4. szám 394. - 400.o
Kodály Zoltán és Franciaország II. - Breuer János 1973., 14. évf. 4. szám 373. - 382.o
Kodály Zoltán és Franciaország [I. rész] - Breuer János 1973., 14. évf. 3. szám 258. - 269.o
Korunk zenéjének korszerûtlen megítélése : széljegyzetek Szerényi Gyõzõ dolgozatához - Breuer János 1986., 27. évf. 3. szám 280. - 283.o
Lajtha László Coolidge-díja - Breuer János 1996., 36. évf. 2. szám 146. - 150.o
Monotematikus koncepciók Kodály Zoltán hangszeres mûveiben - Breuer János 1982., 23. évf. 1. szám 18. - 20.o
Opus 4. - Egy Kodály-mû két alakja - Breuer János 1991., 32. évf. 2. szám 191. - 209.o
Prokofjev Magyarországon - Breuer János 1961., 1. évf. 5. szám 508. - 515.o
Ujfalussy József: Bartók Béla : a javított kiadásokról - Breuer János 1990., 31. évf. 1. szám 94. - 98.o
Századunk osztrák zeneszerzõi - Brix, Karl 1966., 7. évf. 5. szám 504. - 509.o
Új áramlatok a zenei nevelés területén - Brjuszova, Nagyezsda 1977., 18. évf. 3. szám 311. - 313.o
Munkáshangversenyek a Vigadóban a századelõn - Bruckner Éva 1981., 22. évf. 2. szám 209. - 213.o
Liszt és a maqyar ferencesek - Bucsi László 1987., 28. évf. 1. szám 50. - 52.o
Vietnami kis népcsoportok zenéje - Bui Thai Hong Nga 1989., 30. évf. 2. szám 136. - 154.o
A finnugor népek közös népdalai - C. Nagy Béla 1975., 16. évf. 2. szám 117. - 134.o
A mai finn zene - C. Nagy Béla 1966., 7. évf. 6. szám 607. - 614.o
Afroamerikai népzene - C. Nagy Béla 1967., 8. évf. 6. szám 574. - 591.o
Egy magyar juhászcsalád népdalkincse - C. Nagy Béla 1964., 5. évf. 2. szám 143. - 150.o
Jean Sibelius (1865-1957) - C. Nagy Béla 1965., 6. évf. 6. szám 602. - 609.o
Népzenénk és a zenei forma - C. Nagy Béla 1965., 6. évf. 1. szám 18. - 34.o
Népzenénk néhány alapkérdése. I. Pentatónia és íves szerkezet - C. Nagy Béla 1962., 3. évf. 6. szám 621. - 630.o
Népzenénk néhány alapkérdése. II. Pentatónia és lejtõ szerkezet (Befejezõ közlemény) - C. Nagy Béla 1963., 4. évf. 1. szám 42. - 49.o
Típuskérdések a magyar népzenében - C. Nagy Béla 1961., 1. évf. 6. szám 603. - 617.o
Bartók, Schönberg és néhány dal - Collins, Adrian 1981., 22. évf. 1. szám 38. - 41.o
Adalékok egy nevezetes akkord és egy nevezetes motívum történetéhez [I. rész] - Cornides Donát György 1962., 3. évf. 3. szám 249. - 272.o
Adalékok egy nevezetes akkord és egy nevezetes motívum történetéhez [II. rész] - Cornides Donát György 1962., 3. évf. 4. szám 346. - 364.o
Adalékok egy nevezetes akkord és egy nevezetes motívum történetéhez [III. rész] - Cornides Donát György 1962., 3. évf. 5. szám 475. - 488.o
A latin-amerikai népzene perspektívái - Cortez, Carlos Miro 1980., 21. évf. 1. szám 72. - 85.o
A Munka-kör zenei tevékenysége - Csaplár Ferenc 1971., 12. évf. 1. szám 53. - 64.o
Opera - Csemodanov, A. L. 1977., 18. évf. 3. szám 308. - 310.o
Opera - Csemodanov, A. L. 1977., 18. évf. 3. szám 308. - 310.o
Zene és szemlélet abs.
Music and Intuition
Péter György Csobó

The paper discusses an essential problem of musical reception: what are the cognitive and perceptual conditions of musical interpretation. The reflection of this problem in the history of musical aesthetics was linked with the adaptation of the intuition concept, and with the epistemological rethinking of a perceptional hierarchy. The problem moved in the 19th century from the antinomian concept to dialectical immediacy: the disagreement of the plastically - musically, beauty - sublime, and interpretation as survey or as feeling overshadowed the dynamic concept of acoustical intuition (E. Hanslick) and the intentional concept of acoustical intuition (H. Riemann). As a result of this, transfiguration indicates intuition as cognitio sensitive acusticae, a special forma of musical reception and the object of this reception forma coexists before and after music.
Csobó Péter György 2008., 46. évf. 4. szám 441. - 450.o
Egy népszerû dallamunk eredetéhez - Csomasz Tóth Kálmán 1974., 15. évf. 1. szám 73. - 77.o
Huszár Gál énekeskönyve (1560) és zenei jelentõsége - Csomasz Tóth Kálmán 1981., 22. évf. 2. szám 176. - 208.o
Szenci Molnár Albert és a magyar zenei írásbeliség - Csomasz Tóth Kálmán 1974., 15. évf. 4. szám 350. - 363.o
A „mélosz” szerelmesei : három zenész arcképe - Cz. Lányi Sarolta 1965., 6. évf. 1. szám 35. - 46.o
Új zene, új elõadómûvészet, új zenepedagógia - Czövek Erna 1965., 6. évf. 3. szám 227. - 236.o
Szöveg és zene viszonya az operában - Dallapiccola, Luigi 1965., 6. évf. 6. szám 619. - 637.o
Kodály Zoltán: A fúga mûvészete : a Concerto neoklasszicizmusáról abs.
Zoltán Kodály’s Art of Fugue
About the neo-classicism of the Concerto for Orchestra
Anna Dalos

Although Zoltán Kodály’s name has frequently been associated with trends in 20th-century neo-classicism, his oeuvre has never yet been examined in detail from this perspective. This is certainly the case for the Concerto for Orchestra (1939/1940), which in terms of its Bachian quotations, fugue and characteristically Baroque rhythmic types is the paradigmatic work of Kodály’s neo-classicism. This study attempts to reinterpret the form of the piece with the support of Kodály’s sketches, and strives to clarify the role of baroque elements and quotations in the composition. I draw on theories of stylistic history (specifically the Baroque) of the German art historian Heinrich Wölfflin, whose university lectures were heard by the young Kodály in Berlin, in 1906. Part of my argument is that Kodály implanted Wölfflinian characteristics of the Baroque style in his Concerto. I also suggest, however, that his intention was not merely to establish a Hungarian Baroque music (as argued by Szebolcsi). His Concerto also reflects his conception of folk music, which he conceived as bearing an archaeology of centuries of music. In this respect he created a stylistic synthesis, in which various historical-stylistic layers – folk music, Baroque elements, Classical forms, national romanticism, impressionism and new Hungarian music – appear simultaneously.
Dalos Anna 2004., 42. évf. 3-4. szám 367. - 386.o
Az „Ötök” kapcsolata az európai zene általános fejlõdésével - Danilevics, Lev Vasziljevics 1960., 1. évf. 2. szám 128. - 138.o
Budapest – Párizs - Danilevics, Lev Vasziljevics 1961., 1. évf. 5. szám 516. - 523.o
1908. december 9. - Még egyszer - Demény János 1981., 22. évf. 4. szám 423. - 424.o
1908. december 9. : Bartók újdonság Székely Arnold hangversenyén - Demény János 1981., 22. évf. 1. szám 52. - 62.o
Bartók Béla és a nagyvilág - Demény János 1961., 1. évf. 7-8. (II/4-5). szám 61. - 77.o
Bartók találkozása Adyval : Bartók könyvtárának Ady-kötetei - Demény János 1971., 12. évf. 1. szám 11. - 18.o
Marmorinus, rex Agarenorum - Déri Balázs 1987., 28. évf. 1. szám 34. - 37.o
A keresztúton - Derzsanovszkij, Vlagyimir 1987., 28. évf. 3. szám 302. - 303.o
A törvényen kívül helyezett mû : a mû-fogalom problematikája korunk mûvészetében - Dibelius, Ulrich 1972., 13. évf. 2. szám 129. - 142.o
A Bartók-Archívum munkájáról - Dille, Denijs 1965., 6. évf. 2. szám 140. - 143.o
Bartók és Busoni kapcsolatának dokumentumai - Dille, Denijs 1981., 22. évf. 1. szám 42. - 51.o
Bartók és Schoenberg kapcsolatai - Dille, Denijs 1974., 15. évf. 3. szám 253. - 266.o
Orosz kritikák modern európai zenemûvekrõl - Dimitrevszkij, A. 1977., 18. évf. 3. szám 259. - 260.o
Az elektronikus és a konkrét zene mûhelytitkaiból - Dobrowolski, Andrzej 1963., 4. évf. 2. szám 181. - 190.o
„Missa mundi” - Dobszay László 1982., 23. évf. 1. szám 21. - 36.o
„Mos patriae” - Dobszay László 1988., 29. évf. 4. szám 343. - 345.o
A forma-fogalom problematikája - Dobszay László 1966., 7. évf. 1. szám 3. - 10.o
A forma-fogalom problematikája - Dobszay László 2012., 50. évf. 3. szám 245. - 252.o
A gregorián ének elõadásának útjai - Dobszay László 1990., 31. évf. 3. szám 303. - 316.o
A gregorián ének zenei elemzése - Dobszay László 1998., 37. évf. 1. szám 5. - 20.o
A musicus mûhelyében abs.
In the Workshop of the Musicus
László Dobszay

The Alleluia Natus est beyond some Central- and North-Italian occurrence is recorded only by the Missale Notatum Strigoniense. The variants shows that the “musicus” in Hungary adapted the melody to the “pentatonic” dialect prevalent in this country. In contrast, when an Fransciscan antiphonary takers over an antiphon on King St. Ladislaus from the diocesan sources changes the emblematic d-a-cí formula to d-a-b, as it is correct in the “diatonic” dialect. That means, the existence of Gregorian dialects “though never mentioned in the medieval theoretical writings” belonged to the theoretical concepts of the contemporaneous musicians.
Dobszay László 2004., 42. évf. 3-4. szám 279. - 284.o
A tonalitáselemzés három rétege - Dobszay László 1985., 26. évf. 1. szám 12. - 17.o
Adatok az úgynevezett volta-ritmus történetéhez - Dobszay László 1984., 25. évf. 1. szám 14. - 22.o
Spiritus latine locuntur - Dobszay László 1987., 28. évf. 1. szám 49.o
„Dort, wo du nicht bist, dort ist das Glück” : a schuberti áttûnés pillanata - Dolinszky Miklós 1986., 27. évf. 4. szám 354. - 360.o
Az additív improvizáció hagyománya - Dolinszky Miklós 1989., 30. évf. 4. szám 378. - 412.o
Bach írta...? : kérdõjelek az Esz-dúr fuvolaszonáta hitelessége körül - Dolinszky Miklós 1988., 29. évf. 1. szám 3. - 27.o
Elõadás az Erkel Operakiadás elsõ köteteinek sajtóbemutatóján abs.
Address Given at the Press Introduction of the First Volumes of the Edition of Erkel’s Operas
Miklós Dolinszky

Bátori Mária (1840) was one of the first romantic national operas in Eastern-Europe. Contrary to the widely held belief, contemporary critics expressed their appreciation even after the premiere of Erkel’s two other operas that had been played with prolonged success, and Erkel himself even quoted from this piece in the score of Bánk Bán. Nonetheless, Bátori Mária was definitively removed from the repertoire of the Hungarian National Theatre in 1860. This was due to the ever increasing radicalism of the demand for national music on the one hand, and to the change of taste that ensued from Wagner and Offenbach coming to the fore in Hungary on the other. Even so, the work fulfilled its mission: it proved that a national language was compatible with international musical idioms and the typical plots of opera as a genre.
Dolinszky Miklós 2003., 41. évf. 1. szám 105. - 111.o
„Joseph, lieber Joseph mein” : adalék a Harmonia Caelestis forrásaihoz - Domokos Mária 1984., 25. évf. 1. szám 23. - 28.o
„Népzenénk és a szomszéd népek népzenéje” - Domokos Mária 1983., 24. évf. 2. szám 188. - 193.o
A Rákóczi-nóta családfája - Domokos Mária 1980., 21. évf. 3. szám 249. - 263.o
Az epika szerepe Borogyin Igor herceg címû operájában - Domokos Zsuzsa 1990., 31. évf. 3. szám 323. - 336.o
Beethoven-szimfóniák zongoraátiratai : Liszt interpretációja az elõdök stílusörökségének tükrében - Domokos Zsuzsa 1995., 35. évf. 3. szám 227. - 318.o
Czerny hatása Lisztre: a fantáziálás mûvészete - Domokos Zsuzsa 1992., 33. évf. 1. szám 70. - 96.o
Liszt 1839-es római Palestrina-élménye : Fortunato Santini könyvtára abs.
Liszt’s Roman Experience of Palestrina in 1839
The importance of Fortunato Santini’s library
Zsuzsanna Domokos

This study focuses on Liszt’s first Roman period in the first part of the year 1839 and his first experiences of the Palestrina-interpretation in the Cappella Sistina, as well as his acquaintance with Fortunato Santini, which so far has not been researched in the Liszt-literature. Fortunato Santini’s rich and very valuable library of autographs, first editions of Palestrina’s works, and many manuscript copies prepared in the most important Roman archives by Santini himself, plus the evening concerts held in his home, served as a starting point for Italian and foreign musicians of the time to research 16th century music. Among the visitors we find Liszt, Cramer, Fétis, Mendelssohn, Otto Nicolai and Vadimir Stasov. This study gives a brief description of the Santini-collection and summarizes all the information obtained from various sources which give a more precise insight into the personal relationship between Liszt and Santini and into the repertoire which Liszt might have studied during his first Roman sojourn.
Domokos Zsuzsa 2003., 41. évf. 2. szám 141. - 154.o
Liszt két levele Jacopo Tomadinihez : egy feledésbe merült egyházzenei kapcsolat - Domokos Zsuzsa 1994., 35. évf. 2. szám 173. - 177.o
Utak Palestrina zenéjéhez a 19. században : a Missa Papae Marcelli olasz, francia és német kiadásainak szemléletbeli különbségei abs.
19th-Century Paths to Palestrina’s Music: Differences in Approach of the Italian, German, and French Editions of the Missa Papae Marcelli
Zsuzsanna Domokos

For the 19th-century interpretation of Palestrina’s works, the publications serve as important sources since the publishers preparing their editions had to make decisions also in musical matters. The first editions published during Palestrina’s lifetime represent the original sources. These are choir books, containing only the most necessary musical information, as the way of performing was evident, thanks to the living tradition. However, the tradition was broken, except in the Cappella Sistina and even there it went through continuous changes. Thus, at the beginning of the 19th century, when the reform movements in church music began to promote the revival of 16th-century a cappella music, especially that of Palestrina, the authentic publication and performance of the representative compositions of the style to be followed raised serious problems. Because of the discontinuity of the traditional way of interpretation and the fundamental changes in musical thinking, the 19th-century publications of Palestrina’s works differ greatly from each other. After all, there were no important, complete editions of documentary value produced since the 16th and early 17th-century publications.
The study musically analyses some Italian, German and French publications of the Missa Papae Marcelli between the 1840s and the 1880s with the aim to find the conceptional similarities and differences among the different schools underlined by aesthetical writings of the time.
The whole analysis is based on the account for the original sources serving as bases for these editions and also gives some musical examples of the performance practice of the Cappella Sistina, the traditions with which every publisher was familiar with.
Domokos Zsuzsanna 2004., 42. évf. 3-4. szám 285. - 310.o
Utak Palestrina zenéjéhez a 19. században : a Missa Papae Marcelli olasz, francia és német kiadásainak szemléletbeli különbségei abs.
19th-Century Paths to Palestrina’s Music: Differences in Approach of the Italian, German, and French Editions of the Missa Papae Marcelli
Zsuzsanna Domokos

For the 19th-century interpretation of Palestrina’s works, the publications serve as important sources since the publishers preparing their editions had to make decisions also in musical matters. The first editions published during Palestrina’s lifetime represent the original sources. These are choir books, containing only the most necessary musical information, as the way of performing was evident, thanks to the living tradition. However, the tradition was broken, except in the Cappella Sistina and even there it went through continuous changes. Thus, at the beginning of the 19th century, when the reform movements in church music began to promote the revival of 16th-century a cappella music, especially that of Palestrina, the authentic publication and performance of the representative compositions of the style to be followed raised serious problems. Because of the discontinuity of the traditional way of interpretation and the fundamental changes in musical thinking, the 19th-century publications of Palestrina’s works differ greatly from each other. After all, there were no important, complete editions of documentary value produced since the 16th and early 17th-century publications.
The study musically analyses some Italian, German and French publications of the Missa Papae Marcelli between the 1840s and the 1880s with the aim to find the conceptional similarities and differences among the different schools underlined by aesthetical writings of the time.
The whole analysis is based on the account for the original sources serving as bases for these editions and also gives some musical examples of the performance practice of the Cappella Sistina, the traditions with which every publisher was familiar with.
Domokos Zsuzsanna 2004., 42. évf. 3-4. szám 285. - 310.o
A szovjet zenekultúra múltjából : a huszas évek leningrádi zeneéletének krónikája - Druszkin, M. 1975., 16. évf. 1. szám 39. - 54.o
A zenei anyag fejlõdése - elõrehaladás a részhangrendszerben - Dubrovay László 1987., 28. évf. 4. szám 398. - 411.o
Bartók Béla a balkáni és kelet-európai népzenetudomány úttörõje - Dzsudzsev, Sztojan 1971., 12. évf. 4. szám 352. - 358.o
„A Seregek Ura velünk van…” : Gárdonyi Zoltánra emlékezve - Eckhardt Mária 2006., 44. évf. 3. szám 243. - 245.o
A Liszt Ferenc-emlékmúzeum új szerzeményei 1986-1989 : II. Liszt-levelek - Eckhardt Mária 1990., 31. évf. 3. szám 233. - 254.o
Az 1936-os Liszt-kiállítás dokumentumainak nyomában - Eckhardt Mária 1984., 25. évf. 2. szám 141. - 153.o
Berlioz látogatása Magyarországon 1846-ban abs.
Berlioz Visiting Hungary in 1846
Maria Eckhardt

The only year Berlioz visited Hungary was 1846 when he conducted two concerts from his own compositions on 15 and 20 february in the Hungarian National Theatre in Pest. The most important element of this visit was the orchestration of the Rákóczi March, an emblematic Hungarian national musical piece of the time. Birth, reception and further fate of Berlioz’s Marche hongroise had been amply discussed by other authors, the present study focused on the general reception of Berlioz by the Hungarian audience as reflected in the local press of the time (8 Hungarian and 3 German-language newspapers and journals). Berlioz was controversially received everywhere, and Hungary was no exception in this respect. However, here politics had a greater weight in the judgement than in most countries, and while Austrian-oriented critics in Hungary were mostly ultra-conservative and ill-disposed to Berlioz’s highly innovative music, reviewers symphatizing with the upcoming Hungarian national direction proved to be much more open and sensitive to it. Although this was the first occasion that symphonical programme music in romantic style was performed in Pest (a city prepared well for this by Beethoven’s orchestral music), the programmatic orchestral pieces: the Carnaval romain, the selected movements from Harold en Italie and Symphonie fantastique were much better received than the songs (Le chasseur danois and Zaїde - Boléro). But it was only the Rákóczi which evoked an extraordinary enthousiasm: this Hungarian march, ingeniously orchestrated by Berlioz, even in the conventional form Marcia – Trio – Marcia – Coda was interpreted as a programmatic description of a victoriously ending battle. The political element of the reception was most explicitly described by the Hungarian correspondent of the Allgemeine Wiener Musikzeitung whose ironical review expressed the anxiety of the Viennese authorities more and more recognizing that national music was for Hungarians an important tool to achieve political independence, and Berlioz’s Marche hongroise was a milestone on this way.
Eckhardt Mária 2004., 42. évf. 2. szám 95. - 110.o
Liszt Marseille városában - Eckhardt Mária 1981., 22. évf. 3. szám 259. - 284.o
Liszt mint Chopin mûveinek közreadója - Eckhardt Mária 1996., 36. évf. 2. szám 120. - 128.o
Magyar fantázia, ábránd, rapszódia a XIX. század zongoramuzsikájában - Eckhardt Mária 1983., 24. évf. 2. szám 120. - 144.o
Magyar fantázia, ábránd, rapszódia a XIX. század zongoramuzsikájában II. - Eckhardt Mária 1984., 25. évf. 4. szám 346. - 366.o
Adalékok A. Dvoøák mûvészi portréjához - Èerný, Miroslav K. 1966., 7. évf. 6. szám 599. - 606.o
A zene helyzete a Szovjetunióban - Eisler, Hanns 1977., 18. évf. 3. szám 252. - 253.o
Arnold Schönberg - Eisler, Hanns 1974., 15. évf. 3. szám 238. - 249.o
Egy új zenekultúra építõi - Eisler, Hanns 1972., 13. évf. 3. szám 227. - 240.o
Nyilatkozat az Állami Kiadó Zenei Osztályának - Eisler, Hanns 1977., 18. évf. 3. szám 318. - 319.o
Föltámadott a tenger… : hangsúlyozás és mondanivaló a versben és zenei áttételeiben - Elekfi László 1979., 20. évf. 4. szám 391. - 422.o
A tizenkétfokú hangrendszer harmóniavilága I. - Éliás Ádám 1985., 26. évf. 2. szám 115. - 147.o
A tizenkétfokú hangrendszer harmóniavilága II. - Éliás Ádám 1985., 26. évf. 3. szám 285. - 295.o
A tizenkétfokú hangrendszer harmóniavilága III. - Éliás Ádám 1985., 26. évf. 4. szám 378. - 385.o
Bartók viszonya a népzenéhez és népzenekutatáshoz - Elschek, Oskar 1975., 16. évf. 3. szám 303. - 312.o
„Traduttori – traditori”? Gondolatok egy Kodály-kórus angol és német kiadása kapcsán - Eõsze László 1991., 32. évf. 2. szám 185. - 190.o
A Don Carlos eszmevilága és zenei kifejezésmódja - Eõsze László 1970., 10. évf. 3-4. szám 297. - 302.o
A századforduló eszmei áramlatainak hatása Kodály zeneszerzõi egyéniségének kibontakozására I. - Eõsze László 1989., 30. évf. 2. szám 188. - 212.o
A századforduló eszmei áramlatainak hatása Kodály zeneszerzõi egyéniségének kibontakozására II. : az ifjú Kodály zeneszerzõi világa - Eõsze László 1989., 30. évf. 3. szám 275. - 291.o
Kodály zenepedagógiai koncepciójának kialakulása - Eõsze László 1975., 16. évf. 4. szám 359. - 363.o
Kodály Zoltán : mûvész és stílus korszakok határán - Eõsze László 1962., 3. évf. 6. szám 565. - 582.o
Liszt és Wagner : egy mûvészbarátság új megvilágításban - Eõsze László 1987., 28. évf. 2. szám 131. - 140.o
Római Liszt-kéziratok és dokumentumok - Eõsze László 1979., 20. évf. 2. szám 165. - 172.o
Adalékok J. S. Bach szóló hegedûszonátáinak és -partitáinak elõadástörténetéhez abs.
Towards a Performance History of Bach’s Sonatas and Partitas for Solo Violin: Preliminary Investigations
Dorottya Fábián (The University of New South Wales)

The paper examines the recorded history of performing Bach’s Solos for unaccompanied violin (BWV 1001-1006). Starting with an overview of the early reception and performance history of the works, it continues with a brief account of editions and a summary of the various interpretative approaches one can observe in the more than forty available recordings issued between 1903 and 2002. This is followed by a more detailed examination of various aspects of performance such as vibrato, portamento, bowing, rhythmic projection, articulation and ornamentation. Placing these trends in their historical context, the study also summarizes typical aesthetic notions and shows how various audio- and performance analysis tools and methods may help to account for these features. The results are interpreted in terms of how historically informed approaches are distinguishable from mainstreamperformance styles and how these interact. The findings contradict some general opinion regarding trends in tempo choices and provide evidence for a discussion of how violin playing and Bach interpretation have changed over the last 100 years.
Fábián Dorottya 2004., 42. évf. 3-4. szám 311. - 335.o
Lajtha László - Fábián László 1992., 33. évf. 4. szám 370. - 375.o
Lajtha László mûvészete - Fábián László 1992., 33. évf. 4. szám 335. - 369.o
Cantata profana - Fábry Zoltán 1965., 6. évf. 4. szám 343. - 346.o
A troubadourok és Magyarország - Falvy Zoltán 1974., 15. évf. 1. szám 44. - 50.o
Bölcs Alfonz cantigáinak hangszerábrázolásairól - Falvy Zoltán 1977., 18. évf. 2. szám 184. - 190.o
Egy hangszertípus társadalmi szerepének történelmi változásai nyolc évszázad során - Falvy Zoltán 1984., 25. évf. 1. szám 29. - 44.o
Népzene – mûzene a nyugati és a keleti középkorban - Falvy Zoltán 1971., 12. évf. 3. szám 274. - 281.o
Ornamentáció a trubadúr zenében - Falvy Zoltán 1982., 23. évf. 1. szám 37. - 48.o
Simplicissimus - Falvy Zoltán 1987., 28. évf. 2. szám 119. - 123.o
Történeti zeneszociológia: a Simplicissimus-jelenség - Falvy Zoltán 1988., 29. évf. 3. szám 264. - 266.o
Bartók Béla sepsiszentgyörgyi hangversenye - Fancsali János 1990., 31. évf. 3. szám 255. - 262.o
Egy erdélyi Liszt-tanítvány zenei levelei I. - Fancsali János 1991., 32. évf. 4. szám 392. - 409.o
Egy erdélyi Liszt-tanítvány zenei levelei II. - Fancsali János 1992., 33. évf. 1. szám 97. - 112.o
Liszt Ferenc erdélyi tanítványai : I. Karl Filtsch - Fancsali János 1992., 33. évf. 3. szám 324. - 332.o
Liszt Ferenc erdélyi tanítványai : I. Karl Filtsch (befejezõ közlemény) - Fancsali János 1992., 33. évf. 4. szám 437. - 444.o
Liszt Ferenc erdélyi tanítványai : III. Bogáthy Elza - Fancsali János 1995., 35. évf. 3. szám 319. - 331.o
Sztravinszkij Budapesten - Farkas Ferenc 1963., 4. évf. 3. szám 287. - 289.o
Viski János emlékezete - Farkas Ferenc 1961., 1. évf. 4. szám 439. - 440.o
Imitáció és ellenpont Gregor Joseph Werner oratórium-áriáiban - Farkas Zoltán 1994., 35. évf. 2. szám 118. - 160.o
Nápoly - Kismarton - Győr : Nicolò Conforto áriáinak kontrafaktumai Istvánffy Benedek kézírásában abs.
Neapel - Eisenstadt - Győr (RAAB)
Contrafacta of Arias by Nicoló Conforto in Benedek Istvánffy's Copy
Zoltán Farkas

In the early 1980s the Hungarian musicological research unfolded the life and work of probably the most gifted Hungarian composer of the time, Benedek Istvánffy (1733-1778), Kapellmeister and organist at Győr (Raab) Cathedral. So far, to our present knowledge two masses and ten minor church works survive of his oeuvre, most of them are published in score and also available on recordings. The composer's biography is insufficiently documented, showing the greatest lacunae with respect to his formative years. At the same time a considerable number of indirect evidence supports a hypothesis about his relationship with the Esterházy court in Eisenstadt and its Kapellmeister Gregor Joseph Werner.
Istvánffy copied 144 musical sources fully or in part for the music collection of the Győr Cathedral, seven of them were composed by Nicoló Conforto (1718-1793). As Ágnes Sas convincingly argues, these also refer to the Hungarian composer's relationship with the Esterházy court, given that Conforto's compositions could not be found in such a great number in Central Eastern Europe's music collections. Apart from Győr, his works were known in Eisenstadt, too: as an envoy of the Austrian Empire to Naples, Count Pál Antal Esterházy became personally acquainted with the Italian master, and he even commissioned Conforto to compose a cantata for the birthday of the Empress Maria Theresa. He also aquired some operas and other compositions by Conforto and brought them to Hungary on his return. Katalin Kim-Szacsvay recognized that the seven sources in the Győr collection are contrafacta of Conforto's opera arias. She identified the original of four contrafacta (set on liturgical texts) with arias from Conforto's Antigono, the only opera surviving in the Esterházy music archives. This collection preserves two sources of the opera: a score (without recitatives) and parts of an instrumental transcription of the arias for trios and quartets (flute and strings), as for the prince himself could perform the main 'voice' on flute or violin. The author has scrutinized the Esterházy score and parts and compared them to the parts of the Győr contrafacta, and, respectively, consulted with another Naples source of the opera. As a result, he states that neither the Esterházy score nor the chamber music transcription could serve as a model (Vorlage) of the contrafacta. There is no conclusive evidence that Istvánffy should have been the author of the contrafacta but the modern idiom of Conforto's arias had surely a palpable and beneficial influence on his own music.
Farkas Zoltán 2009., 47. évf. 1. szám 85. - 109.o
A variáció mint formai reflexió : a Goldberg-variációk és a zenei forma abs.
Variation as a Reflection on Form
Question of form in the Goldberg Variations
Gergely Fazekas

"Musical form" is applied in the literature of music theory to two fundamentally different concepts: form as a totality of features that individual works have in common, and form as a constituent that makes a single work unique. Since this differentiation is a theoretical construction of the early 19th century, it can only be applied to the music of Johann Sebastian Bach with reservations. The present essay, however, argues that this dichotomy was already present in the musical thought of the first half of the 18th century and it can be used as an effective tool in the analysis of the Goldberg Variations. The analysis focuses on the formal design of the individual variations and the way they reflect the inherent formal relations of the fundamental bass, the so-called "theme" of the work. It is shown that contrary to the 18th century tradition of the "aria+variations" genre, where the theme appears through the variations in different guises but fundamentally unchanged, the Goldberg Variations - as examined from the viewpoint of musical form - seem to demonstrate the old Aristotelian distinction of actuality and potentiality: the different formal designs that appear as actual in the individual variations were potentially already there in the theme.
Fazekas Gergely 2008., 46. évf. 4. szám 353. - 366.o
Negatív zenefilozófia – pozitív eredmények (Theodor W. Adorno: Zene, filozófia, társadalom) - Fehér Ferenc 1971., 12. évf. 3. szám 237. - 246.o
A halott, aki énekelhetne : Reinitz Béla halálának 20. évfordulóján - Fejes György 1963., 4. évf. 5. szám 500. - 502.o
Hanns Eisler zenéje : dalai és kantátái tükrében - Fejes György 1963., 4. évf. 3. szám 281. - 286.o
Ifjabb Lányi Ernõ emlékezete - Fejes György 1966., 7. évf. 2. szám 179. - 181.o
Töredékek Reinitz Béláról - Fejes György 1976., 17. évf. 1. szám 42. - 71.o
Levél a hetvenéves Lajtha Lászlóhoz - Ferencsik János 1962., 3. évf. 4. szám 365. - 366.o
"Kicsoda hengeríti el nekünk a követ?" : ami egy huszonöt évvel ezelőtti előadásból kimaradt abs.
"Who Will Roll Away the Stone for Us?"
A supplement to a paper presented 25 years ago
Ilona Ferenczi

When celebrating Dénes Bartha's 75th birthday (1983) I had the opportunity to present a paper on my then recent opinion about the fragment in the cover of the Vietoris Tablature Book (dating from around 1675). Contrary to previous claims, the material taken from the cover does not contain 18th century pieces but mainly hymns in the Slovak language which recur in the Vietoris Tablature Book with or without changes. There is, however, another fragment in the material, as well: the Slovak translation of the Easter Dialogue by A. Hammerschmidt. Taking this fragmentary source as a starting point, the present paper discusses the ethnic problems in the history of Hungarian music and the necessity of changing our approach to history. It is done with the conviction that the appropriate assessment of history still poses a problem and that not only outside the borders of Hungary.
Ferenczi Ilona 2009., 47. évf. 1. szám 55. - 60.o
„Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli!” : egy metrikus dallam többszólamú hangszeres és népi változatai - Ferenczi Ilona 1987., 28. évf. 1. szám 17. - 20.o
A simontornyai graduál-töredék : (17. század második fele) - Ferenczi Ilona 1988., 29. évf. 3. szám 256. - 263.o
A Vietoris tabulatúrás könyv kötéstáblája - Ferenczi Ilona 1984., 25. évf. 1. szám 45. - 51.o
Az Eperjesi Graduál antifonáinak dallam- és szövegforrásai - Ferenczi Ilona 1982., 23. évf. 1. szám 49. - 69.o
Korálok a soproni Stark-virginálkönyvben abs.
Choralsätze im ödenburger Stark-Virginalbuch
Ilona Ferenczi

Das Musikleben der Stadt Sopron/Ödenburg wurde ab 1628 fast ein Jahrhundert hindurch von drei Organisten und Kapellmeistern, von dem niederösterreichischen Andreas Rauch, dem mährischen Lukas Psyllius und dem von Ruszt stammenden Johann Wohlmuth geleitet. Ausser ihnen wirkten in den verschiedenen Kirchen Kantoren, Sänger und Instrumentalisten grosser Mänge.
Aus der Zeit, als Wohlmuth Musikdirektor in Ödenburg war, ist ein kleines Virginalbuch erhalten. Es heisst: „Tabulatur, Johann Jacob Starcken zugehörig, welcher den 3. December 1689. in Gottes Namen den Anfang zum Schlagen gemacht. Gott gebe seinen Segen darzu.“ Das Virginalbuch ist eine Tabulatur im damaligen veränderten Sinne, also nicht mit Tabulaturschrift notiert.
Im Virginalbuch befinden sich verschiedene (auch ungarische) Tänze, Präludien, Arien, zwei Trompetenstücke und 15 Choräle in einfacher Bearbeitung. Auf den ersten vier Seiten der Handschrift steht eine kurze theoretische Zusammenfassung für die Virginalspieler mit der Verwendung der Schlüssel, Noten, Rhythmuswerte, Taktarten, Kadenzformeln und verschiedener Zeichen.
Die Vorlagen zu den Melodien der 15 Choräle waren vermutlich die Gesänge aus der Ödenburger Gemeinde. Die Art und Weise der einzelnen Bearbeitungen können wir mit denen der Choralbücher vergleichen, die aus dem 18. und vom Anfang des 19. Jahrhunderts aus der Stadt Ödenburg und ihrer Umgebung erhalten sind. Auf zwei Choralbücher wurde man in letzterer Zeit aufmerksam, und das eine von ihnen (1725) scheint in direkter Verbindung mit der Tätigkeit des damaligen Ödenburger Kantors, Gottlieb Grünler zu stehen.
Ferenczi Ilona 2004., 42. évf. 2. szám 111. - 120.o
Ünnepi köszöntõ zenék a 17. századból - Ferenczi Ilona 1990., 31. évf. 2. szám 117. - 129.o
Ütemvonallal vagy anélkül? - Ferenczi Ilona 1994., 35. évf. 2. szám 115. - 117.o
Az énekmondó : Reinitz Béla centenáriumára - Fischer Sándor 1978., 19. évf. 3. szám 250. - 261.o
Beethoven-szimfóniák Liszt átiratában - Fittler Katalin 1986., 27. évf. 1. szám 12. - 20.o
Mozart szabadkõmûves kompozíciói - Fittler Katalin 1980., 21. évf. 2. szám 159. - 181.o
A Mozart-opera genezise II. Szöktetés a szerájból - Fodor Géza 1973., 14. évf. 1. szám 45. - 73.o
A Mozart-opera genezise. I. Az álruhás kertészlány - Fodor Géza 1972., 13. évf. 3. szám 264. - 278.o
A mûvészi nagyságról - A Klemperer-centenárium alkalmából - Fodor Géza 1985., 26. évf. 4. szám 335. - 346.o
A polgári mûvészet megítélésének kérdése : vita Maróthy Jánossal - Fodor Géza 1968., 9. évf. 3. szám 255. - 274.o
A polgári mûvészet megítélésének kérdése : vita Maróthy Jánossal II. - Fodor Géza 1968., 9. évf. 4. szám 361. - 382.o
A zenetörténetírás válaszútja : Szabolcsi Bence zenetörténeti mûveinek néhány tanulsága - Fodor Géza 1969., 10. évf. 2. szám 123. - 132.o
Hamlet: Dráma és opera : Szokolay Sándor bemutatott új mûvérõl [I. rész] - Fodor Géza 1969., 10. évf. 2. szám 172. - 182.o
Hamlet: Dráma és opera : Szokolay Sándor bemutatott új mûvérõl [II. rész] - Fodor Géza 1970., 10. évf. 3-4. szám 282. - 296.o
A zenei hang és a zene - Fónagy Iván 1960., 1. évf. 3. szám 271. - 278.o
Hangszerkészítés Magyarországon a 16-19. században : vizsgálódás Bárdos Kornél módszerével abs.
Making Musical Instruments in Hungary during the 16th – 19th Centuries
An investigation with the method of Kornél Bárdos
Eszter Gát Fontana

It is possible to establish a connection between the structure of towns and cities on the one hand and the main branches of their population’s gainful employment as well as their musical traditions on the other. This thesis was first advocated by Kornél Bárdos.
Musical instrument making can either be carried out on a small-trade basis or as a large-scale industry. Both forms require a reliable and sufficiently broad customer base, middle classes interested in music and a tradition of musical instrument making. There are examples for prominent small workshops (with 1-2 employees), but also for factories (with 10 – 30 employees). They usually lasted several generations.
Studying the history of musical instrument making in the important towns and cities of Hungary, it becomes clear that local musical instrument makers can be documented first and foremost in the royal free cities or the major commercial centres of the country. Other key factors were the geographical location of the respective city, the religion and the time when it was liberated from Ottoman rule.
Fontana Gát Eszter 2004., 42. évf. 1. szám 9. - 14.o
Nemzetközi énekverseny – magyar tanulságokkal - Forrai Miklós 1960., 1. évf. 2. szám 148. - 154.o
A vizuális valóságábrázolás auditív tükrözésérõl - Frideczky Frigyes 1965., 6. évf. 1. szám 3. - 17.o
Kodály népdalkórusai - Frideczky Frigyes 1970., 10. évf. 3-4. szám 232. - 250.o
A népzenei összkiadás elviselhetetlen könnyûsége : az elõimádkozó a kelet-európai zsidó szertartásban abs.
The Unbearable Lightness of Ethnomusicological Complete Editions: The Style of the Ba’al Tefillah (Prayer Leader) in the East European Jewish Service.
Judit Frigyesi (Bar Ilan University, Jerusalem)

A Tribute to László Somfai

In Jewish music scholarship, it has been accepted that the melodies of the ba’al tefillah (prayer leader) are improvised orally within the framework of a melodic mode. Because of that reason, Ashkenazi Jewish liturgical music is commonly represented as a repertory of melodies, which are possible to concentrate in a complete edition that is read with the tacit understanding that the melodies may be varied in the performance. This paradigm does not seem to hold true for the art of the East-European traditional prayer leader. The melodies of the prayer leaders cannot be conceived of as variants within a modal type. They are independent artistic creations, compositions in the sense this word means in Western music. Like in art music, “composition” here does not mean complete freedom; the prayer leader has to compose within – better to say: or against – a musical-stylistic framework. The article attempts to show the nature of this compositional attitude among the traditional East-European prayer leaders, demonstrating that the individual solutions cohere to a complex artistic work that are deeply connected to the unique musical orientation, personality, artistic character, and life of each prayer leader.

Frigyesi Judit 2004., 42. évf. 3-4. szám 235. - 250.o
Az én zeneszerzõm – egy új ifjúsági ismeretterjesztõ könyvsorozatról - Friss Gábor 1967., 8. évf. 1. szám 44. - 49.o
Kodály Zoltán és Zürich I. : Volkmar Andreae-hez írott levelek és emlékezetes elõadások - Fuchss, Werner 1972., 13. évf. 4. szám 384. - 390.o
Kodály Zoltán és Zürich II. : Volkmar Andreae-hez írott levelek és emlékezetes elõadások - Fuchss, Werner 1973., 14. évf. 1. szám 33. - 36.o
A zene perspektívái és napjaink tudományos technikai forradalma - Fukász György 1970., 10. évf. 3-4. szám 264. - 281.o
A zene perspektívái és napjaink tudományos technikai forradalma (befejezõ közlemény) - Fukász György 1970., 11. évf. 1-4. szám 74. - 96.o
Gould és Menuhin disputája - Fukász György 1992., 33. évf. 4. szám 376. - 422.o
Ujfalussy, a tudós és nevelõ - Fukász György 1980., 21. évf. 1. szám 11. - 19.o
A BHZ és a Székesfõvárosi Zenekar egyesítése - Gábor István 1983., 24. évf. 1. szám 87. - 99.o
A politikus Lukács Pál - Gábor István 1981., 22. évf. 3. szám 315. - 316.o
A tárogató : hangszertörténeti tanulmányok III. - Gábry György 1978., 19. évf. 4. szám 368. - 377.o
A virgina : hangszertörténeti tanulmányok I. - Gábry György 1977., 18. évf. 4. szám 406. - 418.o
Egy hangszertípus útja Ázsiától Európáig I. - Gábry György 1979., 20. évf. 4. szám 350. - 373.o
Egy hangszertípus útja Ázsiától Európáig II. - Gábry György 1980., 21. évf. 3. szám 223. - 248.o
Liszt Ferenc magyarországi hagyatéka - Gábry György 1978., 19. évf. 2. szám 117. - 120.o
Egy jelentõs Liszt-monográfiáról [Milstejn: Liszt] - Gárdonyi Zoltán 1965., 6. évf. 3. szám 258. - 265.o
Kodály Zoltán, írásai tükrében - Gárdonyi Zoltán 1966., 7. évf. 3. szám 279. - 282.o
Liszt Ferenc orgonamuzsikája - Gárdonyi Zoltán 1984., 25. évf. 4. szám 335. - 345.o
Négy szemeszter Hindemith iskolájában - Gárdonyi Zoltán 1964., 5. évf. 2. szám 151. - 157.o
Néhány újabb Liszt-tanulmányról - Gárdonyi Zoltán 1960., 1. évf. 3. szám 238. - 242.o
Siegfried Borris budapesti elõadássorozata - Gárdonyi Zoltán 1967., 8. évf. 4. szám 384. - 389.o
Néhány megjegyzés Ph. E. Bach díszítéseinek játékához - Gát József 1962., 3. évf. 2. szám 143. - 146.o
Adalék Kodály Zoltán 1956-ot követõ zenepedagógiai küzdelmének történetéhez - Gergely Ferenc 1991., 32. évf. 1. szám 111. - 112.o
Franz Schreker: A távoli hang : bemutató Leningrádban - Ginszburg, Szemjon 1977., 18. évf. 3. szám 261. - 262.o
Zenetudomány Leningrádban - Ginszburg, Szemjon 1977., 18. évf. 3. szám 292. - 294.o
Franz Schreker Oroszországban : Leningrád – Moszkva - Glebov, Igor; Beljajev, Viktor 1977., 18. évf. 3. szám 267. - 268.o
Franz Schreker Oroszországban : Leningrád – Moszkva - Glebov, Igor; Beljajev, Viktor 1977., 18. évf. 3. szám 267. - 268.o
Bemutatkozó látogatás - fölcserélt szerepekkel - Gomboczné Konkoly Adrienne 2004., 42. évf. 3-4. szám 231. - 233.o
Gárdonyi Zsigmondné, egy pártfogó a fiatal Bartók Béla életében - Gomboczné Konkoly Adrienne 1990., 31. évf. 1. szám 86. - 93.o
Az elsõ Bartókról szóló könyv terve: Frank Whitaker vázlatai a British Library kézirattárában - Gomboczné Konkoly Adrienne; Gillies, Malcolm 1991., 32. évf. 4. szám 410. - 424.o
A Hubay-hagyaték titkai : Nyomozás az OSZK-ban és azon túl - Gombos László 2014., 52. évf. 3. szám 334. - 349.o
Bach - a szerialista? : a 14. Contrapunctus - Göncz Zoltán 1990., 31. évf. 3. szám 317. - 322.o
Bach kontrapunktikus labirintusa : a befejezetlen 14. Contrapunctus koncepciójáról - Göncz Zoltán 1990., 31. évf. 2. szám 134. - 139.o
A 80-as évek kompozícióinak jelrendszere : jegyzetek Mártha István három mûvérõl - Grabócz Márta 1985., 26. évf. 1. szám 92. - 96.o
A narratív analízis szerepe a hangszeres interpretációk összehasonlításában : Bartók Zene húros hangszerekre, ütõkre és celestára címû mûvének Adagiója abs.
The Role of Narrative Analysis in the Comparative Approach to Performances.
The Adagio of Bartók’s Music for Strings, Percussion, and Celesta
Márta Grabócz

This article makes an attempt to synthesize the results of some of my earlier researches.
Their aim was to examine in the very details the strategy of the slow movements of Bartók compositions the subject of which is the “meeting of Man and Nature” (Op.10/1 “In Flowers”; Op.12/1 “Preludio”; IVth quartet/III (“Non troppo lento”). With the help of these “intertextual” [comparative] analyses I examine here the “Adagio” of Music for Strings, Percussion and Celesta: namely its strategy (=form) in the specific use of topics (“intonations”).
In the last part of the article I compare the performance of six conductors at the key-moments of the 4th section of this palindromic structure (ABCB’A’).
Grabócz Márta 2004., 42. évf. 3-4. szám 483. - 497.o
A programszerûség hatása a hangszeres formák fejlõdésére Liszt zongoramûveiben - Grabócz Márta 1980., 21. évf. 3. szám 278. - 300.o
Két bemutató a párizsi elektronikus zenei hangszerkiállításon : kísérlet Eötvös Péter és Hugues Dufourt mûvének ismertetésére - Grabócz Márta 1984., 25. évf. 3. szám 301. - 305.o
Liszt és a „filozófiai eposzok” - Grabócz Márta 1986., 27. évf. 1. szám 21. - 28.o
Narrativitás-elméletek és az elektroakusztikus zene - Grabócz Márta 1990., 31. évf. 1. szám 108. - 112.o
Tihanyi László „A kos hava” („Krios”) címû darabja és az Itinéraire „iskola” - Grabócz Márta 1986., 27. évf. 4. szám 361. - 364.o
Opera az új Oroszországban - Graf, Herbert 1977., 18. évf. 3. szám 298. - 308.o
Bartók Béla - Gray, Cecil 1981., 22. évf. 1. szám 11. - 17.o
Szamuil Feinberg Berlinben - Gutman, Hanns 1977., 18. évf. 3. szám 283.o
100 popdal - Hajnóczy Csaba 1986., 27. évf. 3. szám 284. - 293.o
„GIMN” - Halle, Fanina 1977., 18. évf. 3. szám 295. - 296.o
Egy történeti réteg a magyar népzenében - Halmos István 1991., 32. évf. 2. szám 161. - 173.o
Lajtha kõrispataki gyûjtésének hangkészlete és tonalitása - Halmos István 1978., 19. évf. 4. szám 385. - 400.o
Zenés népszokásaink elterjedtsége - Halmos István 1991., 32. évf. 2. szám 174. - 176.o
Magyar-japán zenei kapcsolatok a húszas-harmincas években - Halmy Ferenc 1979., 20. évf. 3. szám 266. - 273.o
Fiatal szlovák zeneszerzõk - Haluka, Ljubomir 1968., 9. évf. 2. szám 131. - 133.o
„Hol van Kelet-Európa?” - Hamburger Klára 1976., 17. évf. 4. szám 392. - 400.o
A Liszt-család levelestárából - Hamburger Klára 1987., 28. évf. 2. szám 141. - 172.o
Emlékképek Gárdonyi Zoltánról - Hamburger Klára 2006., 44. évf. 3. szám 245. - 247.o
Két nemes muzsikus, akik nyitott szívvel hallgatták egymást : Liszt Ferenc kiadatlan levelei Camille Saint-Saënshoz - Hamburger Klára 1987., 28. évf. 4. szám 426. - 436.o
Kiadatlan Liszt-levelek Münchenben - Hamburger Klára 1990., 31. évf. 4. szám 373. - 393.o
Kókai Rezsõ 75. születésnapjára - Hamburger Klára 1980., 21. évf. 4. szám 411. - 413.o
Liszt Anna : arcképvázlat Liszt Ferenc édesanyjáról, ismeretlen dokumentumok fényében - Hamburger Klára 1986., 27. évf. 2. szám 126. - 166.o
Liszt és Émile Ollivier - Hamburger Klára 1987., 28. évf. 1. szám 75. - 87.o
Liszt és Pauline Viardot-García : hét kiadatlan levél ürügyén - Hamburger Klára 1988., 29. évf. 3. szám 311. - 323.o
Liszt Ferenc és Michelangelo Caetani, Sermoneta hercege - Hamburger Klára 1979., 20. évf. 2. szám 173. - 197.o
Liszt, az apa és nagyapa : kiadatlan levelek Cosimának és Daniela von Bülow-nak - Hamburger Klára 1990., 31. évf. 1. szám 46. - 56.o
Megnyílik-e számára a halhatatlanság kapuja? : a párizsi szaksajtó az élõ és halott Liszt Ferencrõl, 1886-ban - Hamburger Klára 1984., 25. évf. 1. szám 52. - 58.o
Római Liszt-dokumentumok - Hamburger Klára 1978., 19. évf. 1. szám 55. - 75.o
Chopin zongorastílusának néhány sajátosságáról - Hernádi Lajos 1960., 1. évf. 1. szám 31. - 37.o
Analógia a népzene és a tárgyakat formáló népmûvészet stíluskorszakai közt - Hofer Tamás 1982., 23. évf. 1. szám 70. - 75.o
Európai népmûvészet: Az összkép fölvázolásának lehetõségei - Hofer Tamás 1987., 28. évf. 2. szám 124. - 130.o
Egy hangszerismertetõ könyv margójára : Bogár István: A rézfúvós hangszerek. Zenemûkiadó, Budapest, 1975. - Hollós Lajos 1977., 18. évf. 2. szám 194. - 201.o
Hogyan lett Bakfarkból Greff - Homolya István 1983., 24. évf. 3. szám 281. - 284.o
Szabolcsi tanár úr - Homolya István 1969., 10. évf. 2. szám 143. - 147.o
Muzsikus gondok napjainkban - Honegger, Arthur 1960., 1. évf. 1. szám 44. - 55.o
Farkas Ferenc hatvanadik születésnapján - Horusitzky Zoltán 1965., 6. évf. 6. szám 589. - 591.o
Kodály Zoltán szimfóniája - Horusitzky Zoltán 1962., 3. évf. 6. szám 604. - 611.o
Rácz Aladár élete és mûvészete : halálának ötödik évfordulójára - Horusitzky Zoltán 1963., 4. évf. 2. szám 146. - 156.o
Vas megye zenei közmûvelõdése II. : szórakoztató zene - Horváth Rezsõ 1976., 17. évf. 2. szám 201. - 212.o
Vas megye zenei közmûvelõdése [I. rész] - Horváth Rezsõ 1976., 17. évf. 1. szám 72. - 87.o
A szovjet zenekultúra sikerei - Hrennyikov, Tyihon 1976., 17. évf. 2. szám 115. - 118.o
Hrabowszky Dávid Liszt Ferencrõl - Hubert Ildikó 1991., 32. évf. 3. szám 333. - 336.o
Hogyan gyõzzük le a Napot? : egy futurista operáról abs.
How to Beat the Sun?
Reflections on a futurist opera
Ádám Ignácz

My paper focuses on an composition of the Russian avantgarde of the early 20th century. The work - a futurist opera titled "Victory Over the Sun", first performed it 1913 - was co-composed by Alexei Kruchenykh, Kasimir Malevich and Mikhai Matyushin. I present information about the genesis and reception of this composition. I attempt to reconstruct the intentions of the composers and discuss the difficulties of classifying the piece as belonging to the genre of opera. In connection with this I also discuss the ambiguity of the genre itself and argue that thi: futurist work - a representative piece of various avantgarde aspirations - is in fact an heir to the Romantic idea of the Gesamtkunstwerk.
Ignácz Ádám 2008., 46. évf. 4. szám 425. - 440.o
Az alsó fokú zeneiskolai tanításról (elsõ rész) - Irsai Vera; Szávai Magda; Veszprémi Lili 1965., 6. évf. 5. szám 497. - 507.o
Az alsó fokú zeneiskolai tanításról (elsõ rész) - Irsai Vera; Szávai Magda; Veszprémi Lili 1965., 6. évf. 5. szám 497. - 507.o
Az alsó fokú zeneiskolai tanításról (második, befejezõ rész) - Irsai Vera; Szávai Magda; Veszprémi Lili 1965., 6. évf. 6. szám 592. - 601.o
Az alsó fokú zeneiskolai tanításról (második, befejezõ rész) - Irsai Vera; Szávai Magda; Veszprémi Lili 1965., 6. évf. 6. szám 592. - 601.o
A szonátaforma realizálása Kodály szólószonátája elsõ tételében - Ittzés Mihály 1994., 35. évf. 1. szám 43. - 56.o
Esz-dúr hangnemkörei Liszt Koronázási miséjében - Ittzés Mihály 1989., 30. évf. 1. szám 71. - 74.o
Kodály nyomdokain? : az énekkar a 20. századi magyar zeneszerzésben és zenei életben abs.
In the Footsteps of Kodály?
The Chorus in 20th Century Hungarian Music and Musical Life
Mihály Ittzés

The reform of Hungarian music education and the choir movement were based on Kodály’s initiatives from the mid-20s. The German Liedertafel oriented practice and spirit was exchanged for the new folk music-based Hungarian music and the European renaissance a capella repertoire. The Singing Youth movement was organised from 1934. In the amateur choir movement more and more male choirs were reorganised as mixed choirs.
After World War II, especially in the 50s communist cultural policy gave a strongly political face to the choral movement and repertoire. In the 60s a wide gap appeared between the avant-garde and average demand and possibilities. During the past two decades many composers have returned to the earlier tradition of composition techniques.
The successes of Hungarian choirs at international competitions represent the great development based on the Kodály reforms.
Ittzés Mihály 2000., 38. évf. 2. szám 141. - 149.o
Kölcsey-megzenésítések Kodály Zoltán Op. 6-os dalsorozatában - Ittzés Mihály 1982., 23. évf. 4. szám 339. - 352.o
Magyar nyelv - magyar ritmus : Zrínyi prózája Kodály zenéjével (néhány megfigyelés) - Ittzés Mihály 1985., 26. évf. 1. szám 18. - 28.o
Molnár Anna : székely népballada Kodály Zoltán vegyes kari feldolgozásában - Ittzés Mihály 1982., 23. évf. 3. szám 255. - 282.o
Zenetudomány Oroszországban - Ivanov-Boreckij, Mihail 1977., 18. évf. 3. szám 290. - 292.o
Opera Oroszországban - Jakovlec, Vaszilij 1977., 18. évf. 3. szám 297. - 298.o
A fából faragott királyfi - Jemnitz Sándor 1975., 16. évf. 3. szám 229. - 230.o
Bartók V. vonósnégyese - Jemnitz Sándor 1975., 16. évf. 3. szám 267. - 285.o
Az aszafjevi intonációelmélet kialakulásának és jelentõségének kérdéséhez - Jiránek, Jaroslav 1966., 7. évf. 2. szám 115. - 133.o
Liszt és Smetana - Jiranek, Jaroslav 1961., 1. évf. 9. szám 26. - 32.o
Kodály: Laudes organi : posztumusz magyarországi bemutató - Juhász Elõd 1968., 9. évf. 1. szám 48. - 54.o
Hozzászólás Bartók Béla új könyvéhez - Justus György 1975., 16. évf. 3. szám 258. - 266.o
Az elfelejtett szimfónia abs.
Die vergessene Symphonie
Adrienne Kaczmarczyk

Die Studie beschäftigt sich mit den kompositorischen Fragen der Revolutionssymphonie und mit den Gründen des Aufgebens des Plans von ungefähr zwei Jahrzehnten (1830-1853). Die Untersuchung ihrer drei verschiedenen Konzeptionen beweist, daß es Beethoven’s 9. Symphonie war, die für Liszt als Vorbild diente, und daß er dabei Auflösung jener Probleme suchte, wie die Gattung der sogenannten Ode-Symphonie fortgesetzt werden kann. Obwohl er beim Komponieren der Revolutionssymphonie keine genügende Auflösung gefunden hat, kann die Entstehungsgeschichte der Symphonie zum besseren Verständnis des Ursprungs der Programmsymphonie-Konzeption von Liszt ebenso wie seines Weimarer symphonischen Stils in allgemeinen verhelfen.
Kaczmarczyk Adrienne 2000., 38. évf. 2. szám 193. - 204.o
Az Harmonies poétiques et religieuses-től (1835) a Pensée des morts-ig : Liszt Ferenc zeneszerzői indulása - Kaczmarczyk Adrienne 1996., 36. évf. 2. szám 171. - 208.o
Az Harmonies poétiques et religieuses-tõl (1835) a Pensée des morts-ig : Liszt Ferenc zeneszerzõi indulása II. - Kaczmarczyk Adrienne 1996., 36. évf. 3-4. szám 211. - 233.o
Liszt Ferenc elsõ magyar-szimfonikus kísérlete : Magyar Nemzeti Szimfónia abs.
Franz Liszt’s Fist Hungarian-Symphonic Attempt: The National-Ungarische Symphonie
Adrienne Kaczmarczyk

The idea of combining the Hungarian national style in music with the style of the Western European symphonic music occupied Liszt’s mind from 1840 on. His first attempt at solving the problem was the National-ungarische Symphonie, a composition he planned to write in the 1840s but appears neither in Liszt’s own catalogues nor the modern catalogues of Liszt’s works. The present study examines the nature of this symphonic scheme taking into consideration the surviving manuscripts and the musical relationships of the planned work. The National-ungarische Symphonie had close ties both with the piano cycle Ungarische Nationalmelodien (1839-46) and the unfinished plans of Symphonie révolutionnaire dating from about 1840 and 1850, respectively. On the other hand, the plan of the Hungarian national symphony influenced indirectly the concept of Hungaria (1854) and Hunnenschlacht (1857), that is the symphonic poems in which Liszt first solved with success the problem of joining the Hungarian national style to the Western European symphonic one.
Kaczmarczyk Adrienne 2004., 42. évf. 3-4. szám 337. - 351.o
Liszt: Marie, poème : egy tervezett zongoraciklus - Kaczmarczyk Adrienne 1994., 35. évf. 2. szám 161. - 172.o
A Kodály Archívum szerkezete és funkciói - Kapronyi Teréz 1991., 32. évf. 2. szám 118. - 120.o
A cseh nemzeti operakultúra kialakulásáról - Karásek, Bohumil 1960., 1. évf. 3. szám 279. - 288.o
Három bemutató – és ami elõttük volt - Karasszon Dezsõ 2006., 44. évf. 3. szám 247. - 249.o
Ritmus és dallam : hozzászólás egy könyv tematikájához. [László Zsigmond könyvérõl] - Kardos István 1966., 7. évf. 2. szám 159. - 168.o
Aristoxenos és a pythagoreusok - Kárpáti András 1990., 31. évf. 3. szám 227. - 232.o
A pukcsong oroszlántánc zenei struktúrája : jegyzetek egy koreai álarcos játékról - Kárpáti János 1992., 33. évf. 1. szám 48. - 55.o
Amateraszu és Démétér : egy japán görög mitológiai párhuzamról - Kárpáti János 1990., 31. évf. 1. szám 20. - 28.o
Az „Egyetemes Zenetörténet” néhány metodológiai problémája (Kelet-Európa) - Kárpáti János 1982., 23. évf. 3. szám 223. - 232.o
Az elhangolás jelensége Bartók kompozíciós technikájában - Kárpáti János 1971., 12. évf. 2. szám 120. - 131.o
Azuma aszobi - szórakozás vagy rítus : megjegyzések egy japán udvari mûfaj értelmezéséhez - Kárpáti János 1987., 28. évf. 4. szám 393. - 397.o
Bartók Béla és a Kelet - Kárpáti János 1964., 5. évf. 6. szám 581. - 593.o
Bartók és Schönberg (harmadik, befejezõ rész) - Kárpáti János 1964., 5. évf. 2. szám 130. - 142.o
Bartók és Schönberg : részlet a szerzõ „Bartók Béla vonósnégyesei” címû, a Zenemûkiadónál sajtó alatt levõ könyvébõl [elsõ rész] - Kárpáti János 1963., 4. évf. 6. szám 563. - 585.o
Bartók és Schönberg [második rész] - Kárpáti János 1964., 5. évf. 1. szám 15. - 30.o
Bartók-analízis az óceánon túl abs.
Bartók Analysis in America
János Kárpáti

The study focuses on the American analytical approach to Bartók, particularly the books by Elliott Antokoletz (The Music of Béla Bartók: A Study of Tonality and Progression in Twentieth-Century Music. Berkeley, Los Angeles, and London: University of California Press, 1984) and Paul Wilson (The Music of Béla Bartók. New Haven: Yale University Press, 1992).
Without underestimating the logic of the methods of the two above discussed American theorists and the validity of the musical phenomena and of the hidden or overt creative conceptions revealed in their work, the study concludes with two main critical remarks: (1) The title of both books The Music of Béla Bartók promises an all-embracing, complete picture of Bartók’s music. The result, however, is far from being so broad. (2) Both analyses concentrate on the pitch content, examining the peculiar tone-structure of a given work or detail (movement, section) identifying in them either the cells, or the sets understood in a narrower or wider sense. At the same time the authors completely disregard the several other but equally significant musical components of the works.
Kárpáti János 2004., 42. évf. 3-4. szám 387. - 414.o
Dallam, metrum és strófaszerkezet a közép-marokkói berber (imazighem) népzenében - Kárpáti János 1960., 1. évf. 2. szám 169. - 188.o
Darius Milhaud emlékezete - Kárpáti János 1974., 15. évf. 4. szám 379. - 381.o
Dodekafónia vagy tonalitás? : jegyzetek Schönberg Napóleon-ódájáról - Kárpáti János 1974., 15. évf. 3. szám 276. - 298.o
Elmélet és gyakorlat eltérése a japán buddhista énekben - Kárpáti János 1982., 23. évf. 2. szám 115. - 119.o
Európán kívül hatások a nyugati zenében - Kárpáti János 1972., 13. évf. 3. szám 241. - 251.o
Jellemzõ törekvések a fiatal magyar zeneszerzõnemzedék alkotásaiban - Kárpáti János 1968., 9. évf. 3. szám 231. - 236.o
Kelet-Európa zenetörténetének sajátosságai : elõtanulmány a Nemzetközi Zenei Tanács és az UNESCO közös gondozásában készülõ egyetemes zenetörténethez - Kárpáti János 1984., 25. évf. 4. szám 399. - 417.o
Kurtág György: Bornemissza Péter mondásai – Concerto szoprán hangra és zongorára, Op. 7. : gondolatok a szöveg, zene és szerkezet kapcsolatáról - Kárpáti János 1974., 15. évf. 2. szám 115. - 133.o
Liszt Ferenc Chickering-zongorái - Kárpáti János 1984., 25. évf. 3. szám 226. - 235.o
Miért Miracle Haydn 96., D-dúr szimfóniája? abs.
Why Haydn's D Major Symphony No. 96 is a "Miracle"?
János Kárpáti

One of the most important issue of Dénes Bartha's scholarly output is the fact that he consequently fighted against a petrified, up to now living theory of Adolf Bernhard Marx. Summing up Bartha's statement, those structures defined by Marx "dreiteilige Liedform" are, as a matter of fact, either "dreiteilig", nor "Liedform". The second movement of the Symphony in D major - although it does not figure among Bartha's examples - a brilliant model of the actual four-part structure, opposed to the three-part dogma. Further examples are provided how well the term enjambement introduced by Bartha serve the orientation in musical structures. And finally - presenting some analitical remarks about splendid economy, harmonic audacity and rich use of solo instruments of the symphony - , I try to prove that the erroneously attributed nickname "Miracle" can be really justified from musical side.
Kárpáti János 2008., 46. évf. 4. szám 367. - 373.o
Mítoszkutatás és zenetudomány - Kárpáti János 1985., 26. évf. 1. szám 29. - 35.o
Monológ, dialóg és drámai ütközés Bartók hangszeres mûveiben - Kárpáti János 1998., 37. évf. 1. szám 55. - 68.o
Népzene és tizenkétfokúság Bartók zenéjében - Kárpáti János 1969., 10. évf. 1. szám 21. - 35.o
Organológiai tények és mítoszok : Bartha Dénes „Jánoshidai kettõssípjának” újraolvasása után - Kárpáti János 1989., 30. évf. 1. szám 3. - 24.o
Performansz-típusok a sintó vallás szertartásaiban abs.
Performance Typology in Japanese Shinto Ritual Kagura
János Kárpáti

The ceremony of Shintô religion named kagura, accompanied by music and dancing, has a thousand year old tradition. Departing from the classification stamped by the name of Prof. Yasuji Honda, I am proposing a more distinctive classification according to types of the performance, supported by musical structures as well. As an issue of my research, I am proposing a new classification based upon the place and persons where and by whome kagura is performed, and upon the use or non-use of masks. Considering these criteria, we get three basic classes: (1) court kagura, a ritual with dance, without mask, (2) shrine kagura performed in or in front of a shrine, without mask and/or with mask and dance, (3) stage kagura, a ritual play with mask and dance.
Kárpáti János 2009., 47. évf. 1. szám 15. - 32.o
Tiszta és elhangolt struktúrák Bartók zenéjében - Kárpáti János 1996., 36. évf. 2. szám 129. - 140.o
Adatok az Erkel kutatáshoz. II. rész: „Pannonia” - Kassai István 1992., 33. évf. 3. szám 283. - 323.o
Adatok az Erkel-kutatáshoz I. rész. A „Csel”-variációk : kapcsolat két szerzõi kézirat között - Kassai István 1991., 32. évf. 3. szám 289. - 328.o
Néhány szó Bartay Endrérõl - Kassai István 1991., 32. évf. 3. szám 328. - 332.o
„Claude Debussy, Musicien Français” : az életmûvet befejezõ szonáták [I.] - Kecskeméti István 1962., 3. évf. 4. szám 323. - 345.o
„Claude Debussy, Musicien Français” : az életmûvet befejezõ szonáták [II.] - Kecskeméti István 1962., 3. évf. 5. szám 453. - 474.o
A „Sába királynõje” dramaturgiájának kérdéseihez : Goldmark Károly születésének 150. évfordulójára - Kecskeméti István 1980., 21. évf. 3. szám 264. - 277.o
A századvég magyar zenéje a hetvenöt éves „Kiállítási Album” tükrében - Kecskeméti István 1960., 1. évf. 2. szám 157. - 168.o
Egy Bartók – Chopin-párhuzam : …”Még valamit a létcélról - - -„ - Kecskeméti István 1966., 7. évf. 2. szám 141. - 145.o
Egy Chopin - Bartók - Kodály párhuzam - Kecskeméti István 1981., 22. évf. 1. szám 63. - 71.o
Egy ismeretlen Liszt-dal - Kecskeméti István 1974., 15. évf. 1. szám 17. - 25.o
Egy korai Bartók – Liszt-találkozás – Mefisztó jegyében - Kecskeméti István 1966., 7. évf. 4. szám 352. - 357.o
Goldmark Károly (1830-1915) - Kecskeméti István 1964., 5. évf. 6. szám 594. - 596.o
Kodály balladaköltészete I. - Kecskeméti István 1967., 8. évf. 6. szám 563. - 573.o
Kodály balladaköltészete II. - Kecskeméti István 1968., 9. évf. 1. szám 3. - 14.o
Kodály Zoltán gall zongorazenéje - Kecskeméti István 1984., 25. évf. 3. szám 268. - 280.o
Kodály Zoltán zenemûveinek tematikus katalógusa - Kecskeméti István 1991., 32. évf. 2. szám 121. - 123.o
Kodály Zoltán: Marosszéki táncok : keletkezéstörténet, források, mûhelymunka - Kecskeméti István 1983., 24. évf. 4. szám 335. - 375.o
Liszt Ferenc ismeretlen zongoradarabja - Kecskeméti István 1973., 14. évf. 4. szám 347. - 372.o
Napvilágra került Schubert-kéziratok - Kecskeméti István 1978., 19. évf. 3. szám 232. - 249.o
Somfai László Haydn-képeskönyve - Kecskeméti István 1978., 19. évf. 4. szám 361. - 367.o
Zenei könyvtárak és archívumok Magyarországon - Kecskeméti István 1981., 22. évf. 4. szám 346. - 358.o
A Siebenbürger Tantz (Erdélyi tánc) és a Rákóczi-nóta rokonsága : újabb adalékok egy kelet-európai dallam eredetéhez - Kecskés András 1980., 21. évf. 2. szám 151. - 158.o
"Elfeledtetése nemcsak mulasztás, de bűn is volna" : Vécsey Jenő, a magyar zenetudomány fáradhatatlan munkása - Kelemen Éva 2014., 52. évf. 3. szám 350. - 367.o
Katyerina Izmajlova : Sosztakovics-bemutató az Operaházban - Kertész Iván 1966., 7. évf. 1. szám 67. - 72.o
A délibáb zeneelmélete - Keszi Imre 1960., 1. évf. 3. szám 249. - 266.o
Zeneszerzõi gyakorlat és zeneelméleti kutatás : az interdiszciplináris zeneelméleti kutatás perspektívája - Keuler Jenõ 1987., 28. évf. 4. szám 412. - 425.o
A zene János király udvarában - Király Péter 1991., 32. évf. 3. szám 284. - 288.o
A zene János király udvarában II. - Király Péter 1991., 32. évf. 4. szám 386. - 391.o
Adalékok Bakfark életéhez és munkásságához - Király Péter 1990., 31. évf. 4. szám 339. - 346.o
Bakfark Bálint adománylevele - Király Péter 1987., 28. évf. 1. szám 88. - 100.o
Egykorú beszámolók Hunyadi Mátyás és Aragóniai Beatrix esküvőjéről : forráskapcsolatok és ezekből adódó zenetudományi következmények abs.
Contemporary Reports of the Wedding of Mathias Corvinus, King of Hungary, and Beatrice of Aragon
Unrecognized dependences among the sources and their musicological consequences
Péter Király

The contemporary German reports of the Hungarian royal wedding of 1476 are well known to historians. Scholars specializing in different fields of cultural history have frequently used and analysed these documents. But since their research has been focused on what the sources tell about the wedding, about the artefacts etc., and, at the same time, not much interest has been devoted to the sources themselves, it has remained unrecognised that three of the four reports from Germanic lands have a common origin. In fact these three (two of them in German and one in Latin) derive from an unknown common source, probably a Latin description of the festivities. Between the three versions there are significant differences, due to the translation as well as resulting from the rewriting and reorganizing of the text. The differences are not without importance for any kind of research, including musicology.
The present philological study shows that the differences in the sources concerning the music of the wedding celebrations, which until now have been considered as differences due to the personal observations of different eyewitnesses, should in fact be reclassified as the result of reworkings by unknown scribes, although it is impossible to decide which version best follows the unknown original.
Király Péter 2009., 47. évf. 1. szám 73. - 83.o
Mikor született Bakfark? - Király Péter 1989., 30. évf. 1. szám 41. - 54.o
Udvari trombitások a 16-17. századi Magyarországon abs.
The Court Trumpeter in 16th and 17th Century Hungary
Peter Király

In spite of the huge quantity of data from the 16th and 17th centuries on court trumpeters in Hungary not much attention has been devoted in the past to their tasks by musicologists. In particular, the question remained unanswered whether they were only military trumpeters, as suggested by the authors of historical studies, or were they at least partly “real” musicians. This study – based on previously-published documents as well as on archival research – attempts to give an overview of the work and different tasks of court trumpeters in Hungary. Although most of the sources provide little detail on the trumpeters, scattered data helps us to establish a firm picture of their role in court life. As a final result it is possible to state that many of the court trumpeters – in substantial part (but not solely) foreigners, mainly from the Germanic lands – acted as competent musicians, playing not only trumpet and other related brass instruments, but also other kinds of instruments.
Some musical sources with trumpet parts from the territory of historical Hungary are also referenced. These originate mainly not from courts, but from cities and churches or monasteries.
In this study the available 16th and 17th century data from Hungary on the teaching of young trumpeters-within the country or (sometimes) abroad is also presented. Another part deals with the sparse information about the instruments (also on their parts and repairs), and also with the (heraldic) standards attached to trumpets and the trumpeters’ special clothing that was worn during festivities.
The author considers the present study as a first step in establishing a trustworthy picture of the role of Hungarian court trumpeters. For a better and more detailed overview much future research is needed.
Király Péter 2004., 42. évf. 2. szám 121. - 148.o
Újabb adatok és néhány korrekció Bakfark Bálint lengyelországi mûködésével kapcsolatban - Király Péter 1985., 26. évf. 4. szám 406. - 430.o
„...Sok nehézségem volt a második rondóval.” : egy Bartók tétel genezise - Kiss Gábor 1992., 33. évf. 2. szám 213. - 224.o
De tonorum cognitione : tonális változatok a késő középkori miserepertoárban abs.
De tonorum cognitione
- tonal variants in late medieval repertory of the Mass
Gábor Kiss

One of the most exciting facet of medieval concepts about music are the efforts to rationalize, categorize and record the melodies. The employment of the system of modes caused serious difficulties to a melody repertory that was transmitted orally and was not developed under the rules of the 8th-mode system, defined only at a later stage. The desire for a categorization of the melodies became specially strong with the introduction of staff notation. The melodies or parts of melodies that did not fit in the system were qualified as extraordinary by contemporary theorists. Two methods were used to resolve such conflicts: the introduction of 'extra' tones on the one hand and the changing of the melodies on the other, adapting them in this way to the system. Some kind of interaction between musical memory, theoretical categorization and notation remained (continued) even in the late Middle Ages. In late medieval sources we can find a large number of tonally ambivalent melodies that were not referred to in the earlier treatises. Nevertheless, in these examples the same duality of spontaneous musical reproduction and rationalizing shows itself as can be observed in the theoretical writings mentioned above. In the alternative tonal classifications different decisions and preferences are concealed, concerning the perception and interpretation of the melodies. The inherited 'decisions' became generally fixed and preserved in the different local traditions, consequently these variants are useful means in the comparative examination of the sources and source groups. While some of the variants are only mere transpositions, in other cases the alternative classifications are connected to different and more individual versions of the same melody. The aim of this study is to present several types of tonal variants found primarily in late Central European sources for the Mass.
Kiss Gábor 2009., 47. évf. 1. szám 61. - 72.o
Ordinarium dallamok és az „órómai” kérdéskör abs.
Ordinary Melodies in the Context of the “Old Roman Chant” Question
Gábor Kiss

The author gives an overview of the Ordinary melodies in the Old Roman sources and tries to evaluate their repertory by using a wider range of Italian and, especially, Beneventan comparative sources. A survey of the melodies reveals a conspicuous paucity of items that appear as a stable element in the standard repertory. Moreover, the Old Roman melodies differ markedly from the later Ordinary repertories concerning their style, use of mode, melodic structure, etc. Their repertory does not show the same variety and heterogeneity that often characterize the repertory of later traditions or even that of a single source during the Middle Ages. On the contrary, the material gives the impression of a remarkable uniformity and consistency. In the use of such melodies the Old Roman sources share with other contemporary Italian sources. Apparently, this melodic thinking belongs to the musical practice and taste of the 11th-13th century Italian repertories. Since the archaic character and stylistic traits of this repertory differ sharply from those of the Gregorian Ordinary repertory, the question emerges whether the 11th-13th century Italian sources preserved a melodic tradition or melodic taste prior to the Carolingian period. Nevertheless, this layer of melodies completely disappears from later Italian sources, where they were obviously suppressed by new Ordinary melodies following a different melodic taste and aesthetic principle.
Kiss Gábor 2004., 42. évf. 3-4. szám 251. - 278.o
Egy értékes jugoszláv népdalgyûjteményrõl - Kiss Lajos 1964., 5. évf. 3. szám 282. - 289.o
Mûvészet és verseny : egy modern intézménytípus történeti gyökerei - Klenjánszky Tamás 1989., 30. évf. 1. szám 102. - 108.o
Bartók Béla gyermekdarabjai - Kodály Zoltán 1981., 22. évf. 1. szám 23. - 24.o
Bartók Béla mûvészete a mai Magyarországon igazi otthonra talált - Kodály Zoltán 1980., 21. évf. 4. szám 400. - 401.o
Három elfeledett írás : egy angol-német zenei lexikon címszavai (közr. Breuer János) - Kodály Zoltán 1982., 23. évf. 4. szám 335. - 338.o
Megjegyzések az új tantervhez - Kodály Zoltán 1961., 1. évf. 6. szám 583. - 587.o
A neoklasszicizmus - Kókai Rezsõ 1960., 1. évf. 1. szám 74. - 81.o
Schönberg és követõinek zenéje (Expresszionizmus; Dodekafónia) - Kókai Rezsõ 1960., 1. évf. 1. szám 56. - 73.o
„Veränderte Reprise” : egy koncepció több megvilágításban - Komlós Katalin 1990., 31. évf. 2. szám 140. - 146.o
Gárdonyi tanár úr - Komlós Katalin 2006., 44. évf. 3. szám 250.o
Hangszerkezelés és textúra W. A. Mozart érettkori zongoratrióiban - Komlós Katalin 1988., 29. évf. 3. szám 272. - 282.o
Kodály Laudes organi címû mûvének keletkezéstörténete abs.
The Genesis of Kodály’s Laudes organi
Katalin Komlós

The text of Laudes organi, the 12th-century sequence “Audi chorum organicum”, survives in several manuscript sources. Kodály had probably used the Leipzig version (14th-century Gradual from the Augustinian monastery) as it appears in the 1929 transcription by Peter Wagner (Zeitschrift für Musikwissenschaft, 12/2).
The autograph sketches (Kodály Archives, Budapest) provide valuable information about the compositional process: the gradual transformation of the melodic borrowings from “Audi chorum”; the development of the tonal structure; the painstaking work on the long solo sections of the organ.
The article closes with a suggestion for the overall form, and tonal plan of the composition.
Komlós Katalin 2008., 46. évf. 3. szám 251. - 260.o
Zenei utalások Goethe Wertherjében - Komlós Katalin 1996., 36. évf. 2. szám 102. - 106.o
Az operaigazgató emlékezete. [Tóth Aladár] - Kórody András 1968., 9. évf. 4. szám 340. - 341.o
A modern balettmûvészet fejlõdése Magyarországon - Körtvélyes Géza 1968., 9. évf. 3. szám 275. - 283.o
A KA-hangrendszer - Kósa Gábor 1995., 35. évf. 4. szám 339. - 393.o
Vázlatok-fogalmazványok Dohnányi Ernõ kézirataiban abs.
Sketches and Their Characteristics in Ernő Dohnányi's Manuscripts
Ilona Kovács

In many cases sketch-studies are like deciphering a difficult puzzle. To solve these riddles by reconstructing the compositional process one needs a big amount of patience and practise. No doubt, however, it is worth devoting time to sketch research, because as Nietzsche put it in his Untimely Meditations: "To understand the picture one must divine the painter."
The first half of the study focuses on general description of Dohnányi's sketches that can be found on single sketch leaves or in bundles of bifolios, and more rarely in sketchbooks. It also provides with a detailed list of musical symbols and other signs in these manuscripts that were frequently used by the composer.
Since nobody researched Dohnányi's sketches so far, the second half of present study attempts to sort out the main types of them. Not only distinguishes the major types of sketch items, but gives clear illustrations, as well. The aim of this study is to provide a basis for further research that would contribute to a better understanding of Dohnányi's compositional process.
Kovács Ilona 2008., 46. évf. 4. szám 451. - 470.o
„Lyd hálaének” és Adagio religioso - Kovács János 1971., 12. évf. 3. szám 247. - 251.o
A kései Verdi-stílus mûhelyébõl : Verdi születésének 150. évfordulójára - Kovács János 1964., 5. évf. 1. szám 5. - 14.o
Alban Berg Wozzeckja a Magyar Állami Operaházban - Kovács János 1964., 5. évf. 2. szám 174. - 183.o
Vérnász (kritikai vázlat – és vita Pernye Andrással) - Kovács János 1965., 6. évf. 2. szám 182. - 193.o
Liszt Ferenc belgiumi levelei másolók kézírásában - Kovács Mária 1990., 31. évf. 4. szám 394. - 397.o
„Ordnungen mit Tonhöhen” - Kovács Sándor 1984., 25. évf. 4. szám 377. - 383.o
A „Bartók-rend” történetéhez - Kovács Sándor 1981., 22. évf. 1. szám 72. - 85.o
A Bartók-rend hátlapjai - Kovács Sándor 1987., 28. évf. 1. szám 53. - 59.o
Formaproblémák és magyaros stíluselemek Liszt kései zongoramûveiben - Kovács Sándor 1979., 20. évf. 2. szám 157. - 164.o
Népdalféle... - Kovács Sándor 1994., 35. évf. 2. szám 178. - 189.o
A sündisznó: befejezett és befejezetlen töredékek (Ford. Tarnóczi Gabriella, Róna Annamária, Mikes Éva) abs.
The Hedgehog: of Fragments Finished and Unfinished
Richard Kramer

Reprinted from 19th Century Music Vol. 21 No. 2 Issue: Fall 1997 pp. 134-148.
Kramer, Richard 2000., 38. évf. 2. szám 205. - 221.o
Mai fiatal lengyel zeneszerzõk - Krauze, Zygmunt 1968., 9. évf. 2. szám 142. - 145.o
Stiláris megfigyelések szociológiai alapon, Bartók Béla példáján - Krones, Hartmut 1971., 12. évf. 2. szám 168. - 173.o
A C’est la guerre bemutatója az Állami Operaházban - Kroó György 1962., 3. évf. 2. szám 132. - 142.o
A csodálatos mandarin - Kroó György 1968., 9. évf. 2. szám 197. - 199.o
A király trombitái - Kroó György 1988., 29. évf. 3. szám 292. - 302.o
A romantikus szonáta néhány problémája Chopin-nél és Liszt-nél - Kroó György 1960., 1. évf. 1. szám 23. - 30.o
A szabadító opera. [Kandidátusi értekezés tézisei] - Kroó György 1965., 6. évf. 3. szám 266. - 269.o
A szfinksz mosolya : adalék Bartók és a századelõ kapcsolatához - Kroó György 1982., 23. évf. 1. szám 76. - 80.o
Bartók Béla megvalósulatlan kompozíciós terveirõl - Kroó György 1970., 10. évf. 3-4. szám 251. - 263.o
Bartók dramaturgiai koncepciójának fejlõdése a színpadi mûvek genezisének tükrében - Kroó György 1981., 22. évf. 2. szám 135. - 162.o
Euriant és Loherangrin - Kroó György 1985., 26. évf. 1. szám 36. - 48.o
Euriant és Loherangrin - Kroó György 2012., 50. évf. 4. szám 365. - 377.o
Három arckép : Bartók színpadi mûvei - Kroó György 1960., 1. évf. 3. szám 227. - 237.o
Köznyelv és intonáció : hozzászólás Szabolcsi Bence elõadásához - Kroó György 1966., 7. évf. 5. szám 469. - 474.o
Mítoszteremtõ vers és zene - Kroó György 1984., 25. évf. 1. szám 59. - 63.o
Monotematika és dramaturgia Bartók színpadi mûveiben - Kroó György 1961., 1. évf. 9. szám 33. - 50.o
Réminiscences de Boccanegra : Verdi és Liszt - Kroó György 1990., 31. évf. 2. szám 175. - 186.o
Richard Wagner: A nyitányról - Kroó György 1996., 36. évf. 2. szám 111. - 116.o
A budai királyi udvar zenei életéhez a XVI. század elején : tanult zenészek – népi mulattatók - Kubinyi András 1975., 16. évf. 4. szám 389. - 397.o
A pásztói Szentlélek-ispotály a középkorban - Kubinyi András 1982., 23. évf. 1. szám 81. - 84.o
Két olaszországi Bartók-turné - Kun Imre 1970., 11. évf. 1-4. szám 48. - 59.o
Szabad és "szabad" variációk Dohnányi Ernõ mûveiben abs.
Free and "Free" Variations in Dohnányi's Works
Veronika Kusz

The variation form played a central role in Ernst von Dohnányi's musical ouvre: the composer utilized it very often from his earliest years until his last opus. In one of his most popular pieces, the Variations on a Nursery Song (op. 25), Dohnányi wrote free character variations on an internationally known children's song. It is important to note, however, that in contrast to the reputation and popularity of the work, he rarely employed this type of variation strategy. Though one can find many Dohnányi variations that are apparently liberated from their themes, the freedom of these examples derives from a basically different musical conception. The first type of these "free" variations follows the strategies of Beethoven's developmental variations (also called "formal outline' , "fantasy" or "free" variations) by excerpting a musical motive (a "variation seed") out of the theme, developing it, and creating a texture so different from the starting point that it actually seems to be a "free" variation. A second type appears in multi-movement instrumental cycles, in which Dohnányi recalls a motive or a theme of another movement, and uses the strategy of free variations as a device to organize the cycle. This study examines these types of "free" variations in Dohnányi's Variations and Fugue on E. G.'s Theme (op. 4) and Symphonic Minutes (op. 36).
Kusz Veronika 2008., 46. évf. 4. szám 395. - 410.o
N. A. Roszlavec - L. 1977., 18. évf. 3. szám 286. - 287.o
Dallamok szótárszerû rendezése a kezdõsorok alapján - L. Gábor Judit 1963., 4. évf. 4. szám 374. - 381.o
Dallamok szótárszerû rendezése a kezdõsorok alapján - L. Gábor Judit 1963., 4. évf. 4. szám 374. - 381.o
A 25 éves kolozsvári Állami Magyar Opera : a kolozsvári operajátszás múltjából - Lakatos István 1974., 15. évf. 4. szám 388. - 401.o
Erkel-dokumentumok Romániából - Lakatos István 1961., 1. évf. 4. szám 444. - 447.o
Kodály mûvészetének romániai útja I. - Lakatos István 1972., 13. évf. 4. szám 373. - 383.o
Kodály mûvészetének romániai útja II. - Lakatos István 1973., 14. évf. 1. szám 24. - 32.o
A második bécsi iskola és a dal - Laki Péter 1978., 19. évf. 3. szám 314. - 321.o
Gondolatok a Bartók-hegedûverseny elõadói hagyományairól abs.
Some Impressions on the Performance Tradition of the Bartók Violin Concerto
Péter Laki

The recording of the world premiere of Bartok’s Violin Concerto with Zoltan Szekely is an exceptionally valuable document, yet at the same time it is unique: Szekely’s background as an artist (his career as a quartet player in particular) sets him apart from all subsequent interpreters of the concerto. Therefore, younger players have had to develop their own approach to the work, even if this means that their style is sometimes at variance with Szekely’s.
Laki Péter 2004., 42. évf. 3-4. szám 499. - 503.o
Keleti hatás a XVII. század eleji olasz monódiában? - Laki Péter 1985., 26. évf. 4. szám 431. - 434.o
Adalékok a német munkásmozgalom Beethoven-recepciójához - Lammel, Inge 1977., 18. évf. 1. szám 42. - 48.o
A Bartók-mûvekben feldolgozott népdalok forráskatalógusa - Lampert Vera 1978., 19. évf. 2. szám 166. - 175.o
Egy népdalfeldolgozás-ciklus keletkezésérõl : Bartók Nyolc magyar népdalának kéziratos forrásai abs.
The Making of a Folk Song Arrangement Cycle: The Sources of Bartók’s Eight Hungarian Folksongs
Vera Lampert

In 1918, when Universal Edition became Bartók’s publisher, the composer considered only the “5 Szekler songs” of 1907 and the three soldiers’ songs of 1917, among his numerous unpublished songs, worthy of publication. Examining the rich source material of the Eight Hungarian Folksongs, one can follow the process by which the two groups of songs, written a decade apart, became a unified composition that can be performed convincingly as a song cycle. Bartók revised all of the songs, most probably during the 1921-1922 concert season. His emendations, applied to all of the songs, were generally directed towards the thinning of the accompaniment. The most significant textual changes affected the earlier group where one of the songs was discarded and replaced; radical changes happened also in nos. 1 and 4. In the second group, no. 7 was also altered in a significant way. When establishing the final order of the songs, Bartók kept the songs of the two groups together, the earlier group starting the cycle, the later one closing it. He also slightly rearranged the sequence of the earlier pieces and transposed the later ones.
Lampert Vera 2004., 42. évf. 3-4. szám 431. - 445.o
Vázlat Bartók II. vonósnégyesének utolsó tételéhez - Lampert Vera 1972., 13. évf. 3. szám 252. - 263.o
„Atonális sziget” Mozart g-moll szimfóniájában - László Ferenc 1977., 18. évf. 4. szám 402. - 405.o
A Cantata Profana szövegének ismeretlen változata: a „mûhelypéldány” - László Ferenc 1988., 29. évf. 2. szám 191. - 196.o
A posztbarokk Mozart, hangszerszólós áriái tükrében abs.
The Post-Baroque Mozart
as reflected in his arias with instrumental solos
Ferenc László

The aria with instrumental solo (in Mozart's mother-tongue: "Arie mit obligatem Instrument") is a type characteristic of the baroque era. There are hundreds of such arias in Bach's cantatas. However, there are just a few works of Mozart where he succeeded in integrating it into his own style - labelled as classic by posterity - in a way where the equilibrium of vocal and instrumental solos lives up to the great baroque paragons (K 490, 505). Sometimes the instrumental solos encompasses part of the aria only (K 74a[87]/13, K 418), is a mere decorative accessory (K 74a [87]/13, 621/9, 621/23), or even an ostentatious showpiece at the cost of the vocal solo (K 612). The choice of the instrument (trombone, oboe, horn, violin, piano, double-bass, clarinet, basset-horn) might have been suggested by the lyrics on one occasion only (K 35/5), in the majority of cases it was incidental and personalised. The formal typology of these pieces progresses from the baroque Da Capo (K 35/5) and the slow-fast-slow-fast four-section sonata layout known from the works of Corelli, Teleman and others (K 46a[51]/9) through the ABACA rondo (K 208/10) to the slow-fast two-movement layout which was also referred to as a rondo (and mainly spelt Rondò) in Mozart's mature era.
László Ferenc 2008., 46. évf. 4. szám 375. - 382.o
Bartók Béla és Constantin Brailoiu tudományos együttmûködésének újabb dokumentuma - László Ferenc 1990., 31. évf. 4. szám 398. - 402.o
Bartók és dalszövegei abs.
Bartók und seine Liedtexte
Ferenc László

Der junge Bartók vertonte 1898-1900 insgesamt neun Texte von Heinrich Heine, Karl siebel, Friedrich von Bodenstedt, Friedrich Rückert, Nikolaus Lenau und Goethe, und nur in zwei Fällen gab er in den Noten den Namen des Dichters an. Im sechsteiligen Zyklus Liebeslieder betrachtete er die Texte als ob diese einfache “objets trouvés” wären: Mit grosser inneren Freiheit passte er hie und da den Wortlaut seiner augenblicklichen Lebenslage an. (Das „Libretto“ dieses Zyklus kann in mancher Hinsicht für einen Präzedenzfall zu dem der 30 Jahre später entstandenen Cantata profana gehalten werden, wo die Textvorlagen rumänische Volksdichtungen waren.) Bartók nahm sich ähnliche Freiheiten auch in seinen ungarischen Liedern nach Gedichten von Lajos Pósa (Vier Lieder, 1902-1903) und Endre Ady (Fünf Lieder op. 16, 1916), wenn auch in geringerem Maße. Im unvollständig gebliebenen Gelegenheitswerk Fünf Kinderlieder (1905) vertonte era us dem Gedächtnis zu der Zeit allgemein bekannte Verschen. In Fünf Lieder Op. 15 verschwendete er seinen Genius auf Gedichte, die tief unter dem Niveau seiner Musik liegen. (Sie stammen von zwei Teenies aus der Provinz, die als Erwachsene ihre dichterischen Ambitionen aufgaben.) Die jahrelang dauernde Entstehungsgeschichte der deutschen übersetzungen zu Op. 15 und Op. 16 veranlasste Bartók wiederholte Enttäuschungen. Die bei der Universal Edition schließlich erschienene deutsche Version von Op. 16 hat ihn auch nicht befriedigt.

László Ferenc 2004., 42. évf. 3-4. szám 415. - 429.o
Bécs, Kolozsvár, Nagyszeben : Philipp Caudella (1771-1826) pályájának színterei abs.
Wien, Klausenburg, Hermannstadt: Schauplätze von Philipp Caudellas (1771-1826) Laufbahn
Ferenc László

Der aus Mähren stammende Musiker hat in Wien bei Albrechstsberger studiert und ist dort vom Rang eines Klaviermeisters zum Kapellmeister des russischen Botschafters Prinz Kourakin aufgestiegen. Er komponierte auch, seine Werke wurden verlegt und in der Fachpresse besprochen. (Der Beethoven-Zeitgenosse wurde als Mozart-Epigon eingestuft.) 1810 verließ er (aus vorläufig unbekannten Gründen) die Kaiserstadt und lebte vier Jahre incognito (angeblich in Russland). Anfang 1814 erschien Caudella in Siebenbürgen, zuest in in der neuen Provinzhauptstadt Klausenburg (rumänisch: Cluj, ungarisch: Kolozsvár), wo er bei einer adeligen Familie als Klaviermeister diente und kompositorisch kaum tätig war. 1817 wurde er in der früheren Hauptstadt Siebenbürgens Hermannstadt (rumänisch: Sibiu, ungarisch: Nagyszeben) regens chori der katolischen Stadtpfarrkirche und Professor der Tonkunst am Evangelischen Gymnasium, wodurch er die ökumenischen Ansichten des späten 20. Jahrhunderts vorwegnahm. Seine Kreativität wurde wieder aktiviert: Er schrieb neben katolischer Kirchenmusik auch ein Choralbuch für die Evangelische Landeskirche und pädagogische Werke (Klavierschule, Generalbass-Schule). In seinem Lebenslauf wiederspiegeln sich die „Gesichtszüge“ dreier Musikstädte.
László Ferenc 2004., 42. évf. 1. szám 15. - 25.o
Brahms Variationen über ein ungarisches Lied Op. 21 Nr. 2-jének témája : újabb széljegyzetek egy 1930-as levélrészletre - László Ferenc 1985., 26. évf. 4. szám 363. - 377.o
Kodály-levél Enescu hagyatékában - László Ferenc 1982., 23. évf. 4. szám 414. - 420.o
Néhai Eisikovits Herman Ligeti-kéziratai : avagy: svájci Dille kerestetik abs.
Ligeti-Manuscripts of the Late Herman Eisikovits
or: a Swiss Dille wanted
Ferenc László

Dr. Herman EISIKOVITS (1923-1994) was a paediatrician in Kolozsvár (aka Cluj, Rumania), former grammar-school classmate and friend of György Ligeti, with whom he also played chamber music as a violoncellist. In the Paul Sacher Stiftung in Basle there are not only his letters written later to Ligeti open for survey but also the music manuscripts of the composer dating from the beginning of his career which Eisikovits held onto until his old age and which had not been published earlier in the Ligeti literature. The contents of these music manuscripts include: (a) three early, previously unrecorded works of Ligeti, of which the first, the "Small Piano Trio" is a complete work, "In Memoriam Vivaldi" is a rather characteristic passage, and the third is an unnamed violoncello part of an unknown piece and (b) material supplementing two already recorded works (Arietta, Ostinato). The author firmly believes that the early compositions of Ligeti, which shed light on the issue of "what makes a composer" should be studied in detail, in the spirit of Denis Dille who devoted a highly work-intensive book to Bartók's compositions that had preceded Op. 1.
In the Appendix (New Data Complementing the Genesis of the "Six Bagatelles") of the paper the author rectifies, based on the results of research he did in the Paul Sacher Stiftung, his earlier assumptions regarding the first performance of the composition held on 13th April 1956 under the title "Five Bagatelles" (Ferenc Lász1ó: "Ligeti a hídon/Ligeti on the Bridge" in Magyar Zene, Vol. 41. 2003/4, pp. 361-374).
László Ferenc 2009., 47. évf. 1. szám 111. - 120.o
Wolfgang Amadeus Mozart, mint „zwölftöner”? : kromatika a KV 452 jelzetû kvintett második tételében - László Ferenc 1976., 17. évf. 3. szám 248. - 254.o
„A közelítõ tél” - László Zsigmond 1962., 3. évf. 6. szám 612. - 620.o
A prozódiától a dramaturgiáig - László Zsigmond 1964., 5. évf. 4. szám 368. - 394.o
Ritmus és dallam : válasz bírálóimnak - László Zsigmond 1968., 9. évf. 3. szám 237. - 254.o
Szín, zene, színeshallás - Lázár László 1976., 17. évf. 3. szám 270. - 281.o
Nyolc évnyi küzdelem a proletár zenéért (részlet) - Lebenyinszkij, Lev 1987., 28. évf. 3. szám 304. - 306.o
Kodály - a zeneszerzõ és öröksége : Kurtág György és Soproni József kompozícióinak elemzésével - Legány Dénes 1992., 33. évf. 4. szám 423. - 429.o
A Liszt-kutatás jövõjérõl - Legány Dezsõ 1996., 36. évf. 1. szám 12. - 21.o
A Liszt-kutatás némely problémája - Legány Dezsõ 1996., 36. évf. 1. szám 3. - 11.o
A nyitány fejlõdése Gluck óta - Legány Dezsõ 1996., 36. évf. 1. szám 76. - 79.o
A zene alakváltásai a kiegyezés elsõ szakaszában - I. - Legány Dezsõ 1981., 22. évf. 4. szám 392. - 422.o
A zene alakváltásai a kiegyezés elsõ szakaszában - II. - Legány Dezsõ 1982., 23. évf. 1. szám 102. - 111.o
Budapest újabb zenei múltja - Legány Dezsõ 1984., 25. évf. 1. szám 64. - 68.o
Budapest újabb zenei múltja - Legány Dezsõ 1996., 36. évf. 1. szám 68. - 71.o
Együttmûködési távlatok a magyar és osztrák Liszt-kutatásban - Legány Dezsõ 1996., 36. évf. 1. szám 22. - 25.o
Erkel Ferenc Pozsonyban - Legány Dezsõ 1996., 36. évf. 1. szám 51. - 55.o
Erkel Hunyadi Lászlója : Erkel Ferenc születésének 160. évfordulója alkalmából - Legány Dezsõ 1970., 11. évf. 1-4. szám 97. - 108.o
Erkel vígoperájának bukása - Legány Dezsõ 1996., 36. évf. 1. szám 56. - 60.o
Franciaország és Belgium zenéjének kisugárzása Budapestre és Liszt szerepe - Legány Dezsõ 1996., 36. évf. 1. szám 29. - 31.o
Gondolatok Purcellrõl - Legány Dezsõ 1996., 36. évf. 1. szám 72. - 75.o
Kamaramuzsikálás Magyarországon 1800-tól 1830-ig - Legány Dezsõ 1983., 24. évf. 3. szám 269. - 280.o
Kodály és Nagyszombat - Legány Dezsõ 1996., 36. évf. 1. szám 61. - 67.o
Kodály Zoltán idegen nyelvû levelei - Legány Dezsõ 1991., 32. évf. 2. szám 210. - 212.o
Liszt és a mûvész Zichyk - Legány Dezsõ 1988., 29. évf. 3. szám 303. - 310.o
Liszt és Bayreuth - Legány Dezsõ 1996., 36. évf. 1. szám 26. - 28.o
Liszt Ferenc magyarországi kapcsolatai az Egyesült Államokkal - Legány Dezsõ 1996., 36. évf. 1. szám 32. - 33.o
Liszt kései évei Olaszországban - Legány Dezsõ 1996., 36. évf. 1. szám 46. - 50.o
Liszt Rómában - a sajtó szerint - Legány Dezsõ 1996., 36. évf. 1. szám 34. - 45.o
Liszt-levelek kiadásáról - Legány Dezsõ 1990., 31. évf. 1. szám 41. - 45.o
Bartók egynemû kórusai - Legányné Hegyi Erzsébet 1965., 6. évf. 4. szám 357. - 381.o
Bartók egynemû kórusai (második, befejezõ rész) - Legányné Hegyi Erzsébet 1965., 6. évf. 5. szám 468. - 482.o
„Tonalitás – modalitás” : válasz Kárpáti Jánosnak - Lendvai Ernõ 1968., 9. évf. 1. szám 33. - 47.o
A Kékszakállú herceg vára (Bartók operájának mûhelytitkai) - Lendvai Ernõ 1961., 1. évf. 4. szám 339. - 387.o
A mûalkotás egysége Verdi Aidájában - Lendvai Ernõ 1964., 5. évf. 5. szám 490. - 522.o
Bartók forma-koncepciójáról - Lendvai Ernõ 1970., 11. évf. 1-4. szám 31. - 39.o
A Varázsfuvola-nyitány szerves felépítésérõl - Lesznai Lajos 1974., 15. évf. 4. szám 382. - 387.o
A zenei intonációról (vázlat) - Lesznai Lajos 1962., 3. évf. 5. szám 489. - 497.o
Az ismétlésrõl - Lesznai Lajos 1966., 7. évf. 2. szám 169. - 174.o
Beethoven F-dúr zongoravariációi (Op. 34.) - Lesznai Lajos 1967., 8. évf. 6. szám 599. - 604.o
Egy magyaros intonáció nyomában Johannes Brahms mûveiben - Lesznai Lajos 1969., 10. évf. 2. szám 183. - 188.o
Gondolatok a zenei elõadás esztétikájának s a közönség és a mûalkotás kapcsolatáról - Lesznai Lajos 1967., 8. évf. 3. szám 262. - 268.o
Híd-szerkezet egy Verdi-operában - Lesznai Lajos 1963., 4. évf. 6. szám 617. - 621.o
Karol Szymanowski : halálának 25. évfordulójára - Lissa, Zofia 1962., 3. évf. 4. szám 367. - 372.o
N. A. Rozlavec zeneelméleti hagyatéka. (Ford. Rózsa György) - Lobanova, Marina 1987., 28. évf. 3. szám 230. - 243.o
Technika és stílus problematikája a 60-as - 80-as évek zenéjében : párhuzamok Ligeti György és az új szovjet zene törekvései között - Lobanova, Marina 1985., 26. évf. 3. szám 255. - 270.o
A zenei jóhangzás sokfélesége és akusztikai feltételei : a külsõ akusztikai tényezõk jelentõsége - Lohr Ferenc 1987., 28. évf. 2. szám 215. - 219.o
A zenei jóhangzás sokfélesége és akusztikai feltételei II. - Lohr Ferenc 1987., 28. évf. 3. szám 328. - 332.o
Egy zeneszociológiai kutatásról - Losonczi Ágnes 1964., 5. évf. 3. szám 257. - 266.o
Ünnepi Hetek az Állami Operaházban és az Erkel Színházban - Lózsy János 1960., 1. évf. 2. szám 144. - 147.o
Esztétika - posztmodernizmus - zene - Lukács Antal 1990., 31. évf. 3. szám 263. - 270.o
Két korszak határán - Ferruccio Busoni - Lukács Antal 1983., 24. évf. 1. szám 42. - 57.o
Bartók és a magyar kultúra - Lukács György 1971., 12. évf. 3. szám 230. - 231.o
Zene és forradalom (részlet) - Lunacsarszkij, Anatolij 1987., 28. évf. 3. szám 225.o
Paul Hindemith : avantgardista, vagy hagyományos zeneszerzõ - Mainka, Jürgen 1966., 7. évf. 1. szám 54. - 66.o
A galantai cigányok - Major Ervin 1960., 1. évf. 3. szám 243. - 248.o
Mûvészet – kis kezdõbetûvel : korszerû zeneszemlélet óhajtása - Máriássy István 1966., 7. évf. 1. szám 49. - 53.o
„Társadalmi dal” : bibliográfiai adalékok a zenetudomány egy fontos problémaköréhez - Maróthy János 1962., 3. évf. 4. szám 378. - 385.o
A „hagiográfiától” a hisztográfiáig : a prágai Marxista Zenetudományi Konferencián elhangzott felszólalás - Maróthy János 1963., 4. évf. 4. szám 350. - 355.o
A folklór esélyei - Maróthy János 1982., 23. évf. 1. szám 85. - 88.o
A korszerûség kérdéseirõl : szovjet-magyar zenei tanácskozás Moszkvában - Maróthy János 1964., 5. évf. 1. szám 43. - 45.o
A közvetítések tudósa - Maróthy János 1980., 21. évf. 1. szám 3. - 6.o
A magyar munkásdalkutatás - Maróthy János 1965., 6. évf. 2. szám 170. - 181.o
A nacionalizmus és a magyar zenetörténet - Maróthy János 1962., 3. évf. 1. szám 28. - 34.o
Apeiron : a zenei végtelen természetérõl - Maróthy János 1984., 25. évf. 1. szám 69. - 72.o
Az elsõ magyar zeneesztétika-történet - Maróthy János 1967., 8. évf. 3. szám 269. - 273.o
Az újra idõszerû Szabolcsi Bence - Maróthy János 1980., 21. évf. 2. szám 118. - 121.o
Barikád és szerenád : egy ismeretlen Szabó-mûrõl - Maróthy János 1972., 13. évf. 4. szám 391. - 401.o
Erkel útja a „hõsi-lírai” operától a kritikai realizmus népi ágáig - Maróthy János 1960., 1. évf. 2. szám 118. - 127.o
Kísérleti zene, kísérleti zenetudomány - avagy a zeneesztétika nyitott kérdései - Maróthy János 1988., 29. évf. 2. szám 186. - 190.o
Köznyelv és ellen-köznyelv : hozzászólás Szabolcsi Bence elõadásához - Maróthy János 1966., 7. évf. 5. szám 475. - 481.o
Logosz és/vagy aiszthészisz - Maróthy János 1996., 36. évf. 2. szám 117. - 119.o
Neurobiológia, viselkedéstudomány, hangmikroszkópia - és lehetséges találkozási pontjaik a zeneesztétikában - Maróthy János 1990., 31. évf. 1. szám 15. - 19.o
Zene, realizmus, szocializmus - Maróthy János 1975., 16. évf. 1. szám 25. - 30.o
Az esztétikai és ideológiai kategóriák viszonya, különös tekintettel a mai zenére - Maróthy János; Ujfalussy József; Zoltai Dénes 1965., 6. évf. 2. szám 144. - 165.o
Az esztétikai és ideológiai kategóriák viszonya, különös tekintettel a mai zenére - Maróthy János; Ujfalussy József; Zoltai Dénes 1965., 6. évf. 2. szám 144. - 165.o
Az esztétikai és ideológiai kategóriák viszonya, különös tekintettel a mai zenére - Maróthy János; Ujfalussy József; Zoltai Dénes 1965., 6. évf. 2. szám 144. - 165.o
Szocialista kultúra és marxista zeneszociológia - Maróthy János; Ujfalussy József; Zoltai Dénes 1973., 14. évf. 2. szám 189. - 199.o
Szocialista kultúra és marxista zeneszociológia - Maróthy János; Ujfalussy József; Zoltai Dénes 1973., 14. évf. 2. szám 189. - 199.o
Szocialista kultúra és marxista zeneszociológia - Maróthy János; Ujfalussy József; Zoltai Dénes 1973., 14. évf. 2. szám 189. - 199.o
Utak és válaszutak a mai marxista zenetudományban - Maróthy János; Zoltai Dénes; Ujfalussy József 1965., 6. évf. 6. szám 563. - 576.o
Utak és válaszutak a mai marxista zenetudományban - Maróthy János; Zoltai Dénes; Ujfalussy József 1965., 6. évf. 6. szám 563. - 576.o
Utak és válaszutak a mai marxista zenetudományban - Maróthy János; Zoltai Dénes; Ujfalussy József 1965., 6. évf. 6. szám 563. - 576.o
A Tanácsköztársaság mûvelõdéspolitikája és a kórusmozgalom - Maróti Gyula 1969., 10. évf. 1. szám 3. - 20.o
A zenei népmûvelés két évtizede - Maróti Gyula 1965., 6. évf. 2. szám 130. - 139.o
Kórusmozgalom Magyarországon a harmincas években - Maróti Gyula 1989., 30. évf. 3. szám 292. - 305.o
A táncciklus – a néptánc legnagyobb formai egysége - Martin György 1978., 19. évf. 2. szám 197. - 217.o
Néhány gondolat Bartókról - Martinov, Ivan 1971., 12. évf. 2. szám 164. - 167.o
Pillantás a mai csehszlovák zenére - Matejèek, Jan 1965., 6. évf. 3. szám 289. - 295.o
A zenei anyag dialektikájához - Mayer, Günter 1966., 7. évf. 1. szám 11. - 23.o
A mai zenei nyelv kialakulásának útjáról - Mazel, L. A. 1966., 7. évf. 3. szám 241. - 259.o
A mai zenei nyelv kialakulásának útjáról - Mazel, L. A. 1966., 7. évf. 3. szám 241. - 259.o
A mai zenei nyelv kialakulásának útjáról (második, befejezõ rész) - Mazel, L. A. 1966., 7. évf. 4. szám 339. - 351.o
A mai zenei nyelv kialakulásának útjáról (második, befejezõ rész) - Mazel, L. A. 1966., 7. évf. 4. szám 339. - 351.o
Kodály Zoltán a Szovjetunióban - Medvegyeva, Irina 1972., 13. évf. 4. szám 368. - 372.o
Október szülöttei : a Leningrádi Filharmónia múltjából - Mejlih, E. 1967., 8. évf. 5. szám 509. - 518.o
A musette - a dudák királynõje - Meszlényi Attila 1987., 28. évf. 4. szám 379. - 392.o
Együttmûködésünk a Liszt-összkiadásban - Mezõ Imre 2006., 44. évf. 3. szám 250. - 251.o
Zenepszichológia kutatásaink néhány eredményérõl - Michel, Paul 1964., 5. évf. 6. szám 597. - 613.o
"A Teremtés ellenpárja" : Joseph Haydn Az utolsó ítéletének szövegkönyve - Mikusi Balázs 2014., 52. évf. 3. szám 242. - 267.o
Az orosz Liszt-kutatás kevéssé ismert lapjai - Milstein, Jakov Iszakovics 1977., 18. évf. 4. szám 354. - 361.o
Anatolij Alekszandrov - Mjaszkovszkij, Nyikolaj 1977., 18. évf. 3. szám 284. - 285.o
Verdi „titokzatos skálája” - Mohay Miklós 1994., 35. évf. 1. szám 38. - 42.o
Az új kelet-európai zene jelentõsége - Molnár Antal 1971., 12. évf. 4. szám 342. - 344.o
Az új magyar zene kibontakozása (I. közlemény) - Molnár Antal 1961., 1. évf. 4. szám 400. - 408.o
Az új magyar zene kibontakozása (II. közlemény) - Molnár Antal 1961., 1. évf. 5. szám 489. - 497.o
Az új magyar zene kibontakozása (III. közlemény) - Molnár Antal 1961., 1. évf. 6. szám 588. - 595.o
Az új magyar zene kibontakozása IV. - Molnár Antal 1973., 14. évf. 4. szám 339. - 346.o
Az új magyar zene kibontakozása V. - Molnár Antal 1974., 15. évf. 1. szám 3. - 16.o
Bartók Béla és a kultúrtörténet - Molnár Antal 1979., 20. évf. 4. szám 335. - 340.o
Egy autor nyilatkozik - Molnár Antal 1991., 32. évf. 1. szám 52. - 80.o
Elõljáró az opera esztétikájához I. (közr. Bónis Ferenc) - Molnár Antal 1991., 32. évf. 1. szám 81. - 90.o
Elõljáró az opera esztétikájához II. - Molnár Antal 1991., 32. évf. 2. szám 213. - 224.o
Emlékeimbõl. [I.] - Molnár Antal 1976., 17. évf. 1. szám 88. - 90.o
Emlékeimbõl. [II.] - Molnár Antal 1976., 17. évf. 3. szám 282. - 286.o
Emlékezés az egykori Budai Zeneakadémiára - Molnár Antal 1968., 9. évf. 1. szám 65. - 66.o
Emlékezés Weiner Leóra - Molnár Antal 1960., 1. évf. 3. szám 267. - 270.o
Gustav Mahler (Rádióelõadás) - Molnár Antal 1960., 1. évf. 1. szám 38. - 43.o
Hat írás Bartókról : közreadja Bónis Ferenc - Molnár Antal 1986., 27. évf. 2. szám 169. - 184.o
Henry Purcell - Molnár Antal 1965., 6. évf. 1. szám 51. - 55.o
Honegger mûvészete - Molnár Antal 1979., 20. évf. 4. szám 346. - 349.o
Jegyzetek a mai új zene kifejlõdéséhez - Molnár Antal 1964., 5. évf. 2. szám 115. - 129.o
Kodály énekkari mûveirõl - Molnár Antal 1977., 18. évf. 2. szám 191. - 193.o
Magyar zenepolitika - Molnár Antal 1979., 20. évf. 4. szám 341. - 346.o
Megjegyzések a szolfézs-tárgy fõiskolai oktatásához - Molnár Antal 1965., 6. évf. 5. szám 508. - 510.o
Négyszáz éve született Monteverdi - Molnár Antal 1967., 8. évf. 3. szám 242. - 247.o
Richard Strauss (1864-1949) - Molnár Antal 1964., 5. évf. 3. szám 267. - 274.o
Weiner Leó jubileumára - Molnár Antal 1985., 26. évf. 4. szám 347. - 351.o
Zene a szocialista társadalomban - Molnár Géza 1979., 20. évf. 1. szám 3. - 18.o
Liszt „Esztergomi misé”-jének elsõ zenei elemzése - Mona Ilona 1989., 30. évf. 1. szám 66. - 70.o
Magyar zenemûkiadás 1774-1867 : kísérleti összefoglalás - Mona Ilona 1974., 15. évf. 1. szám 59. - 72.o
A tisztázat, mint a kompozíció születésének dokumentuma Bartók zenekari Concertójának esetében - Móricz Klára 1994., 35. évf. 2. szám 204. - 215.o
Bartók Béla nyomában Darázs faluban - Mo¾i, Alexander 1975., 16. évf. 3. szám 313. - 327.o
Verbunkos : a legényfogdosás és verbuválás korának tánca a magyar és szlovák irodalmi és zenei dokumentumokban. I. - Mo¾i, Alexander 1985., 26. évf. 1. szám 97. - 112.o
Verbunkos : a legényfogdosás és verbuválás korának tánca a magyar és szlovák irodalmi és zenei dokumentumokban. II. - Mo¾i, Alexander 1985., 26. évf. 2. szám 201. - 219.o
A dunántúli népzenérõl - Müller István 1970., 10. évf. 3-4. szám 317. - 332.o
A hangrendszer analízisének néhány adaléka (harmadik, befejezõ rész) - Müller István 1964., 5. évf. 4. szám 395. - 408.o
A hangrendszer analízisének néhány adaléka [elsõ rész] - Müller István 1964., 5. évf. 2. szám 158. - 173.o
A hangrendszer analízisének néhány adaléka [második rész] - Müller István 1964., 5. évf. 3. szám 275. - 281.o
A Wittembergi Egyetem Magyar Könyvtárának zenei anyaga - Murányi Róbert Árpád 1983., 24. évf. 3. szám 285. - 290.o
Nemzetközi zenei kapcsolatok (Magyarország zenediplomáciája 1945-1947) I. - N. Szabó József 1995., 35. évf. 3. szám 332. - 336.o
Nemzetközi zenei kapcsolatok (Magyarország zenediplomáciája 1945-1947) II. - N. Szabó József 1995., 35. évf. 4. szám 405. - 410.o
Sárosi Bálint mûveinek bibliográfiája - Nagy Krisztina; Pávai István 2005., 43. évf. 4. szám 369. - 374.o
Bartók Béla - Náray Miklós 1975., 16. évf. 3. szám 232. - 240.o
Kodály zeneszerzõi recepciója Erdélyben abs.
Kodály’s Influence on Hungarian Composers from Romania
István G. Németh

The paper offers a review of those composers from Transylvania who had been influenced by Zoltán Kodály. Members of the older generation had known him personally. This group of Transylvanian composers includes Árpád László (1864-1960) who consulted Kodály about his own compositions in Budapest in the year 1928 and Gábor Jodál (1913-1989) who studied composition at the Budapest Academy of Music between 1939 and 1942 along with folklorist János Jagamas and choir director István Nagy. Some representatives of the later generation like Cornel Þãranu (*1934) still had the opportunity to pay a visit to Kodály. Others had access to Kodály’s art through Gábor Jodál, their teacher of composition at the Kolozsvár/Cluj Academy of Music - this is the case of Aladár Zoltán (1929-1978), Ede Terényi (*1935) and Csaba Szabó (1936-2003). Further compositions and statements of Csíky Boldizsár (*1937), Péter Vermesy (1939-1989) and György Orbán (*1942) testify that Kodály’s choral works were (for Boldizsár Csíky: are) considered as a model for new pieces. The paper also contains analyses of Aladár Zoltán’s Divertimento for chamber orchestra (1964), Péter Vermesy’s pair of hommage-pieces - Postludium in memoriam Kodály Zoltán (1978) and “... Super sepulchrum Kodály Zoltán” (1982) both of them quoting motives from Kodály’s Psalmus hungaricus and György Orbán’s mixed choir Kádár Kata (1971), an arrangement of a folk ballad modelled on Kodály’s Molnár Anna belonging to the same genre.
Németh G. István 2008., 46. évf. 3. szám 285. - 299.o
Vietnam nemzeti zenéje - Nhuan, Do 1971., 12. évf. 2. szám 181. - 186.o
Eisler és Schönberg - Notowicz, Nathan 1965., 6. évf. 5. szám 451. - 467.o
Az ukrán dal Magyarországon. (Ford. Radó György) - Nugyha, H. A. 1971., 12. évf. 1. szám 37. - 52.o
Bartók a Szovjetunióban - Nyesztyev, I. 1961., 1. évf. 9. szám 51. - 61.o
Beethoven zenéje Szovjetoroszországban - Nyesztyev, I. 1977., 18. évf. 1. szám 31. - 41.o
Prokofjev és Bartók : néhány párhuzam - Nyesztyev, I. 1971., 12. évf. 2. szám 156. - 163.o
Szergej Prokofjev és a kortársak. (Ford. Fonó Erzsébet) - Nyesztyev, I. 1967., 8. évf. 5. szám 487. - 500.o
Román zeneszerzõk ifjú nemzedéke - Odagescu, Irina 1968., 9. évf. 2. szám 150. - 156.o
„Hol vagy István király?” - Olsvai Imre 1991., 32. évf. 2. szám 141. - 150.o
„Tambúr, Andandóri” : zenetörténeti és néprajzi szálak összefonódása 20. századi mûvelõdésünkben - Olsvai Imre 1984., 25. évf. 2. szám 154. - 160.o
A dallamrendezés koncepciója - Olsvai Imre 1992., 33. évf. 1. szám 23. - 41.o
Dallamváltozat- és rokonságvizsgálat a magyar népzenében. A dallamvonal- és szerkezetszóródás néhány fõbb típusa - Olsvai Imre 1962., 3. évf. 1. szám 3. - 18.o
Kodály szólóénekre írt népdalfeldolgozásainak költõi világa és mûvészi koncepciója - Ónody Márta 1976., 17. évf. 3. szám 264. - 269.o
A bartóki üzenet soha nem volt idõszerûbb, mint ma - Orbán László 1971., 12. évf. 2. szám 118. - 119.o
A Liszt Ferenc emlékmúzeum új szerzeményei 1986-1989 - P. Eckhardt Mária 1990., 31. évf. 1. szám 57. - 65.o
A Liszt Ferenc emlékmúzeum új szerzeményei 1986-1989 - P. Eckhardt Mária 1990., 31. évf. 1. szám 57. - 65.o
Liszt kapcsolata korának hazai kórusmozgalmával - P. Eckhardt Mária 1978., 19. évf. 2. szám 121. - 129.o
Liszt kapcsolata korának hazai kórusmozgalmával - P. Eckhardt Mária 1978., 19. évf. 2. szám 121. - 129.o
Liszt Rákóczi-indulójának kéziratai az Országos Széchenyi Könyvtárban - P. Eckhardt Mária 1976., 17. évf. 2. szám 161. - 189.o
Liszt Rákóczi-indulójának kéziratai az Országos Széchenyi Könyvtárban - P. Eckhardt Mária 1976., 17. évf. 2. szám 161. - 189.o
A szegedi táj népe és népzenéje - Paksa Katalin 1978., 19. évf. 2. szám 150. - 165.o
Bartók megjegyzései a népi díszítésrõl az újabb kutatások tükrében - Paksa Katalin 1983., 24. évf. 2. szám 194. - 205.o
Dialektusvonások egy XVII. századi magyar népének elõadásában - Paksa Katalin 1985., 26. évf. 1. szám 49. - 63.o
Magyar népzenekutatás a XIX. században - mai tanulságokkal - Paksa Katalin 1991., 32. évf. 2. szám 131. - 140.o
Egy Mozart-dallam életrajza - Pándi Marianne 1988., 29. évf. 3. szám 267. - 271.o
A korai verbunkos stíluselemei XVIII. századi közhasználatú zenénkben - Papp Géza 1976., 17. évf. 3. szám 227. - 247.o
A verbunkos kéziratos emlékei - Papp Géza 1983., 24. évf. 3. szám 248. - 268.o
A verbunkoskiadványok kronológiájához - Papp Géza 1979., 20. évf. 3. szám 239. - 259.o
Az úgynevezett Chlopiczky-nóta : néhány hangszeres adalék Liszt VI. rapszódiájának elsõ témájához - Papp Géza 1987., 28. évf. 1. szám 43. - 48.o
Egy elveszettnek hitt kéziratos énekeskönyv - Papp Géza 1988., 29. évf. 4. szám 379. - 394.o
Liszt ismeretlen verbunkosátiratai - Papp Géza 1987., 28. évf. 2. szám 173. - 188.o
Pontosítás ürügyén : a Psalmus hungaricus szövegének kérdéséhez - Papp Géza 1984., 25. évf. 4. szám 389. - 398.o
További adatok a verbunkoskiadványok megjelenési idejéhez (1822-1848) - Papp Géza 1984., 25. évf. 3. szám 245. - 267.o
Papp Géza összesített bibliográfiája - Papp Géza; Papp Ágnes 2005., 43. évf. 4. szám 365. - 368.o
Papp Géza összesített bibliográfiája - Papp Géza; Papp Ágnes 2005., 43. évf. 4. szám 365. - 368.o
„Umerenno” avagy „Andantino molto” : Muszorgszkij tempojelzéseirõl abs.
”Umerenno” or “Andantino molto”
On Musorgsky’s tempo markings
Márta Papp

Until the end of 1872, Modest Musorgsky gave his works Russian language tempo and performing instructions, which was a departure from generally accepted tradition. Before the stage premiere of Boris Godunov and the publication of the piano score, he exchanged the Russian markings for the traditional Italian, and from then on, exclusively used Italian in his manuscripts. This is an external change but it represents something more: it is a sign of metamorphosis of his musical style. The majority of passages in the first version of Boris, marked “Umerenno” [“Moderately”] is music which the composer intended as “recited” music with a flexibly changing tempo. The score of the definitive version was furnished with far more detailed and differentiated tempo markings, making us suppose more closed, or at least, music units that are more clearly differentiated from each other. This latter characterises Khovanshchina and Sorosintsi Fair, and other Musorgsky works from the 1870s, while in works written at the time of Boris and in earlier songs, we encounter versions of the “Umerenno style”.
Papp Márta 2004., 42. évf. 3-4. szám 353. - 366.o
Bartók hegedûrapszódiái és a román népi hegedûs játékmód hatása Bartók mûveire - Papp Márta 1973., 14. évf. 3. szám 299. - 308.o
Moszkvai archívumok Liszt-dokumentumai - Papp Márta 1986., 27. évf. 1. szám 29. - 38.o
Muszorgszkij és a Kelet : egzotikum és modalitás abs.
Musorgsky and the East
Exoticism and Modality
Márta Papp

The use of modal scales and harmonies is an essential characteristic of Modest Musorgsky’s first opera Salambo with its exotic subject as well as in his other Oriental compositions (above all Yevreyskaya Pesnya, 1867). The modal variability of these works is unique among the exotic compositions of 19th century Russian music. The paper refers to the modal-polymodal characteristics of Salambo and Yevreyskaya Pesnya, and tries to answer the question of where the musical vein for modality comes from in Musorgsky and what was to become of it after the composer has ceased writing such exotic pieces.
Papp Márta 2003., 41. évf. 2. szám 127. - 139.o
Hivatásos zeneiskolák - Pekelisz 1977., 18. évf. 3. szám 313. - 314.o
Emlékezés Bartók gyermekkarainak budapesti bemutatójára : az éneklõ ifjúság két tanítómestere - Perényi László 1962., 3. évf. 5. szám 498. - 506.o
Zsámboki Miklós emlékezete - Perényi László 1962., 3. évf. 1. szám 35. - 38.o
„Mélységbõl kiáltok…” : egy dallam történeti útjának vázlata - Pernye András 1968., 9. évf. 3. szám 284. - 300.o
A 10. budapesti nemzetközi zenei versenyrõl (1968. IX. 18 – X. 1) - Pernye András 1968., 9. évf. 4. szám 383. - 401.o
A 7. budapesti nemzetközi zenei verseny néhány tanulsága [I. rész] - Pernye András 1963., 4. évf. 6. szám 622. - 638.o
A 7. budapesti nemzetközi zenei verseny néhány tanulsága [II. rész] - Pernye András 1964., 5. évf. 1. szám 31. - 42.o
A bel canto tündöklése és hanyatlása - Pernye András 1963., 4. évf. 4. szám 356. - 373.o
A budapesti nemzetközi fúvós-verseny tanulságai - Pernye András 1965., 6. évf. 6. szám 610. - 618.o
A budapesti nemzetközi fúvós-verseny tanulságai (második, befejezõ rész) - Pernye András 1966., 7. évf. 1. szám 24. - 38.o
A kilencedik nemzetközi zenei verseny : Liszt-Bartók zongoraverseny - Pernye András 1966., 7. évf. 6. szám 573. - 586.o
A Liszt – Bartók nemzetközi zongoraversenyrõl : vázlatok a modern elõadómûvészet esztétikájához [I. rész] - Pernye András 1961., 1. évf. 9. szám 66. - 76.o
A Liszt – Bartók nemzetközi zongoraversenyrõl : vázlatok a modern elõadómûvészet esztétikájához [II. rész] - Pernye András 1962., 3. évf. 1. szám 19. - 27.o
A múltbeli zene feltámadása 1750 és 1800 között - Pernye András 1971., 12. évf. 4. szám 367. - 382.o
Alban Berg és a számok - Pernye András 1967., 8. évf. 3. szám 248. - 261.o
Elõadómûvészetünk néhány kérdése - Pernye András 1960., 1. évf. 1. szám 16. - 22.o
Molnár Antal hetvenöt éves - Pernye András 1965., 6. évf. 1. szám 47. - 50.o
Mozart zeneszerzés-tankönyvérõl : megkésett gondolatok Bárdos Lajos 70. születésnapjára - Pernye András 1970., 10. évf. 3-4. szám 310. - 316.o
Néhány észrevétel Schumann „Dichterliebe” ciklusáról - Pernye András 1974., 15. évf. 1. szám 26. - 33.o
Szabó Ferenc fiatalkori kamaramûvei - Pernye András 1963., 4. évf. 1. szám 32. - 41.o
Varsói Õsz – 1964 - Pernye András 1964., 5. évf. 5. szám 469. - 489.o
Vincze Imre: Két zenekari darab - Pernye András 1963., 4. évf. 2. szám 193. - 194.o
Zenekari kultúránk problémái - Pernye András 1961., 1. évf. 6. szám 574. - 582.o
„Magyar” ciklus-e a Zarándokévek harmadik kötete? (Ford. Laki Péter.) - Pesce, Dolores 1990., 31. évf. 4. szám 347. - 372.o
A csárdás kialakulása - Pesovár Ernõ 1978., 19. évf. 2. szám 218. - 224.o
Pálóczi Horváth Ádám nyomában Balatonfüreden - Péterffy Ida 1967., 8. évf. 4. szám 390. - 400.o
Bartók Béla személyisége - Pethõ Bertalan 1980., 21. évf. 3. szám 301. - 312.o
A Temps Bartók Béláról (Ford. Pándi Marianne) - Petyrek, Felix 1981., 22. évf. 1. szám 28. - 29.o
Bartók Béla zongoramûvei - Petyrek, Felix 1981., 22. évf. 1. szám 25. - 27.o
George Enescu Magyarországon - Pintér Lajos 1981., 22. évf. 3. szám 227. - 258.o
Liszt Ferenc aradi hangversenyei - Pintér Lajos 1987., 28. évf. 2. szám 189. - 199.o
Zsoltár a viharban : Kodály Zoltán mûve Romániában [I. rész] - Pintér Lajos 1979., 20. évf. 1. szám 60. - 99.o
Zsoltár a viharban II. : Kodály Zoltán mûve Romániában - Pintér Lajos 1979., 20. évf. 2. szám 198. - 214.o
Mit hallott Esdras Edzardi? abs.
What Did Hear Esdras Edzardi?
Tibor Pintér

The main aim of the article is to reconstruct a musical performance of a sacred concerto "Wer is der, so von Edom kömmt" by the Collegium Musicum, Hamburg, which took place between 1660 and 1674. It's source is to be found in Johann Mattheson's Der Vollkommene Capellmeister. The basic question is the authorship of the performed sacred concerto. Mattheson relates it to Matthias Weckmann, but according to several other researches this piece is written by Sebastian Knüpfer. The author of the article investigates all the sources and references of the work and the possibilities of the authorship. As there is no final answer to the questions the author looks into a manuscript which is definitely a work by Sebastian Knüpfer. The entire manuscript is worth publishing. Paradoxically the main result of these philological analyses is not proving the authorship but rather the finding of the manuscript itself.
Pintér Tibor 2008., 46. évf. 4. szám 411. - 423.o
Önéletrajzi vázlatok - Prokofjev, Szergej 1960., 1. évf. 3. szám 289. - 298.o
[Magyar zenemûvek jegyzéke: 1920-1941 : második közlemény] - Raics István 1994., 35. évf. 1. szám 61. - 111.o
Missale notatum strigoniense - Rajeczky Benjamin 1984., 25. évf. 3. szám 223. - 225.o
Népzenekutatásunk útja, 1945-1965 - Rajeczky Benjámin 1965., 6. évf. 2. szám 125. - 129.o
XVI-XVII. századi dallamaink a népi emlékezetben - Rajeczky Benjamin 1980., 21. évf. 2. szám 122. - 125.o
Seiber Mátyás (portré) - Ránki György 1961., 1. évf. 4. szám 431. - 438.o
Joachim József, a „hegedûsök királya” - Reményi Gyenes István 1996., 36. évf. 3-4. szám 393. - 420.o
Nem középiskolás fokon... - Révész Doritt 1988., 29. évf. 4. szám 340. - 342.o
A "konszonáns gesz" abs.
The Consonant Gb
Pál Richter

In Kodály’s choral works without folk music background, the text usually has an influence on the melody and harmony structure. However, in his choral arrange¬ments of folk songs melody patterns esentially determine the harmonies. Each melody style, mode, and tonality (not only major-minor) can call into existence its own harmonies, which create repulsions and attractions. There are common harmonies from a formal point of view, they have a wide range relationships, and they can be used in various interpretations. As a composer Kodály was interested in the influence of partial tones, and he took them into consideration in part writing, particularly of choral works. An investigation of the choral works for 2, and 3 voices for children’s, and female choirs revealed that apart from the functio¬nal relationships of classical music, harmonies were assigned independent grounds, especially the minor seventh in Kodály’s compositions. Minor seventh harmonies were important to Kodály because of their ability to relate to different modes, and tonal systems. An obvious example is the use of the tones in the pentatonic system in Hungarian folk music, and its framing interval of minor seventh.
Richter Pál 2008., 46. évf. 3. szám 275. - 284.o
Epos és oimé - Ritoók Zsigmond 1996., 36. évf. 2. szám 107. - 110.o
Gárdonyi Zoltán – Emlékek és reflexiók - Rovátkay Lajos 2006., 44. évf. 3. szám 251. - 254.o
A zenei reakcióról és haladásról - Rozlavec, Nyikolaj 1987., 28. évf. 3. szám 292. - 295.o
Önmagáról és munkásságáról - Rozlavec, Nyikolaj 1987., 28. évf. 3. szám 226. - 229.o
Egy karmester jegyzetei néhány Bartók-mûrõl - Rozsgyesztvenszkij, Gennagyij 1970., 11. évf. 1-4. szám 16. - 30.o
A zenei klasszicizmus fogalmához - Rumenhöller, Peter 1975., 16. évf. 4. szám 398. - 402.o
Bartók Béla és a grafikai áramlat a zenében - Saminsky, Lazare 1981., 22. évf. 1. szám 34. - 37.o
A Magyar Zenemûvészek Szövetsége negyedszázada - Sárai Tibor 1975., 16. évf. 1. szám 3. - 11.o
Az intenzív belsõ munka három esztendeje : a Magyar Zenemûvészek Szövetsége közgyûlésének fõtitkári beszámolója - Sárai Tibor 1966., 7. évf. 3. szám 227. - 240.o
Húsz év - Sárai Tibor 1965., 6. évf. 2. szám 115. - 118.o
Kadosa Pál „konokságának” néhány gyanús elemérõl - Sárai Tibor 1973., 14. évf. 3. szám 227. - 231.o
Zenekultúránk harmonikus fejlõdéséért - Sárai Tibor 1973., 14. évf. 2. szám 118. - 144.o
Bartók Béla Békés megyében - Sárhelyi Jenõ 1981., 22. évf. 1. szám 86. - 110.o
Bartók Béla és Kodály Zoltán a békéscsabai Aurora körben - Sárhelyi Jenõ 1989., 30. évf. 2. szám 213. - 220.o
Kodály Zoltán Békés megyében I. - Sárhelyi Jenõ 1982., 23. évf. 4. szám 421. - 439.o
Kodály Zoltán Békés megyében II. - Sárhelyi Jenõ 1983., 24. évf. 1. szám 12. - 41.o
„Így láttam...” - Sárosi Bálint 1987., 28. évf. 1. szám 38. - 39.o
A gyimesi csángó hegedûstílus - Sárosi Bálint 1978., 19. évf. 2. szám 176. - 183.o
A hangszeres magyar népi dallam : a hangszeres strófa I. - Sárosi Bálint 1989., 30. évf. 2. szám 115. - 135.o
A hangszeres magyar népi dallam : a hangszeres strófa II. - Sárosi Bálint 1989., 30. évf. 3. szám 250. - 274.o
A hangszeres magyar népi dallam : hangszeres táncdarab - Sárosi Bálint 1991., 32. évf. 4. szám 374. - 385.o
A hangszeres magyar népi dallam : példák a legújabb rétegbõl - Sárosi Bálint 1992., 33. évf. 1. szám 56. - 66.o
A hangszeres magyar népi dallam : sorok - Sárosi Bálint 1988., 29. évf. 1. szám 28. - 42.o
A hangszeres magyar népi dallam : sorpárok I. - Sárosi Bálint 1988., 29. évf. 2. szám 197. - 218.o
A hangszeres magyar népi dallam : sorpárok III. - Sárosi Bálint 1988., 29. évf. 4. szám 351. - 378.o
A hangszeres magyar népi dallam : utószó - Sárosi Bálint 1992., 33. évf. 3. szám 241. - 254.o
A hangszeres magyar népi dallam : változó strófák - Sárosi Bálint 1991., 32. évf. 3. szám 266. - 283.o
A hangszeres magyar népi dallam. Sorpárok II. - Sárosi Bálint 1988., 29. évf. 3. szám 237. - 250.o
A hangszeres magyar népzene ütempáros rétege - Sárosi Bálint 1987., 28. évf. 4. szám 335. - 378.o
Egy „jaj-nóta” - Sárosi Bálint 1991., 32. évf. 2. szám 181. - 184.o
Egy „többnyelvû” cigányzenekar Erdélyben - Sárosi Bálint 1984., 25. évf. 3. szám 236. - 244.o
Egy hangszeres dallam - Sárosi Bálint 1985., 26. évf. 1. szám 64. - 69.o
Étterem-monográfia - Sárosi Bálint 1966., 7. évf. 6. szám 587. - 598.o
Hangszeres dallamok szöveggel - Sárosi Bálint 1982., 23. évf. 1. szám 89. - 101.o
Magyar parasztok és cigányzenészek - Sárosi Bálint 1972., 13. évf. 1. szám 24. - 37.o
Magyar parasztok és cigányzenészek [II. rész] - Sárosi Bálint 1972., 13. évf. 2. szám 144. - 163.o
„Hej, regö rejtem…” : emlékezés Sebestyén Gyulára - Schelken Pálma 1961., 1. évf. 4. szám 441. - 443.o
Kodály Zoltán - Schenk, Erich 1963., 4. évf. 4. szám 382. - 385.o
Zenei élet a bolsevista Pétervárott - Scherchen, Hermann 1977., 18. évf. 3. szám 232. - 236.o
Bartók és az Új Bécsi Iskola : adalékok az interpretáció kérdéseihez - Schollum, Robert 1971., 12. évf. 2. szám 174. - 179.o
A zenei analízis és korlátai - Scholz, Gottfried 1983., 24. évf. 1. szám 58. - 71.o
Szimfóniák népdalból - Schönberg, Arnold 1974., 15. évf. 3. szám 232. - 237.o
Falusi cigánybanda 1951-ben - Schram Ferenc 1963., 4. évf. 1. szám 62. - 73.o
Mûvészet és nép a mai Oroszországban - Schreker, Franz 1977., 18. évf. 3. szám 263. - 266.o
Mikor is volt 1896? : Vikár Béla népdalgyûjteményének datálási problémái - Sebõ Ferenc 1995., 35. évf. 4. szám 424. - 431.o
Vikár Béla népdalgyûjteményének filológiai problémái - Sebõ Ferenc 1990., 31. évf. 1. szám 76. - 85.o
Vikár Béla népzenei gyûjteménye : szakdolgozat - Sebõ Ferenc 1996., 36. évf. 3-4. szám 297. - 392.o
Emlékeim Bartók Béláról. (Ford. Várnai Péter) - Selden-Goth Gizella 1966., 7. évf. 2. szám 134. - 140.o
Zenemûkiadás - Silberstein, M. 1977., 18. évf. 3. szám 317. - 318.o
Commedia dell’arte és bábjáték : az „irrealitás-élmény” Lajtha Capriccio címû balettjében abs.
Commedia dell’arte and Puppet Theatre
The „Experience of Irreality” in the Ballet Capriccio by Lajtha
Emõke Tari Solymosi

The ballet Capriccio (Farce dansée - Puppet theatre, op. 39, 1944) by the Hungarian composer László Lajtha (1892-1963) has not yet been the subject of research. The ballet was written with the purpose of providing an inner escape in an almost unbearable historical period. Its plot is a typical commedia dell’arte, placed in the 18th century and presented by puppets, and it is one of the most mysterious pieces of his oeuvre. There are only a few data about its formation, it has never been choreographed, nor premiered on stage, and its score has not been published. There are several versions of the libretto but it is not perfectly clear who wrote them. This is one of the two pieces by Lajtha which were originally composed for piano four hands. Is it possible that Lajtha intended this composition for a puppet theatre? If so, which one? In attempting to answer these questions, the study provides several new data on the Hungarian puppet theatre in the first half of the 20th century, mainly on the National Puppet Theatre directed by István Árpád Rév, and especially on its musical connections.
Solymosi Tari Emõke 2008., 46. évf. 1. szám 97. - 108.o
„De mi nem megyünk...” : Bartók: Cantata profana - részletes elemzés - esztétikai problémák - Sólyom György 1991., 32. évf. 1. szám 3. - 51.o
„Habet acht…” : a wagneri világkép néhány érdekes fordulója - Sólyom György 1963., 4. évf. 5. szám 454. - 485.o
„Habet acht…” : a wagneri világkép néhány érdekes fordulója (második, befejezõ rész) - Sólyom György 1963., 4. évf. 6. szám 586. - 616.o
„Mai idõk és minden idõk mélyérõl…” : jegyzetek Tóth Aladár válogatott zenekritikáiról - Sólyom György 1969., 10. évf. 1. szám 70. - 75.o
A német romantikus opera születéséhez II. - Sólyom György 1966., 7. évf. 4. szám 376. - 383.o
A német romantikus opera születéséhez [I. rész] - Sólyom György 1966., 7. évf. 2. szám 146. - 158.o
Alberich és Freia : a nibelung gyûrûje zenedramaturgiájához - Sólyom György 1998., 37. évf. 1. szám 29. - 53.o
Álkonszonanciák : sajátos harmóniai jelenség Liszt kései zenéjében - Sólyom György 1984., 25. évf. 2. szám 161. - 164.o
Barokk és klasszika között : mûfaji átalakulás és mûfaji tudat - Sólyom György 1982., 23. évf. 3. szám 233. - 254.o
Beethoven utolsó vonósnégyesei és a klasszikus tételrend (befejezõ közlemény) IV. - Sólyom György 1971., 12. évf. 3. szám 260. - 273.o
Beethoven utolsó vonósnégyesei és a klasszikus tételrend (I. rész) - Sólyom György 1970., 11. évf. 1-4. szám 60. - 73.o
Beethoven utolsó vonósnégyesei és a klasszikus tételrend [II. rész] - Sólyom György 1971., 12. évf. 1. szám 19. - 29.o
Beethoven utolsó vonósnégyesei és a klasszikus tételrend [III. rész] - Sólyom György 1971., 12. évf. 2. szám 187. - 195.o
Elõszó egy Wagner-könyvhöz - Sólyom György 1960., 1. évf. 2. szám 189. - 193.o
Mozart estéje : részlet A klasszikus századforduló c. készülõ könyvbõl [I. rész] - Sólyom György 1963., 4. évf. 2. szám 157. - 180.o
Mozart estéje : részlet A klasszikus századforduló c. készülõ könyvbõl [II. rész] - Sólyom György 1963., 4. évf. 3. szám 256. - 280.o
Versenymû és szonáta : Mozart zongoraversenyei és „a szonátastílus alapeszméje” - Sólyom György 1991., 32. évf. 3. szám 227. - 265.o
Versenymû és szonáta II. : Mozart zongoraversenyei és „a szonátastílus alapeszméje” - Sólyom György 1991., 32. évf. 4. szám 339. - 373.o
„...csak utólag vettem észre” : Anton Webern elemzése op. 28-as Vonósnégyesének adagio-formájáról - Somfai László 1984., 25. évf. 4. szám 367. - 376.o
„Per finire” : gondolatok Bartók finálé-problematikájáról - Somfai László 1970., 11. évf. 1-4. szám 3. - 15.o
A 4. vonósnégyes genezise: Bartók és a kottapapírok - Somfai László 1988., 29. évf. 3. szám 324. - 332.o
A budapesti Bartók Archívum második évtizede elé - Somfai László 1972., 13. évf. 1. szám 3. - 6.o
A Haydn-interpretáció problémái : széljegyzetek az „Erdõdy-kvartettek” új magyar hanglemezfelvételéhez - Somfai László 1965., 6. évf. 5. szám 483. - 496.o
A tenuto jelentése és jelentõsége a bécsi klasszikusok kottázásában - Somfai László 1984., 25. évf. 2. szám 165. - 178.o
Az utolsó Bartók-partitúrák és a "klasszikus" stílus értelmezései abs.
The "Classical" Last Scores of Béla Bartók
László Somfai

The success of Bartók's last compositions written in the USA (Concerto for Orchestra 1943, Sonata for Solo Violin 1944, Third Piano Concerto 1945) irritated the progressive music scene in the 1950s. According to post-war leaders of new music (Leibowitz, Scherchen, Boulez, etc.), these scores represented a "path of compromise" for the USA listener. This study demonstrates that Bartók's method in composition radically changed in America, which influenced the general impression of the new works. He missed the perfect isolation of his studio for improvisation at the piano, a precondition for composition in Budapest. In America he could best work on new scores during his holidays in Saranac Lake, NY, or in Ashville, NC (see the table). Writing the draft notation, now Bartók switched from ink to pencil, outlined his new compositions in shorter thematic blocks (see examples 1-4). Besides, Bartók's anxiety about the fate of the people in Hungary and Europe was an important motivation when he adopted folklore imaginaire themes, stylistic references, and created the narrative of the major wartime compositions while a stylistic compromise for the American audience was not. The characteristic titles of the movements, however, can be marked as an aide to the listener. Incidentally, each of the three late scores has its own motivation and this crucially influenced the concept and the style: after a long period he wrote a large-scale symphonic work, made a violin solo inspired by Menuhin's Bach rendition, elaborated a concerto not for the pianist-composer himself but for his wife Ditta.
Somfai László 2009., 47. évf. 1. szám 3. - 13.o
Bárdos Kornél 1921-1993 abs.
A Tribute to Kornél Bárdos 1921-1993
László Somfai

According to Die Musik in Geschichte und Gegenwart (2nd rev. Ed., Personenteil Bd. 2, 1999):

Bárdos gilt als bedeutendster Forscher der Musikgeschichte der ungarischen Städte des 16.-18. Jahrhunderts. Seine Forschungsmethode beruhte auf vollständiger Erschließung archivalischer Daten.

This is a precisely formulated summary of the central research topic and the method of Musikhistoriker Kornél Bárdos whose entry in the MGG - perhaps surprisingly for some – exceeds the entry of the internationally recognized Hungarian Musikwissenschaftler Dénes Bartha. On the other hand, the fact that the 2001 edition of New Grove Dictionary of Music and Musicians sets a somewhat shorter space for the Bárdos entry may be the result of the recognition that his work is a typically central-European approach deeply rooted in the German musicological tradition. By all means, in both encyclopedias the “Hungarian music” entries repeatedly refer to Bárdos’s fundamental researches.
Kornél Bárdos’s posthumous recognition is a great satisfaction to the Hungarian musicology. In 1989, when he was honored with the grand prize of the Hungarian Art Foundation Mûvészeti Alap - although at this point Bárdos got hold of two higher degrees (kandidátus and Doctor of the Hungarian Academy of Sciences), already produced five of his six monographs on the musical life in Hungarian towns, and the majority of his thirty-some scholarly essays –, the major part of the Hungarian musical life had but insufficient information about the scope and significance of the accomplishment of this modest man. They did not know that being a Cistercian priest Bárdos worked in a manifold disadvantageous position. For decades, as a fulltime music teacher, Bárdos had to work in his spare hours in archives in Hungary and neighboring countrie; that only at the age of 57 got a research job in the Institute for Musicology of the Hungarian Academy of Sciences. (The best narration of the chronicle of his life and his views on musical scholarship can be read in three interviews in Muzsika 1984/2, 1989/5, 1993/2, made by Péter Király and András Borgó, resp.)
The most valuable part of his achievement is represented by six large volumes dedicated to the musical life of Pécs, Tata, Gyõr, Sopron, Eger, and Székesfehérvár in the 16th-18th centuries, based on documentary evidences (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1976-1993). Bárdos’s philosophy was that all existing archival sources must be detected, even bills and lists among financial papers of an episcopate or school, an aristocratic realm or the administration of the town. He successfully differentiated the structure of the musical life in Hungarian market towns vs. royal boroughs. Each volume includes a thematic catalogue of the musical sources located in the town, a useful part even for those who cannot read Hungarian.
Probably less successful was Bárdos as an editor of the second volume of Magyarország zene-története [The history of music in Hungary 1541-1686], 1990, a thankless job inherited from another scholar. Indeed, he was not the type of a commanding chief in teamwork. Bárdos, even in his late years, preferred to work individually as a gentleman scholar. Fortunately, his favourite volume, the Third, is in good hands today. His one-time team in the institute (Á. Gupcsó, Z. Farkas, K. Renner, Á. Sas, and others) takes care of the scholarly foundation as well as the careful presentation of the immense work. They even open new vistas with the style analysis of the 18th and early 19th-century music in Hungary, an approach that Kornél Bárdos – with a typical understatement of his personal capabilities, although in his earlier essays he embarked on analytical work successfully (e.g. in the Volksmusikartige Variierungstechnik in den ungarischen Passionen 15. bis 18. Jahrhundert, 1975) – cultivated less and less in his mature books. Thus calling him in the MGG as Kornél Bárdos, Musikhistoriker, in the final analysis is a fair classification.

Somfai László 2004., 42. évf. 1. szám 3. - 7.o
Bartha Dénes 1908-1993 : egy magyar zenetudós Amerikában abs.
Dénes Bartha 1908-1993
A Hungarian Musicologist in Amerika

The opening address of the conference focuses on Dénes Bartha's legendary appearance at the 1961 New York congress of the International Musicological Society, and his last active teaching period between 1964 and 1981 in the USA, the least known chapter of his scholarly activity in Hungary.
Somfai László 2008., 46. évf. 4. szám 349. - 352.o
Bartók – saját mûveinek interpretátora - Somfai László 1968., 9. évf. 4. szám 354. - 360.o
Bartók Béla nyilatkozata a „progresszív zenei alkotásokról” (1927-1928?) - Somfai László 1975., 16. évf. 2. szám 115. - 116.o
Bartók és a Liszt-hatás : adatok, idõrendi összefüggések, hipotézisek - Somfai László 1986., 27. évf. 4. szám 335. - 351.o
Bartók tematikus mûjegyzék - Minta és problémák - Somfai László 1998., 37. évf. 1. szám 69. - 90.o
Eger után : beszámoló a szocialista országok fiatal zeneszerzõinek és zenetudósainak IV. találkozójáról - Somfai László 1968., 9. évf. 3. szám 227. - 230.o
Egy jelentõs új Bartók-könyvrõl [Kárpáti: Bartók vonósnégyesei] - Somfai László 1967., 8. évf. 6. szám 592. - 598.o
Egy sajátos kulminációs pont Bartók hangszeres formáiban - Somfai László 1971., 12. évf. 2. szám 132. - 143.o
Fiatal magyar zeneszerzõk : megjegyzések a bemutatott mûvekrõl - Somfai László 1968., 9. évf. 2. szám 165. - 173.o
Gárdonyi tanár úr - Somfai László 2006., 44. évf. 3. szám 254. - 260.o
Joseph Haydn zongoraszonátái : margináliák új kiadás helyett - Somfai László 1990., 31. évf. 2. szám 147. - 164.o
Két Webern-tétel (Op. 9/V – Op. 27/II.) : analízis variációk I. - Somfai László 1973., 14. évf. 1. szám 9. - 23.o
Két Webern-tétel : analízis variációk II. (Befejezõ rész) : Variációk zongorára op. 27, II. tétel - Somfai László 1973., 14. évf. 2. szám 165. - 187.o
Liszt Faust-szimfóniájának alakváltásai (Elsõ rész) - Somfai László 1961., 1. évf. 6. szám 559. - 573.o
Liszt Faust-szimfóniájának alakváltásai [II. rész] - Somfai László 1961., 1. évf. 7-8. (II/4-5). szám 78. - 102.o
Megnyitó helyett - "a Zeneműtár első aranykora" : Somfai László visszaemlékezése - Somfai László 2014., 52. évf. 3. szám 237. - 241.o
Miért oly könnyen abszolutizálható Schoenberg zenéje? - Somfai László 1974., 15. évf. 3. szám 267. - 275.o
Nyersforma, kidolgozás, javítás Haydnnál : Op. 71/D-dúr vonósnégyes - menüett - Somfai László 1982., 23. évf. 2. szám 120. - 128.o
Opusz-tervezés és újítás Haydnnál - Somfai László 1980., 21. évf. 2. szám 134. - 150.o
Strófaszerkezetû témák, quatrain, Liedform : Bartha Dénes elméletérõl abs.
Stanza Structure, Quatrain, Liedform
Dénes Bartha's Concept
László Somfai

In the last decade of his active years, teaching in the United States, between 1967 and 1976 Dénes Bartha published six studies in German and English (listed on p. 386) on a special formation of themes primarily in the instrumental music of Haydn and Beethoven, but also of Mozart. As a criticism of Riemann's "period" (Periode) theory, he demonstrated that the structure of several opening themes of the finale in symphonies and string quartets - but also the contours of subsequent themes, in other genres and other movements too - were closely related to the four-line structure of a stanza (quatrain in French). This phenomenon, familiar from folk song and popular dance music already in the 18th century, often combined with the rhythmic pattern of the contredanse, was the focus of Bartha's interest. He used refined analytical methods borrowed from the vocabulary of Hungarian ethnomusicology; he marked the "lines" of a "stanza" with numbers 1. 2. 3. 4., or according to the content as AABA form, etc. (see examples 1 and 2-3). Critics of his concept pointed out that for the sake of a perfect stanza Bartha often focused on a truncated short form of the actual theme (the first phrase, the first half of a period). Another criticized aspect of his theory is that Bartha extended the classical German Liedform (a // b+a), viewed as a large-sized version of the AABA stanza, to apply also to complete movements, and suggested that a characteristic feature of the classical style was not so much the sonata-form principle as the stanza principle.
Somfai László 2008., 46. évf. 4. szám 383. - 393.o
A kar mestersége : feljegyzések egy rejtélyes szakmáról I. - Somogyi László 1988., 29. évf. 1. szám 43. - 51.o
A kar mestersége : feljegyzések egy rejtélyes szakmáról II. - Somogyi László 1988., 29. évf. 2. szám 219. - 222.o
Budapesti zenei szakírók álnévlexikonja - Sonkoly István 1975., 16. évf. 2. szám 183. - 191.o
Csokonai és a zene (Repertóriumi kísérlet) - Sonkoly István 1961., 1. évf. 7-8. (II/4-5). szám 116. - 133.o
Szénfy Gusztáv, egy nyíregyházi dalköltõ a XIX. században - Sonkoly István 1967., 8. évf. 1. szám 33. - 43.o
Ismerjétek meg és szeressétek a zenét : beszélgetés az ifjúsággal. (Ford. Gergely Erzsébet) - Sosztakovics, Dmitrij 1967., 8. évf. 6. szám 605. - 611.o
Levelek Ediszon Gyenyiszovhoz - Sosztakovics, Dmitrij 1987., 28. évf. 3. szám 315. - 327.o
Alan Bush, az elkötelezett zeneszerzõ : Bush zeneszerzõi pályájának vázlata. (Ford. Feuer Mária) - Stevenson, Ronald 1965., 6. évf. 3. szám 270. - 288.o
Adatok településeink mai zenei életének jellemzéséhez - Strém Kálmán 1982., 23. évf. 3. szám 283. - 294.o
Bartók Béla, a tudós - Suchoff, Benjamin 1971., 12. évf. 4. szám 359. - 366.o
Bartók utolsó évei Amerikában (1940-45) - Suchoff, Benjamin 1976., 17. évf. 2. szám 190. - 193.o
Elõszó Bartók: Román népzene címû mûvéhez - Suchoff, Benjamin 1969., 10. évf. 2. szám 162. - 171.o
Bartók Béla kézírása a weimari Liszt-anyagban - Sulyok Imre 1986., 27. évf. 4. szám 352. - 353.o
Zenetudományunk múltjából : történeti kollázs - Sz. Farkas Mária 1980., 21. évf. 2. szám 126. - 133.o
Magyar hangszertörténeti dokumentum 1802-bõl : hangszertörténeti tanulmányok II. - Sz. Farkas Márta 1977., 18. évf. 4. szám 419. - 432.o
Vonószongora - magyar szabadalom 1894-bõl - Sz. Farkas Márta 1981., 22. évf. 4. szám 380. - 391.o
Kortárs zene - Szabanyejev, Leonyid 1987., 28. évf. 3. szám 296. - 300.o
Zene és zenei körök a háború utáni idõk Oroszországában - Szabanyejev, Leonyid 1977., 18. évf. 3. szám 237. - 241.o
Zenei irányzatok a mai Oroszországban - Szabanyejev, Leonyid 1987., 28. évf. 3. szám 307. - 314.o
A hetvenéves Kodály Zoltán - Szabó Ferenc 1977., 18. évf. 4. szám 348. - 350.o
A kibontakozás útja - Szabó Ferenc 1983., 24. évf. 2. szám 115. - 119.o
A zenekritikáról - Szabó Ferenc 1977., 18. évf. 4. szám 351. - 353.o
Bartók Béla - Szabó Ferenc 1977., 18. évf. 4. szám 341. - 348.o
Élet és mûvészet - Szabó Ferenc 1967., 8. évf. 5. szám 453. - 461.o
Kilencven esztendõ határán : a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola jubileuma - Szabó Ferenc 1965., 6. évf. 6. szám 577. - 588.o
Éneklõ Ifjúság 1925-1944 I. - Szabó Helga 1983., 24. évf. 4. szám 376. - 415.o
Éneklõ Ifjúság 1925-1944 II. - Szabó Helga 1984., 25. évf. 1. szám 92. - 112.o
Éneklõ Ifjúság 1945-1975 I. - Szabó Helga 1984., 25. évf. 3. szám 306. - 332.o
Éneklõ Ifjúság 1945-1975 II. - Szabó Helga 1984., 25. évf. 4. szám 418. - 435.o
Iskolai énekgyûjtemény I. rész - Szabó Helga 1989., 30. évf. 3. szám 306. - 332.o
Iskolai énekgyûjtemény, III. rész : II. kötet - Szabó Helga 1990., 31. évf. 4. szám 403. - 414.o
Iskolai gyûjtemény : II. rész - Szabó Helga 1989., 30. évf. 4. szám 413. - 426.o
Japán gyermekdalgyûjtemény : a dallam vándorlása különbözõ pentaton hangnemekbe - Szabó Helga 1995., 35. évf. 4. szám 394. - 404.o
Járdányi munkásságának hatása a magyar zenei nevelésre - Szabó Helga 1992., 33. évf. 1. szám 42. - 47.o
Kitaszítottan, szabadon - Szabó Helga 1994., 35. évf. 1. szám 57. - 60.o
Kodály Zoltán széljegyzetei - Szabó Helga 1982., 23. évf. 4. szám 372. - 413.o
Reneszánsz költészetünk és zenénk forrásairól - Szabó István 1985., 26. évf. 4. szám 386. - 405.o
Töredékek Gárdonyi Zoltánról - Szabó Miklós 2006., 44. évf. 3. szám 260. - 262.o
A zenei köznyelv problémái - Szabolcsi Bence 1966., 7. évf. 5. szám 451. - 468.o
A zenei köznyelv problémái - Szabolcsi Bence 2012., 50. évf. 2. szám 125. - 142.o
Az Apponyi kézirat - Szabolcsi Bence 1964., 5. évf. 6. szám 565. - 568.o
Bartók Béla születésének 80. évfordulóján - Szabolcsi Bence 1961., 1. évf. 5. szám 467. - 470.o
Bartók és a világirodalom - Szabolcsi Bence 1971., 12. évf. 1. szám 3. - 7.o
Benedetti és Saracini. Adalékok a monódia történetéhez : általános rész: elõfutárok és a kor fõáramlatai. (Ford. Tallián Tibor) - Szabolcsi Bence 1973., 14. évf. 3. szám 233. - 257.o
Erkel Ferenc és a „népek tavasza” - Szabolcsi Bence 1960., 1. évf. 2. szám 139. - 141.o
Exotikus zene - Szabolcsi Bence 1979., 20. évf. 2. szám 115. - 118.o
Három arckép (részlet egy nagyobb tanulmányból) - Szabolcsi Bence 1961., 1. évf. 7-8. (II/4-5). szám 103. - 115.o
Három találkozás - Szabolcsi Bence 1967., 8. évf. 5. szám 462. - 464.o
Jegyzetek a magyar zenetudomány húsz esztendejérõl - Szabolcsi Bence 1965., 6. évf. 2. szám 119. - 124.o
Keleti dallamproblémák - Szabolcsi Bence 1962., 3. évf. 3. szám 213. - 217.o
Kodály Zoltán (kórusmuzsika) - Szabolcsi Bence 1979., 20. évf. 2. szám 125. - 129.o
Kodály Zoltán dalai - Szabolcsi Bence 1979., 20. évf. 2. szám 121. - 125.o
Kodály Zoltán hangszeres zenéje - Szabolcsi Bence 1979., 20. évf. 2. szám 118. - 120.o
Rácz Aladár és a rögtönzés mûvészete - Szabolcsi Bence 1963., 4. évf. 2. szám 143. - 145.o
Erkel egyedül : Az Erzsébet néhány talányos szerzői kéziratoldala - Szacsvai Kim Katalin 2014., 52. évf. 3. szám 270. - 315.o
A reprodukció fenomenológiája - Szak Péter 1978., 19. évf. 4. szám 413. - 424.o
A nagyszalontai gyûjtés dokumentumai a Kodály Archívumban - Szalay Olga 1991., 32. évf. 2. szám 124. - 127.o
Természetes hangsorok a harmincas-negyvenes évek Kadosa-mûveiben. (Ford. Halmy Ferenc) - Szanyina, Nyina 1978., 19. évf. 3. szám 262. - 276.o
Bartók Béla és az új örmény zene - Szarkiszjan, Szvetlana 1985., 26. évf. 3. szám 271. - 284.o
A szovjet Vörös Hadseregben harcolt magyar internacionalista vöröskatonák dalai (1917-1921) - Szatmári Antal 1967., 8. évf. 5. szám 475. - 486.o
A termékeny együttmûködés útján : jegyzetek a szovjet és a magyar zenepedagógia kapcsolatairól - Szávai Magda 1967., 8. évf. 5. szám 469. - 474.o
Magyar zongoraiskolák a XIX. században - Szávai Magda; Veszprémi Lili 1964., 5. évf. 3. szám 241. - 256.o
Magyar zongoraiskolák a XIX. században - Szávai Magda; Veszprémi Lili 1964., 5. évf. 3. szám 241. - 256.o
George Sand és a zene : részletek a Consuelo-ból - Szávai Nándor 1967., 8. évf. 1. szám 50. - 59.o
A romantika harmóniavilágának néhány problémája - Szelényi István 1965., 6. évf. 3. szám 249. - 257.o
Az ismeretlen Liszt - Szelényi István 1961., 1. évf. 9. szám 11. - 25.o
Bartók és a modalitás - Szelényi István 1971., 12. évf. 2. szám 144. - 155.o
Egy újabb magyar Liszt-könyvrõl : Hamburger Klára: Liszt Ferenc - Szelényi István 1966., 7. évf. 5. szám 510. - 517.o
Elõfutár vagy valóraváltó? : stíluskritikai kísérlet Liszt alkotókorszakaival kapcsolatban - Szelényi István 1967., 8. évf. 3. szám 231. - 241.o
Kodály és az új zongorastílus - Szelényi István 1972., 13. évf. 2. szám 124. - 126.o
„A jövõ itt van és sose lesz vége” : tér- és idõképzetek az Európa Kiadó együttes zene- és szövegvilágában - Szemere Anna 1985., 26. évf. 1. szám 70. - 74.o
Elméletek, programok a popzenekutatásban - Szemere Anna 1984., 25. évf. 2. szám 179. - 184.o
Egy remekmû és különös utóélete : Henry Vieuxtemps: 36 Études pour Violon avec Accompagnement de Piano Op. 48 - Szende Ottó 1991., 32. évf. 1. szám 91. - 100.o
Leopold Mozart (1719-1787) - Szende Ottó 1987., 28. évf. 2. szám 200. - 214.o
A hegedûtanítás élettani vonatkozásai - Szende Ottó; Nemessuri Mihály 1964., 5. évf. 3. szám 229. - 240.o
„In basilica sancti Emmerami” - András és Benedek históriája - Szendrei Janka 1998., 37. évf. 1. szám 21. - 28.o
A középkori magyar hangjegyírás - Szendrei Janka 1978., 19. évf. 2. szám 130. - 143.o
A Szalkai kódex kottaírása - Szendrei Janka 1984., 25. évf. 2. szám 185. - 194.o
A Szentiváni Ének zenetörténeti rétegei - Szendrei Janka 1985., 26. évf. 1. szám 75. - 88.o
Ami egy siratógyûjtésbõl kimaradt - Szendrei Janka 1987., 28. évf. 1. szám 21. - 22.o
Esztergomi Antiphonale töredéke Bécsben - Szendrei Janka 1988., 29. évf. 4. szám 346. - 350.o
Megfigyelések a formafejlõdés kérdéséhez nyolcadik tónusú antifóna-dallamokban - Szendrei Janka 1971., 12. évf. 1. szám 78. - 86.o
Van-e ciszterci hangjegyírás? - Szendrei Janka 1982., 23. évf. 2. szám 129. - 137.o
Korszerûen korszerûtlen jelenségek korunk zenéje megítélésében (A „Korunk zenéje” bizonyítékai) - Szerényi Gyõzõ 1986., 27. évf. 3. szám 251. - 279.o
„Il celebre maestro...” : egykorú tudósítások Lisztrõl a Gazzetta Musicale di Milano hasábjain (1870-1886) - Szerzõ Katalin 1986., 27. évf. 1. szám 39. - 48.o
A budai hajdani várkápolna zenei élete a XIV.-XVI. században - Szigeti Kilián 1968., 9. évf. 4. szám 402. - 428.o
A gregorián ének ritmus-kérdése a magyar középkori gyakorlatban - Szigeti Kilián 1982., 23. évf. 2. szám 138. - 145.o
A középkori orgona : különös tekintettel a magyarországi emlékekre - Szigeti Kilián 1974., 15. évf. 2. szám 186. - 201.o
Az aquincumi orgona zenei problémái - Szigeti Kilián 1972., 13. évf. 2. szám 170. - 179.o
Az idõmértékes (menzurális) korális éneklés Magyarországon - Szigeti Kilián 1978., 19. évf. 3. szám 282. - 297.o
Bulyowsky Mihály írásai (1680 és 1711) az orgona tökéletesítésérõl - Szigeti Kilián 1979., 20. évf. 3. szám 227. - 238.o
Orgonálás a középkori Magyarországon Budavár elestéig, 1541-ig - Szigeti Kilián 1975., 16. évf. 4. szám 380. - 388.o
Bartók a képzõmûvészetben : Berényi Róbert festménye Bartók Béláról - Szij Béla 1961., 1. évf. 7-8. (II/4-5). szám 54. - 60.o
Az amerikai minimálzene hatása az Új Zenei Stúdió zeneszerzõire az 1970-es és 80-as években abs.
The Influence of American Minimal-Music on the Composers of the New Music Studio in the Years 1970-80
Tünde Szitha

In the history of Hungarian music after the second World War, keeping an eye on overseas trends and an immediate processing of internationally perceptible stylistic novelties appeared for the first time in the attitude of composers of the Új Zenei Stúdió (New Musical Studio). This group of composers and performing artists intensively studied the new trends of Europe and America and for a long time they were the only musicians who – as a sort of contemporary musical workshop – thought it was important to propagate new works that were only available from foreign sources. From 1975 onwards the rich concert repertoire of the ensemble included compositions by La Monte Young, Steve Reich, Philip Glass, Terry Riley and Frederic Rzewsky and this was when some characteristic stylistic features appeared in the works of the three founding composers, Zoltán Jeney, László Sáry and László Vidovszky and indicated the influence of the experience gained from minimal music. However, if we evaluate the effects of foreign music realistically, then it is obvious that the radical novelty for this group of musicians was not the appearance of minimal music but the trends created by the Darmstadt group and the music of Christian Wolff and John Cage immediately before. As these examples shook the very roots of everything the composers of the Új Zenei Stúdió had learnt during their College Academy years about the relation to traditions, basic compositional tasks, musical forms, genres, sound and timing, the inspiration that resulted from minimal music was only of secondary importance and – as indicated by their works – merely indirect. By means of a few short how the inspiration of minimal and repetitive musical elements became an individual and freely deployed means of composition in the works of Zoltán Jeney, László Sáry and László Vidovszky, with special emphasis on the characteristics of the musical forms, rhythmic structures and sounds that they use.
Szitha Tünde 2000., 38. évf. 2. szám 127. - 139.o
Liszt Ferenc „ismeretlen” francia dalai - Szitha Tünde 1986., 27. évf. 1. szám 49. - 82.o
„Cigányzene? Magyar zene?” : Bartók Béla 30 éves vitájának folytatása - Szõke Péter 1961., 1. évf. 7-8. (II/4-5). szám 138. - 146.o
A cseh munkásdalkutatás eredményei, módszere és feladatai - Szõke Péter 1961., 1. évf. 4. szám 409. - 430.o
A meggondolkoztató szlovák népzenekutatás - Szõke Péter 1964., 5. évf. 1. szám 46. - 75.o
Bartók és a szlovák népzene : népzenetudományunk néhány problémája - Szõke Péter 1961., 1. évf. 7-8. (II/4-5). szám 20. - 53.o
Juliánusz barát és összehasonlító népzenekutatásunk - Szõke Péter 1962., 3. évf. 3. szám 218. - 233.o
A hit és a hazaszeretet Kodály mûvészetében - Szokolay Sándor 1991., 32. évf. 2. szám 151. - 155.o
Liszt Ferenc tizenhat levele orosz tanítványához, Marfa Szabinyinához - Szolncev, Nyikolaj 1973., 14. évf. 3. szám 281. - 298.o
Ereszkedõ kvintváltás a finn népzenében - Szomjas-Schiffert György 1991., 32. évf. 2. szám 156. - 160.o
ISME, 1964. Budapest - Szõnyi Erzsébet 1964., 5. évf. 4. szám 339. - 354.o
Mihalovich Ödön zenemûveinek jegyzéke - Szõnyiné Szerzõ Katalin 1979., 20. évf. 4. szám 374. - 390.o
Mihalovich Ödön zenemûveinek jegyzéke - Szõnyiné Szerzõ Katalin 1979., 20. évf. 4. szám 374. - 390.o
Egy Beethoven-szonáta és amivel összefügg : a zene néhány sajátossága, a zenei elemzés lehetõségei - Tagai Imre 1989., 30. évf. 1. szám 77. - 101.o
„Orfeo” és „Euridice” : változatok egy témára - Tallián Tibor 1971., 12. évf. 4. szám 383. - 395.o
„Orfeo” és „Euridice” II. Prológus Firenzében és Mantovában : az énekbeszéd születése - Tallián Tibor 1972., 13. évf. 1. szám 16. - 23.o
„Termékeny közszellemet, szabad polifóniát, felszabadult tavaszi légkört...” : Szabolcsi, a zenepolitikus - Tallián Tibor 1980., 21. évf. 4. szám 402. - 410.o
A hangversenyrendezés államosítása Magyarországon - Tallián Tibor 1988., 29. évf. 4. szám 430. - 444.o
Bartók levélváltása R. St. Hoffmann-nal - Tallián Tibor 1974., 15. évf. 2. szám 134. - 185.o
Forma-modell és személyiségstruktúra Mozart áriáiban - Tallián Tibor 1974., 15. évf. 1. szám 51. - 58.o
Kodály és a zenés színpad : elõzmények és következmények - Tallián Tibor 1978., 19. évf. 4. szám 378. - 384.o
Kodály Zoltán kalandozásai Ithakátul a Székelyföldig abs.
The Adventures of Zoltán Kodály from Ithaka to the Székely Land
Tibor Tallián

Zoltán Kodály has been bound by an intense spiritual relationship to the Homeric epics, in particular to the Odyssey which he had thoroughly studied already as a student at the grammar school (Gymnasium) in Nagyszombat, when he also planned to compose an orchestral work with the title Nausikaa. 1906 he noted in his diary that “the plan for a symphonic poem on the same subject began do down again”. 1907 he composed the song Nausikaa published 1925 as No 2 of Four songs. From 1926 on he seriously considered the composition of an opera on the libretto of Zsigmond Móricz’s play Odysseus bolyongásai (The Wandering of Odysseus) which in its two first acts describes the amours of the hero with Nausikaa and Kyrke, and his return to Penelope in the third. Perhaps in connection with the planning of the opera Kodály sketched some musical ideas for both Nausikaa and Kyrke. The wife of Odysseus waiting faithfully for his husband may have inspired the figure of the Houswife in the second version of Székely fonó (Spinnery) whose pantomimic action was written by the composer. The early version staged 1925 dealt with the ambiguities of matrimony through the allegoric quotation of folk songs like El kéne indulni and the Ballad about the Evil Wife. The 1932 version systematically broadened the discussion on the chances of marriage by triplicating the figures of both man and woman. In working out the sujet Kodály may have been influenced by Móricz’s way of posing the problem of the relation of male and female in the Odysseus-drama.
Tallián Tibor 2008., 46. évf. 3. szám 239. - 250.o
A jaj-nóta kérdés - Tari Lujza 1985., 26. évf. 2. szám 148. - 200.o
A tágabb környezet - a cigányzenés Debrecen - Tari Lujza 1996., 36. évf. 2. szám 154. - 170.o
Egy közjáték dallam - Tari Lujza 1981., 22. évf. 3. szám 285. - 302.o
Egyéniség és közösség Kodály Zoltán két kászoni-székely elõadójánál - Tari Lujza 1983., 24. évf. 2. szám 145. - 187.o
Két népszokás-dallamunk és európai kapcsolataik - Tari Lujza 1982., 23. évf. 2. szám 146. - 161.o
Kodály hangszeres gyûjtése - Tari Lujza 1978., 19. évf. 2. szám 184. - 196.o
Kodály Intermezzója triójának forrása - Tari Lujza 1986., 27. évf. 3. szám 294. - 311.o
Kodály Zoltán jelentõsége a hangszeres népzenekutatásban - Tari Lujza 1984., 25. évf. 3. szám 281. - 300.o
Lajtha László hangszeres népzenegyûjtései: 1911-1963 - Tari Lujza 1992., 33. évf. 2. szám 141. - 190.o
Néhány szó az „Alla turca”-ról a bécsi klasszikus mesterektõl G. Verdiig - Tari Lujza 1990., 31. évf. 2. szám 165. - 174.o
Palóc menyasszonykísérõ - bukovinai menyasszonykikérõ - Tari Lujza 1987., 28. évf. 1. szám 26. - 33.o
Strófaelvû témaépítkezések és motívikus periodizálás a hangszeres népzenében - Tari Lujza 1984., 25. évf. 1. szám 73. - 91.o
Újabb adatok Pálóczi Horváth Ádám dalaihoz - Tari Lujza 1989., 30. évf. 1. szám 25. - 40.o
Weiner Leó mûveinek népzenei forrásai - Tari Lujza 1985., 26. évf. 3. szám 238. - 248.o
Kodály Zoltán és József Attila - Tasi József 1980., 21. évf. 1. szám 20. - 50.o
Sáry László két kompozíciója : Cseppre-csepp négy szólamra, Egyesével szólóhangszerre vagy bármely együttesre - Tokaji András 1981., 22. évf. 2. szám 214. - 220.o
A pásztói perjel és európai elõdei - Török József 1987., 28. évf. 1. szám 40. - 42.o
Középkori latin nyelvû irodalmunk liturgiatörténeti adatainak értékelése - Török József 1982., 23. évf. 2. szám 162. - 167.o
Kodály Zoltán (Ford. Szávai Nándor) - Tóth Aladár 1972., 13. évf. 4. szám 339. - 352.o
Schubert - Tóth Aladár 1978., 19. évf. 3. szám 227. - 231.o
Amatõrök zenei nevelése - Tugarinov, N. P. 1977., 18. évf. 3. szám 315. - 316.o
„Járdányi ügy” a Magyar Zenemûvészek Szövetségében (1951) - Ujfalussy József 1992., 33. évf. 1. szám 14. - 18.o
„Zseni” vagy „mester”? : megjegyzések Máriássy István írásához - Ujfalussy József 1966., 7. évf. 2. szám 175. - 176.o
A híd-szerkezetek néhány tartalmi kérdése Bartók mûvészetében - Ujfalussy József 1961., 1. évf. 7-8. (II/4-5). szám 3. - 19.o
A mûfaj-kategória sorsa és jelentõsége a zeneesztétikában - Ujfalussy József 1975., 16. évf. 1. szám 12. - 24.o
A Szabolcsi ülésszak elé - Ujfalussy József 1980., 21. évf. 2. szám 115. - 117.o
Bartha Dénes, a magyar zenetörténet kutatója - Ujfalussy József 1984., 25. évf. 2. szám 195. - 206.o
Bartók Béla: Kontrasztok – hegedûre, klarinétra és zongorára (1938) - Ujfalussy József 1968., 9. évf. 4. szám 342. - 353.o
Bartók: Kontrasztok (keletkezésének történetéhez) - Ujfalussy József 1965., 6. évf. 2. szám 166. - 169.o
Debussy és Liszt - Ujfalussy József 1987., 28. évf. 2. szám 115. - 118.o
Egy faun délutánja : Mallarmé és Debussy - vers és zene - Ujfalussy József 1988., 29. évf. 4. szám 335. - 339.o
Egy faun délutánja : Mallarmé és Debussy - vers és zene - Ujfalussy József 2012., 50. évf. 3. szám 253. - 258.o
Elõszó a mai magyar zenei alkotómûvészethez - Ujfalussy József 1967., 8. évf. 3. szám 227. - 230.o
Értékek és mértékek - Ujfalussy József 1968., 9. évf. 2. szám 115. - 120.o
Hasznos könyv a zene lélektanáról - Ujfalussy József 1972., 13. évf. 1. szám 7. - 13.o
Hogyan kerülnek a magyarok Beethoven III. szimfóniájának utolsó tételébe? : adalék a szimfonikus finálé tartalmi kérdéséhez - Ujfalussy József 1960., 1. évf. 1. szám 7. - 15.o
Jelentõs könyv a zene társadalmi életmódjáról : Maróthy János: Zene és polgár – zene és proletár - Ujfalussy József 1967., 8. évf. 1. szám 14. - 25.o
Kodály Zoltán és a Zenemûvészeti Fõiskola - Ujfalussy József 1975., 16. évf. 4. szám 353. - 358.o
Közös réteg Bartók és Kodály mûvészetében - Ujfalussy József 1971., 12. évf. 1. szám 8. - 10.o
Második-e Bartók hegedûversenye? - Ujfalussy József 1970., 11. évf. 1-4. szám 40. - 41.o
Megjegyzések a valóság zenei képének dialektikájához - Ujfalussy József 1963., 4. évf. 4. szám 341. - 349.o
Megjegyzések Lajtha László utolsó és XX. századi zenetörténetünk korábbi éveihez - Ujfalussy József 1976., 17. évf. 2. szám 196. - 200.o
Októberi tanulságok - Ujfalussy József 1967., 8. évf. 5. szám 465. - 468.o
Premisszák a Bartók zene megértéséhez - Ujfalussy József 1981., 22. évf. 4. szám 335. - 345.o
Somfai László köszöntése - Ujfalussy József 2004., 42. évf. 3-4. szám 229. - 230.o
Társadalmi közösség és zenei köztudat : hozzászólás Szabolcsi Bence elõadásához - Ujfalussy József 1966., 7. évf. 5. szám 482. - 487.o
Új mûvek fesztiválja Koppenhágában : a „Nemzetközi Új Zene Társaság” 38. zenei ünnepsége - Ujfalussy József 1964., 5. évf. 5. szám 461. - 468.o
Weiner Leó emlékezete - Ujfalussy József 1985., 26. évf. 3. szám 227. - 229.o
Fafúvók a reneszánszban és napjainkban : néhány gondolat új fafúvós hangszerek építésérõl - Újházy László 1978., 19. évf. 1. szám 25. - 54.o
Kéziratosság a 20. században - Ullmann Péter 1982., 23. évf. 2. szám 168. - 179.o
Jean Sibelius - Vainio, Matti 1995., 35. évf. 4. szám 411. - 423.o
A Liszt-család a levéltári iratok tükrében (I. rész) - Valkó Arisztid 1961., 1. évf. 4. szám 388. - 399.o
A Liszt-család a levéltári iratok tükrében. II. rész - Valkó Arisztid 1961., 1. évf. 5. szám 498. - 507.o
Adalék Liszt Ferenc tiszteletdíj-ügyéhez - Valkó Arisztid 1986., 27. évf. 2. szám 167. - 168.o
Emlékezés egy nyolcvanéves dokumentumra - Valkó Arisztid 1965., 6. évf. 4. szám 382.o
Liszt Ferenc tiszteletdíjának beszüntetése - Valkó Arisztid 1989., 30. évf. 1. szám 75. - 76.o
Zene és tömegkommunikáció I. : beszámoló a Tömegkommunikációs Kutatóközpontban folyó zeneszociológiai kutatás néhány eredményérõl - Valkó Emõke; Strém Kálmán 1986., 27. évf. 2. szám 185. - 224.o
Zene és tömegkommunikáció II. : beszámoló a Tömegkommunikációs Kutatóközpontban folyó zeneszociológiai kutatás néhány eredményérõl - Valkó Emõke; Strém Kálmán 1986., 27. évf. 3. szám 227. - 250.o
A pásztói monostor feltárása - Valter Ilona 1982., 23. évf. 2. szám 180. - 190.o
A zenei hangtól a kínai lü-rendszerig I. : adalékok a hangrendszerek fejlõdéstörténetéhez - Varga Ferenc 1973., 14. évf. 4. szám 389. - 400.o
A zenei hangtól a kínai lü-rendszerig II. : adalékok a hangrendszerek fejlõdéstörténetéhez - Varga Ferenc 1974., 15. évf. 1. szám 78. - 89.o
Adalékok India õsi hangrendszerének megfejtéséhez - Varga Ferenc 1978., 19. évf. 1. szám 76. - 102.o
Az új tantervhez : hozzászólás Kodály Zoltán „Megjegyzései”-hez - Varga Ferenc 1961., 1. évf. 7-8. (II/4-5). szám 134. - 137.o
Heves megye ének- és zenekultúrájának történetébõl - Varga László 1980., 21. évf. 4. szám 414. - 427.o
A „vers és dallam” kutatója - Vargyas Lajos 1969., 10. évf. 2. szám 118. - 122.o
Lírai népdalaink - Vargyas Lajos 1991., 32. évf. 2. szám 177. - 180.o
Miért választottuk a la-pentatóniát - Vargyas Lajos 1988., 29. évf. 3. szám 232. - 236.o
„…È sempre ugual …” : Nádasdy Kálmánnak - Várnai Péter 1971., 12. évf. 1. szám 65. - 77.o
„Wie bitter sind der Trennung Leiden...” : egy toposz vándorútja - Várnai Péter 1988., 29. évf. 3. szám 283. - 291.o
Adalékok Verdi operáinak negatív tipizációjához : alakok és helyzetek - Várnai Péter 1966., 7. évf. 5. szám 498. - 503.o
Az aleatória ezer éve - Várnai Péter 1968., 9. évf. 1. szám 55. - 62.o
Az olasz operahagyomány továbbélése Wagner zenedrámáiban - Várnai Péter 1981., 22. évf. 4. szám 359. - 379.o
Dráma és muzsika a Nabucco-ban - Várnai Péter 1973., 14. évf. 1. szám 37. - 44.o
Leonóra és Don Alvaro : dallamdramaturgiai megjegyzések - Várnai Péter 1965., 6. évf. 1. szám 56. - 64.o
Még egyszer „A végzet hatalmá”-ról - Várnai Péter 1967., 8. évf. 3. szám 274. - 276.o
Mozart a válaszúton - Várnai Péter 1990., 31. évf. 1. szám 34. - 40.o
Paolo Albiani: Egy karakter útja - Várnai Péter 1975., 16. évf. 4. szám 403. - 413.o
Ritmikus struktúra, mint jellemzési eszköz a Szicíliai vecsernyében - Várnai Péter 1974., 15. évf. 1. szám 34. - 43.o
Zenei és dramaturgiai egység a Don Carlosban - Várnai Péter 1970., 10. évf. 3-4. szám 303. - 309.o
Közreadta: Bartók Béla : I. Scarlatti - Veszprémi Lili 1977., 18. évf. 1. szám 75. - 81.o
Közreadta: Bartók Béla : II. Couperin - Veszprémi Lili 1979., 20. évf. 3. szám 260. - 265.o
A kazányi tatárok zenéje - Vikár László 1978., 19. évf. 2. szám 144. - 149.o
A motívum szerepe a dallamok összehasonlításában - Vikár László 1987., 28. évf. 1. szám 23. - 25.o
Alsó kvartválasz a cseremisz népzenében - Vikár László 1992., 33. évf. 3. szám 227. - 240.o
Járdányi Pál „Törvénykönyv”-e - Vikár László 1992., 33. évf. 1. szám 19. - 22.o
Mit tanácsolt Kodály a gyûjtõutak elõtt? - Vikár László 1991., 32. évf. 2. szám 128. - 130.o
Néhány szó a magyar pentatóniáról - Vikár László 1984., 25. évf. 2. szám 207. - 209.o
Régi dallamok a magyar őshaza mai területén - Vikár László 1996., 36. évf. 2. szám 151. - 153.o
Török elemek a volga-kámai finnugorok zenéjében - Vikár László 1985., 26. évf. 1. szám 89. - 91.o
Szabolcs-Szatmár megye zenei élete - Vikár Sándor 1976., 17. évf. 3. szám 287. - 305.o
„Per introdurre” : a bartóki bevezetés megformálásának problematikája - Vikárius László 1994., 35. évf. 2. szám 190. - 203.o
A zenetörténet antológiája vagy régi zenetörténet-írás? : megjegyzések Bartha Dénes munkájának eredeti kiadásához abs.
Anthology-Cum-History of Music: Remarks on Dénes Bartha's Historical Anthology of Early Music (1948)
László Vikárius

In 1940, Bence Szabolcsi (1899-1973) published the first edition of his full-length history of music (A zene története), a book that could justifiably be characterized as a work of Geisteswissenschaft or spiritual history by one of the author's closest Hungarian colleague Dénes Bartha (1908-1993). In his slim volume of Régi muzsika kertje (Garden of early music), published in 1947, Szabolcsi presented a selection of texts from the history of music and, in the same year, did his A magyar zenetörténet kézikönyve (in English: A Concise History of Hungarian Music, 1964) appear that, apart from the historical study - the main body of the book - included a large selection of musical compositions with commentaries. Bartha's A zenetörténet antológiája (A historical anthology of music) published in 1948, contained a series of 135 numbered items, entire compositions as well as selected movements or self-contained parts of musical works, to illustrate the history of music from what was understood as "primitive" music to Bach. Bartha's anthology, compiled almost simultaneously with, but independently of, the well-known Historical Anthology by Davison and Apel (vol. 1, 1946, vol. 2, 1950), had few models, such as Riemann's Musikgeschichte in Beispielen (1912), Einstein's little Beispielsammlung zur älteren Musikgeschichte (1917, and later editions) and Arnold Schering's Geschichte der Musik in Beispielen. Bartha, as it transpires from his own extensive philological and historical notes to the individual examples, also consulted the Anthologie sonore, a large series of 78 rpm records initiated by Curt Sachs in Paris in 1934. Bartha's anthology has since remained in use in Hungary, although mainly in its second revised edition of 1974, edited by Tibor Tallián, in which Bartha's very detailed descriptions and analyses of the individual pieces were significantly trimmed to update the collection both in references and in style. Interestingly, however, Bartha himself harboured the idea of issuing a new and completely revised, up-to-date collection. The somewhat compromised second printing, that now appears to have failed to represent the originality and pedagogical fervour of Bartha's original notes, was probably due to his unavailability for the task. After considering basic documents related to the planning, compilation and edition of the anthology, the article strives to retrieve Bartha's original intentions putting them in their historical context. The presentations of Binchois' De plus en plus by Schering and Bartha (no. 32 in the anthology) and the discussions of Perotin's four-voice clausula Mors and its three-voice motet version in the Bamberg Codex, Mors quae stimulo/Mors morsu/Mors (no. 17) in Szabolcsi's 1940 study and Bartha's notes are compared in some detail. The appendix presents Bartha's full commentary on no. 17 in the anthology as well as his fragmentary plan for a new edition of the collection, a hitherto unknown document preserved in the National Széchényi Library, Budapest.
Vikárius László 2009., 47. évf. 1. szám 33. - 54.o
Adalékok az 1. bagatell recepciótörténetéhez abs.
On the Reception of Bartók’s Bagatelle No. 1
László Vikárius

The article revisits a number of documents related to the reception of Bartók’s allegedly “bitonal” early experiment, the first of his Fourteen Bagatelles (1908). All sources discussed and partially quoted (in the original French, German or English, as well as in Hungarian translation) once belonged to the composer’s library and are now kept in the Budapest Bartók Archives of the Institute for Musicology of the Hungarian Academy of Sciences. They include mentions of Bartók as one of the forefathers of polytonality in published in La Revue Musicale and Musikblätter des Anbruch (by Jean Deroux and Paul Landormy) in 1921/22, Darius Milhaud’s “Polytonalité et Atonalité” of 1923, the article on “Harmony” in Eaglefield-Hull’s A Dictionary of Modern Music (1924), Henry Cowell’s “New Terms for New Music” in Modern Music (1928) and Edwin von der Nüll’s monograph on Bartók’s style based on a detailed investigation of his piano music (1930). The origin and early theoretical use of the polytonal concept en vogue from the early 1920s is also discussed in general. While the varying interpretations of his succinct piano composition significantly contributed to his acknowledgement as a pioneer of modernism after the First World War, the composer himself, in a late commentary on his Bagatelles (in “Introduction to Béla Bartók Masterpieces for the Piano”), denied any polytonal tendency in the piece and declared it to be in a “Phrygian coloured C major”. The designation C major, clearly formulated by von der Nüll, can be traced back to Bartók’s earliest references to the piece. However, despite his evidently consistent view of the piece as being in C, an as yet unpublished letter of 14 February 1909 to Emma Gruber (later Mrs. Kodály) proves that Bartók was fully aware of bitonality which he then called, for lack of a more specific term, “cacophony”. His late and vehement protest against the bitonal interpretation of the piece seems thus to have originated in the personal significance of Bagatelle no. 1, which was probably conceived as a paradigmatic expression of the Man/Woman problem. The article is a variant of “Backgrounds of Bartók’s ‘Bitonal’ Bagatelle” written for the Somfai Fs. Whereas the longer English version contains discussions of a number of more recent analyses of the piece and is more detailed on the compositional sources, this version gives fuller information about articles and studies of the 1920s.
Vikárius László 2004., 42. évf. 3-4. szám 447. - 460.o
Kodály: A rossz feleség balladája abs.
Zoltán Kodály: The Ballad of the Heartless Wife László Vikárius In 1925, Universal-Edition published the first two volumes of Zoltán Kodály's Hungarian Folk Music for voice and piano (Magyar népzene, 1917-1932), a series of folksong arrangements that occupied the composer for more than a decade. Vol. 2 included the arrangement of the "ballade of the heartless wife" (A rossz feleség balladája), an arrangement that, along with several other pieces, also became part of Székely fonó (The Spinning-Room), both in its early occasional version (1924) and in its later full-scale stage form (1932). The direct source of the folk melodies arranged for Székely fonó as well as most of the vocal compositions of the period was Transylvanian Hungarians: Folksongs, jointly edited by Bartók and Kodály (1923), a collection of 150 songs. Kodály following the advice of Emil Hertzka, director of the Viennese publisher Universal-Edition carefully selected songs that had not been arranged by Bartók yet. The difference between the respective approaches of the two composers is evident in the choice of folk genre as well as that of individual songs. Thus the first two volumes in Kodály's Hungarian Folk Music for voice and piano show a particular preference for ballads, a genre that is rarely represented in Bartók's folksong based compositions, the "Ballade" of the Fifteen Hungarian Peasant Songs for piano (1914-1918) being the major exception.
The melody of the "ballad of the heartless wife" itself is representative of a rare and particularly interesting folksong type, characterized by the combination of two pairs of phrases of strikingly different make-up: one with a descending parlando melody akin to the type of Hungarian folk dirges and the other, more lively in tempo, being built up of smaller units with dance-like giusto rhythm closely related to certain instrumental pieces. One melody belonging to the same type, although its text is not a ballad per se, "Asszonyok, asszonyok" ("Women, women") had been arranged by Bartók in Eight Hungarian Folksongs for voice and piano (1907-1917). The variant with the ballad text selected by Kodály, however, is unique because of the contrast between its two pairs of phrases that can be interpreted as an example of overt "madrigalism" or word-painting, the first pair of verses being sung by the daughter who keeps asking her mother to come home to her dying father while the second containing the mother's repeated refusal who prefers staying out dancing instead of returning home. As a punch-line just before the end of the song, the wife even sings a brief lament on the ruined bed-sheet instead of her now dead husband. Its dialogue form and dramatic character made this song particularly suitable as a basis for the kind of composition Kodály regarded as representative of the "missing national song type" that could be modelled on and measured against some of the great Schubert lieder.
Through an analysis of both the folksong and Kodály's "Lied" based on it, relying on the piece's few surviving manuscript sources as well as the composer's writings from the period of its composition, the article approaches Kodály's ideas and main endeavours behind the launching of his first important large-scale series of folksong arrangements, Hungarian Folk Music.
Vikárius László 2008., 46. évf. 3. szám 261. - 272.o
Liszt és a „régi zene”: egy romantikus megközelítésmód - Vikárius László 1989., 30. évf. 1. szám 55. - 65.o
Ötös ritmika Bartók zenéjében abs.
Rhythmic and Metric Fifths in Bartók’s Composition
László Vikárius

The article explores Bartók’s conspicuous and varied use of rhythmic and metric units comprising fifths, which clearly contributed to his innovative and personal idiom. Fifths may appear as quintuplets on several rhythmic levels or as 5/8 and 5/4 time. Although at first sight a category like this may appear to be a rather mixed and heterogeneous collection of unrelated rhythmic phenomena, a closer view makes it possible to draw up a useful typology of significantly fewer groups of passages, related to one another, in works form different periods of Bartók’s career. At the same time, however questionable the inclusion of both rhythmic and metric fifths may appear, their joint examination is not only justified by their similar opposition to conventional means of the Western art music tradition but by a few cases as well where the occasional use of a quintuplet or a change into a five-beat time could be interchangeable. The typology set up in the article (see tables 1 & 2) consists of the following rubrics: (1) rhythmic fifths: (a) in accompaniment: Within accompanimental arpeggios; within passagework; repeated figurations; continuous accompanimental figure; (b) in the foreground: as folk-music based thematic material; as ornament (trill, Doppelschlag, etc.); upbeat figuration; figuration at phrase end; thematic arpeggio; as declamatory passage; as isolated gesture; as main motif; (2) metric fifths: (a) 5/4 time: connected to the sung text; distorted dance; expression of strangeness; other passages; (b) 5/8 time> connected to the sung words; as a result of rhythmic transformation (compression); within changing time (“colindā rhythm”); and fast passage in continuous 5/8 time. Most significant of all, and most personal in character, seems to be the use of a quintuplet motif combined with repeated notes and a minor third leap (e.g. Ex. 18, Sonata for two pianos and percussion, 2nd mvt., bb. 28-33 and Ex. 20a, Duke Bluebeard’s Castle, beginning of the Seventh Door scene).
The article is introduced by a discussion of four passages in 5/4 time appearing in 19th century compositions (Chopin, Sonata for piano in C minor, 2nd movement; Tchaikowsky, 6th Symphony in B minor, 2nd movement; Dohnányi, Piano Quintet op. 1, Finale and Wagner, a passage in the 3rd Act of Tristan and Isolde), all mentioned by Bartók in either his lecture, “The So-called Bulgarian Rhythm” (1938) or in an early personal letter of 1907. In connection with these examples as well as both innovative and personal features of his use of rhythmic fifths, his employment of what he called “Bulgarian rhythm” is also discussed.
Vikárius László 2003., 41. évf. 2. szám 181. - 208.o
Balassi Bálint: „Az Gianeta Padovana nótájára” - Virágh László 1976., 17. évf. 1. szám 3. - 11.o
Két Balassi-nótajelzésrõl - Virágh László 1981., 22. évf. 2. szám 163. - 175.o
Vers és dallam Itáliában - Virágh László 1990., 31. évf. 1. szám 29. - 33.o
Egy klasszikus forma utóélete - Virány Gábor 1972., 13. évf. 2. szám 164. - 169.o
Megkésettek-e Mozart „porosz” kvartettjei? : születésnapi köszöntõ tanulmány formában abs.
Are Mozart’s »Prussian« Quartets Really Overdue Ones?
Gábor Virány

My most famous class-mate, László Somfai, wrote his first famous study on the Haydn-quartets by Mozart. But there are no Hungarian studies about Mozarts Prussian Quartets. In Budapest Programme Notes there are some brief appraisals of the late Mozart quartets, but I have chosen therefore some longer notesand remarks on the three masterpieces, which Mozart planned for a post at the Prussian Court, an application which proved unsuccessful. This study was planned not only as a congratulation for Somfai’s 70th birthday, but also to counter the negative opinion regarding these masterpieces, that they are too late, but these compositions by the Second Viennese Classic Master are not to be ignored.
Virány Gábor 2005., 43. évf. 1. szám 77. - 84.o
A marxista zeneesztétika új útjai - Vitányi Iván 1967., 8. évf. 4. szám 342. - 376.o
A népmûvészet – a vélemények tükrében : vázlatok a népmûvészetrõl alkotott vélemények történetéhez - Vitányi Iván 1964., 5. évf. 6. szám 614. - 635.o
A zene és a „múzsai mûvészetek” - Vitányi Iván 1963., 4. évf. 5. szám 486. - 498.o
A zenei hallás fiziológiája - Vitányi Iván 1968., 9. évf. 2. szám 176. - 196.o
A zenepszichológia vázlata - Vitányi Iván 1969., 10. évf. 1. szám 45. - 60.o
Lendvai Ernõ és kora - Vitányi Iván 1994., 35. évf. 1. szám 32. - 37.o
Szabolcsi Bence és a zeneesztétika - Vitányi Iván 1969., 10. évf. 2. szám 133. - 138.o
Zene és szemiotika - Vitányi Iván 1975., 16. évf. 2. szám 159. - 172.o
Bartók – egy korszak meghatározása - Volek, Jaroslav 1971., 12. évf. 4. szám 345. - 351.o
Népdalváltozatok egy Erkel operadallamra - Volly István 1965., 6. évf. 3. szám 237. - 248.o
Bartók: Improvizációk, op. 20 : elemzõ észrevételek és a sorozat rendezése abs.
Analytical Notes to Bartók, Improvisations, Opus 20, and the Ordering of the Series
Iván Waldbauer

A study of Bartók’s correspondence with his publisher, Universal Editions of Vienna, as well as early manuscripts of the Improvisations, further certain analytical observations of the finished score, permit a reconstruction of the history of composition and Bartók’s thought processes shaping it. It is known that he began writing “little piano pieces” in the summer of 1920 with no more intentions of any overarching design principles than a “harmonically freer” sound would for these settings of Hungarian peasant songs. It seems almost certain that it was only after having completed seven of the eight pieces in the fall of that year, that he discovered various harmonic procedures that create audible and perceptible links among some of them. These links must have arisen by subconsciously operating intuition. He ordered the pieces accordingly and composed the finale with the conscious purpose of affirming in it the writing of the unity of the series by clear references to these memorable earlier events.

Waldbauer Iván 2004., 42. évf. 3-4. szám 461. - 481.o
Gombosi Ottó (1902-1955) : egy tanítvány visszaemlékezései - Waldbauer Iván 2002., 40. évf. 3. szám 253. - 262.o
Két alkotói terület korunk svéd zenéjében. (Ford. Ferenczi Róbert) - Wallner, Bo 1980., 21. évf. 1. szám 51. - 71.o
Lajtha László: a szimfóniák - Weissmann János 1992., 33. évf. 2. szám 197. - 212.o
Egy új világ zenéje - Weisz, Pavel 1977., 18. évf. 3. szám 246. - 251.o
Bartók Béla vonósnégyesei - Wellesz, Egon 1981., 22. évf. 1. szám 20. - 22.o
A variáns fogalma az új zenében - Wilheim András 1987., 28. évf. 1. szám 60. - 62.o
Cage és a haiku abs.
Cage and Haiku
András Wilheim

By exploring in Cage’s works a verse form used variedly by the composer and its forms and various transformations, this paper attempts to identify the role played by an extrinsic device or the illusions related thereto in the formation of music. How is it possible to convert rules and formal features into musical patterns that had previously applied to another type of material? Does it matter if a composer makes minor mistakes in the philological interpretation of the device or forms selected as a source? In the case of Cage – and this may also hold true for similar phenomena regarding other composers – haiku really seems to be a starting point only, a special way of pre-arranging the material, and its validity should not be originated from or contrasted with the traditions of haiku; it should be perceived that its justification lies in the works of Cage themselves. For Cage, Japanese verse forms (or rather what he makes of them) formed part of the toolbox just like other elements of his style – the fact that he referred to them with such emphasis does not owe its significance to composition technique but to poetics.
Wilheim András 2003., 41. évf. 2. szám 209. - 218.o
Erik Satie gregorián parafrázisai - Wilheim András 1982., 23. évf. 2. szám 191. - 198.o
Két Bartók-vázlat - Wilheim András 1978., 19. évf. 4. szám 401. - 412.o
Liszt és a huszadik század - Wilheim András 1986., 27. évf. 2. szám 115. - 125.o
Módszer és mû : elemzõ megjegyzések Webern Das Augenlicht címû kompozíciójához - Wilheim András 1984., 25. évf. 4. szám 384. - 388.o
Tételsorrendek Bartók mûveiben - Wilheim András 1984., 25. évf. 2. szám 210. - 214.o
Egy „eredeti” és egy „átvett” dal összehasonlító vizsgálata az oláh cigány repertoárból - Wilkinson-Kertész Irén 1992., 33. évf. 3. szám 259. - 282.o
Kubizmus a zenében - Zágon Géza Vilmos 1981., 22. évf. 1. szám 31. - 33.o
Fiatal csehszlovák zeneszerzõk - Zapletal, Petar 1968., 9. évf. 2. szám 127. - 131.o
Harmóniai funkciók és logosz avagy logikai és funkciórend harmóniájáról I. - Zeke Lajos 1990., 31. évf. 2. szám 201. - 224.o
Harmóniai funkciók és logosz avagy logikai és funkciórend harmóniájáról II. - Zeke Lajos 1990., 31. évf. 3. szám 271. - 302.o
Harmóniai funkciók és logosz avagy logikai és funkciórend harmóniájáról III. rész - Zeke Lajos 1990., 31. évf. 4. szám 415. - 422.o
Szukcesszív polimodalitás : a hangrendszer kiépítésének egy sajátos módja Liszt mûveiben - Zeke Lajos 1986., 27. évf. 1. szám 83. - 107.o
Nyemirovics-Dancseko munkája a „Katyerina Izmajlova” címû operán - Zlatogorov, P. 1967., 8. évf. 5. szám 519. - 532.o
Hanns Eisler, Schoenberg tanítványa - Zobl, Wilhelm 1975., 16. évf. 2. szám 149. - 158.o
„Gondolkodni zenében” - Zoltai Dénes 1990., 31. évf. 2. szám 187. - 192.o
A „frankfurti iskola” Bartók-képe abs.

Zoltai Dénes 1971., 12. évf. 3. szám 232. - 236.o
A jelenkori zenekultúra Th. Wiesengrund – Adorno esztétikájának tükrében I. rész - Zoltai Dénes 1962., 3. évf. 2. szám 123. - 131.o
A jelenkori zenekultúra Th. Wiesengrund – Adorno esztétikájának tükrében II. rész - Zoltai Dénes 1962., 3. évf. 3. szám 234. - 248.o
A megértés problémája a XIX. század esztétikájában - Zoltai Dénes 1973., 14. évf. 3. szám 270. - 280.o
A reneszánsztól a felvilágosodásig - Zoltai Dénes 1966., 7. évf. 3. szám 260. - 278.o
A reneszánsztól a felvilágosodásig II. rész - Zoltai Dénes 1966., 7. évf. 4. szám 359. - 371.o
A reneszánsztól a felvilágosodásig III., befejezõ rész - Zoltai Dénes 1966., 7. évf. 5. szám 488. - 497.o
A zeneszociológia távlatai - Zoltai Dénes 1969., 10. évf. 1. szám 61. - 69.o
Adalékok a romantikus zenefelfogás keletkezéséhez - Zoltai Dénes 1977., 18. évf. 1. szám 21. - 30.o
Egy gondolatgazdag zeneesztétikai mûrõl : Ujfalussy József: A valóság zenei képe. A zene mûvészi jelentésének logikája - Zoltai Dénes 1963., 4. évf. 1. szám 50. - 61.o
Elidegenedés és mûvészet - Zoltai Dénes 1968., 9. évf. 1. szám 15. - 32.o
Ujfalussy József hatvan éves - Zoltai Dénes 1980., 21. évf. 1. szám 7. - 10.o
A zenemûvek komplex analízisérõl - Zuckermann, V. 1967., 8. évf. 5. szám 502. - 508.o
A Magyar Tanácsköztársaság zenei és kulturális politikájáról : beszélgetés Lukács Györggyel - [Breuer János] 1969., 10. évf. 2. szám 150. - 161.o
A jugoszláv zeneszerzõk legfiatalabb nemzedékének alkotómûvészete - ©piriè, Slobodan 1968., 9. évf. 2. szám 134. - 141.o