Szemle

(116 találat)
# Cím Abstract Szerző Folyóirat Oldalszám
Egy sikeres új bérletsorozat tapasztalatai - Barna István 1962., 3. évf. 3. szám 292. - 295.o
Korunk kamarazenéje - Barna István 1963., 4. évf. 4. szám 411. - 412.o
Hat hét Kanadában a „Kodály-módszer” tanáraként - Bartalus Ilona 1968., 9. évf. 1. szám 81. - 85.o
A New Yorki zenetudományi kongresszusról - Bartha Dénes 1961., 1. évf. 9. szám 97. - 103.o
Berlini ünnepnapok, 1965 - Bónis Ferenc 1965., 6. évf. 6. szám 645. - 646.o
Gondolatok a fesztiválról általában és Karajan Wagner – elõadásairól - Bónis Ferenc 1968., 9. évf. 3. szám 309. - 311.o
Két fesztivál: Bydgoszcz és Kassel - Bónis Ferenc 1967., 8. évf. 1. szám 76. - 79.o
Modern zongoramûvek bemutatója a Filharmónia Kamaratermében - Bónis Ferenc 1965., 6. évf. 3. szám 306. - 307.o
Fiatal zeneszerzõk konferenciája Szófiában - Borgulya András 1964., 5. évf. 6. szám 636. - 642.o
A magyar zeneszerzés helye a nagyvilágban : a hanglemezgyártás szemszögébõl - Bors Jenõ 1974., 15. évf. 4. szám 412. - 416.o
A „Muzsika” születésnapjára - Breuer János 1977., 18. évf. 1. szám 106. - 107.o
Holland fesztivál 1972 - Breuer János 1972., 13. évf. 3. szám 303. - 307.o
Korunk zenéje : megkésett jegyzetek - Breuer János 1975., 16. évf. 1. szám 77. - 85.o
Német szimfónia : az új zene ünnepi napjai Berlinben - Breuer János 1965., 6. évf. 2. szám 194. - 199.o
Az osztrák zeneélet õszi mérlege - Brix, Karl 1962., 3. évf. 1. szám 67. - 70.o
Bécsi Ünnepi Hetek - Brix, Karl 1962., 3. évf. 4. szám 407. - 408.o
Fesztivál Bécsben és Dubrovnikban - Brix, Karl 1963., 4. évf. 5. szám 534. - 537.o
Jegyzetek a Bécsi Ünnepi Hetekrõl - Brix, Karl 1965., 6. évf. 1. szám 86. - 87.o
A helsinki Sibelius hetek - C. Nagy Béla 1965., 6. évf. 5. szám 524. - 526.o
Az új zeneiskolai énekeskönyvek és a népzene - C. Nagy Béla 1969., 10. évf. 2. szám 196. - 199.o
Bartók-ünnepségek Szlovákiában - Chalupka, Lubomir 1971., 12. évf. 4. szám 422. - 423.o
A Vasas fesztiválról - Csizmadia György 1961., 1. évf. 6. szám 628. - 629.o
A csehszlovák operakultúráról - Eckstein, Pavel 1963., 4. évf. 5. szám 524. - 528.o
A szlovák zeneszerzés fiatal komponistái - Èi¾ek, Lubomír 1964., 5. évf. 5. szám 533. - 536.o
Händel és Bach ünnepségek, Halle-Lipcse 1962 - Eõsze László 1962., 3. évf. 4. szám 404. - 406.o
A Bajazid bég Szegeden : megjegyzések Cikker operájáról - Farkas Ferenc 1963., 4. évf. 2. szám 197. - 198.o
A magyar népzenekutatás törlesztett adóssága : Sárosi Bálint: A hangszeres magyar népzene - Farkas Zoltán 1998., 37. évf. 1. szám 103. - 108.o
Egy rövid zenetudományi tanulmányút tapasztalataiból : Moszkva – Leningrád 65. április-május - Fejes György 1965., 6. évf. 4. szám 415. - 419.o
Melis György jubileumára : kísérlet - Fodor Géza 1975., 16. évf. 1. szám 85. - 93.o
Improvizáció és pedagógia : Gonda János: A rögtönzés világa - Gonda János 1999., 37. évf. 3. szám 309. - 313.o
Jegyzetek a mai francia zenérõl - Grabócz Márta 1981., 22. évf. 3. szám 322. - 327.o
Benyomások a pakisztáni zenérõl [II. rész] - Halmos István 1979., 20. évf. 4. szám 423. - 432.o
A szovjet zeneszerzõk szövetségének harmadik országos kongresszusa - Hrennyikov, Tyihon 1962., 3. évf. 2. szám 160. - 169.o
A Moszkvai Nagyszínház vendégszereplése a Magyar Állami Operaházban - Huszár Klára 1971., 12. évf. 4. szám 423. - 426.o
Bayreuthi Ünnepi Játékok, 1963 - Juhász Elõd 1963., 4. évf. 5. szám 529. - 534.o
Három bayreuthi elõadás - Juhász Elõd 1964., 5. évf. 5. szám 536. - 541.o
Megfontolandó példa - Juzefovics, Viktor 1987., 28. évf. 4. szám 437. - 444.o
A Bartók-zene forrásainál : Muzsikás Bartók Album - Kárpáti János 1999., 37. évf. 3. szám 323. - 328.o
Fiatal zeneszerzõk és zenetudósok találkozója Ohridban - Kárpáti János 1967., 8. évf. 1. szám 71. - 76.o
Kelet és nyugat ’64 : zenetudományi konferencia Új Delhiben - Kárpáti János 1964., 5. évf. 3. szám 308. - 313.o
Kókai Rezsõ emlékére - Kecskeméti István 1976., 17. évf. 1. szám 104. - 105.o
Varsó és Lipcse: Két zenei kongresszus - Kecskeméti István 1966., 7. évf. 5. szám 525. - 528.o
Jegyzetek a magyar zene szovjetunióbeli ünnepérõl - Kerényi Mária 1971., 12. évf. 3. szám 299. - 305.o
Leningrádi zeneszerzõk Magyarországon - Kerényi Mária 1972., 13. évf. 3. szám 299. - 301.o
Ifjú Zenebarátok. Egy fiatal kulturális szervezetrõl - Klenjánszky Tamás 1972., 13. évf. 3. szám 301. - 303.o
A Zenei Információs Központ mûködése Magyarországon : beszámoló a Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége (AIBM) 1974. október 7-11. között Martinban (Csehszlovák) tartott szimpozionjáról - Kókai Rezsõné 1975., 16. évf. 1. szám 93. - 96.o
A Zenei Információs Központ mûködése Magyarországon : beszámoló a Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége (AIBM) 1974. október 7-11. között Martinban (Csehszlovák) tartott szimpozionjáról - Kókai Rezsõné 1975., 16. évf. 1. szám 93. - 96.o
... napról napra : Modeszt Muszorgszkij: Levelek, dokumentumok, emlékezések (össz. és ford. Bojti János és Papp Márta) - Kovács János 1999., 37. évf. 3. szám 315. - 322.o
A cseh zene ünnepe Brnóban (1974. szeptember 27. – október 6.) - Lesznai Lajos 1975., 16. évf. 2. szám 192. - 194.o
Händel-ünnepség Halléban - Lesznai Lajos 1966., 7. évf. 4. szám 402. - 408.o
Torino, „Folk Festival 2” - Liberovici, Sergio 1966., 7. évf. 6. szám 637. - 639.o
Egy szerelem három éjszakája – az elsõ magyar musical a Petõfi Színházban - Liebner János 1961., 1. évf. 5. szám 531. - 533.o
„A zene és a közönsége.” Az UNESCO Nemzetközi Zenei Tanácsának közgyûlése és kongresszusa. Róma, 1962. szeptember 23-30 - Maróthy János 1962., 3. évf. 5. szám 518. - 528.o
Beszélgetés Bárdos Lajossal a „Magyar Kórus” zenemû- és lapkiadó vállalkozásról - Mátyás János 1972., 13. évf. 1. szám 62. - 70.o
A húsvéti ünnepi játékok koncertprogramjáról - Meixner Mihály 1968., 9. évf. 3. szám 311.o
Szelényi István: Spartacus-oratórium - Molnár A. Jenõ 1961., 1. évf. 6. szám 632. - 633.o
AIBM Montreal, 1975 - Mona Ilona 1976., 17. évf. 1. szám 99. - 103.o
II. Országos Kamarakórus Fesztivál Pécsett - Nádor Tamás 1966., 7. évf. 3. szám 296. - 299.o
Huszonöt éves a Tátrai-vonósnégyes - Pándi Marianne 1971., 12. évf. 4. szám 426. - 427.o
A Zenemûvészeti Fõiskola új hangversenyorgonája az orgona fejlõdéstörténetének tükrében - Pécsi Sebestyén 1967., 8. évf. 6. szám 627. - 633.o
A lipcsei Bach-ünnepségekrõl - Pernye András 1964., 5. évf. 4. szám 412. - 417.o
Bach gordonka-szvitjei fagotton - Pernye András 1972., 13. évf. 1. szám 70. - 72.o
Láng István: Concerto vonószenekarra - Pernye András 1961., 1. évf. 6. szám 638. - 640.o
Sárai Tibor: Hat jelenet a „János vitéz” címû táncjátékból - Pernye András 1961., 1. évf. 6. szám 634. - 635.o
A mai színházi zene problémái : hamburgi jegyzetek - Petrovics Emil 1964., 5. évf. 4. szám 417. - 420.o
Jegyzetek a szovjet zeneszerzõk V. plénumáról - Raics István 1966., 7. évf. 2. szám 189. - 192.o
A magyar zeneszerzés helye a nagyvilágban : a Zenemûkiadó Vállalat szemszögébõl - Sarlós László 1974., 15. évf. 2. szám 202. - 207.o
A rádió szerepe a magyar zene külföldi propagandájában - Sebestyén András 1974., 15. évf. 2. szám 207. - 212.o
Székely Endre: Dózsa György-oratórium (Rádió-bemutató) - Sólyom György 1961., 1. évf. 6. szám 636. - 637.o
Bartók emlékkiállítás, 1962 - Somfai László 1962., 3. évf. 4. szám 402. - 403.o
A Vasas fesztivál magyar bemutatói - Somogyi Vilmos 1961., 1. évf. 6. szám 629. - 631.o
Hajdú-Bihar megye zenei közmûvelõdése - Straky Tibor 1975., 16. évf. 1. szám 55. - 70.o
II. Nemzetközi Munkásdalkutatási Konferencia - Szatmári Antal 1965., 6. évf. 6. szám 643. - 645.o
A bukaresti nemzetközi Enescu fesztivál - Szávai Magda 1964., 5. évf. 6. szám 642. - 644.o
A Fédération Internationale des Jeunesses Musicales 20. kongresszusáról - Szávai Magda 1966., 7. évf. 3. szám 291. - 296.o
A francia zeneélet helyzetérõl - Szávai Magda 1966., 7. évf. 1. szám 82. - 85.o
A Magyar Zenemûvészek Szövetsége 9. közgyûlésének vitájáról - Szávai Magda 1973., 14. évf. 3. szám 324. - 333.o
A szocialista országok zenemûvész szövetségei vezetõinek találkozója Szófiában - Szávai Magda 1962., 3. évf. 5. szám 528. - 531.o
Az 1961. évi nemzetközi zenei versenyekrõl - Szávai Magda 1962., 3. évf. 1. szám 70. - 72.o
Gondolatok a 10. országos ifjúsági kamarazenefesztiválról - Szávai Magda 1967., 8. évf. 3. szám 294. - 296.o
Hangverseny bolgár szerzõk kamarazenéjébõl - Szávai Magda 1965., 6. évf. 3. szám 305. - 306.o
Ifjúság és zenei közmûvelõdés - Szávai Magda 1975., 16. évf. 1. szám 70. - 77.o
Nemzetközi zeneoktatási tanácskozás Budapesten - Szávai Magda 1962., 3. évf. 3. szám 290. - 292.o
Szovjet muzsikus fiatalok Magyarországon - Szávai Magda 1966., 7. évf. 4. szám 400. - 401.o
Kodály Zoltán C-dúr szimfóniájának bemutatója a Luzerni Ünnepi Zenei Heteken : svájci újságok a mûrõl - Szávai Nándorné 1961., 1. évf. 9. szám 92. - 94.o
Kodály Zoltán C-dúr szimfóniájának bemutatója a Luzerni Ünnepi Zenei Heteken : svájci újságok a mûrõl - Szávai Nándorné 1961., 1. évf. 9. szám 92. - 94.o
Liszt ünnepségek Weimarban - Szávai Nándorné 1961., 1. évf. 9. szám 94. - 97.o
Liszt ünnepségek Weimarban - Szávai Nándorné 1961., 1. évf. 9. szám 94. - 97.o
A X. „Varsói Õsz” - Székely András 1966., 7. évf. 6. szám 633. - 637.o
Varsói Õsz – 1965 - Székely András 1965., 6. évf. 5. szám 517. - 523.o
Gondolatok egy moszkvai zenepedagógiai konferencia után : beszámoló és tanulság - Szõnyi Erzsébet 1963., 4. évf. 3. szám 307. - 315.o
Bayreuth – Interregnum - Tallián Tibor 1973., 14. évf. 1. szám 93. - 100.o
Salzburgi tanulságok – Mozart három stílusa - Tallián Tibor 1973., 14. évf. 1. szám 85. - 93.o
Salzburgi Ünnepi Játékok, 1973 - Tallián Tibor 1973., 14. évf. 4. szám 434. - 435.o
A bolgár szimfonikus zene hetérõl : a mai muzsika seregszemléje Russéban - Tardos Béla 1964., 5. évf. 3. szám 305. - 307.o
A magyar zeneszerzés helye a nagyvilágban : I. A Szerzõi Jogvédõ Hivatal szemszögébõl - Tímár István 1973., 14. évf. 4. szám 414. - 424.o
Borsod-Abaúj-Zemplén megye zenei életérõl - Udvardi Lakos Endre 1974., 15. évf. 4. szám 402. - 412.o
Marxista zenetudományi szeminárium Prágában - Ujfalussy József 1963., 4. évf. 4. szám 408. - 410.o
Magyar gyermekzenei hét Moszkvában - Váczi Károly 1966., 7. évf. 3. szám 288. - 291.o
30 év lengyel-magyar zenei kapcsolatai - Várnai Péter 1975., 16. évf. 1. szám 96. - 98.o
A zágrábi III. modern zenei biennálé - Várnai Péter 1965., 6. évf. 4. szám 419. - 425.o
Az expresszionizmus jegyében : az idei Maggio Musicale Fiorentino eseményei - Várnai Péter 1964., 5. évf. 4. szám 421. - 424.o
Az operajátszás mai útjai - Várnai Péter 1963., 4. évf. 4. szám 413. - 419.o
Holland Festival, 1966 - Várnai Péter 1966., 7. évf. 4. szám 408. - 412.o
Nemzetközi Verdi-kongresszus Velencében - Várnai Péter 1966., 7. évf. 5. szám 528. - 530.o
Palermói fesztivál-jegyzetek - Várnai Péter 1965., 6. évf. 5. szám 526. - 529.o
Palermói fesztivál-jegyzetek - Várnai Péter 1969., 10. évf. 1. szám 90. - 92.o
Varsó új operaháza - Várnai Péter 1966., 7. évf. 1. szám 79. - 81.o
Varsói Õsz, 1963 - Várnai Péter 1963., 4. évf. 6. szám 643. - 646.o
Varsói Õsz, 1967 - Várnai Péter 1967., 8. évf. 6. szám 633. - 637.o
A Magyar Zenemûvészek és a Szovjet Zeneszerzõk Szövetségének közös titkársági ülése. Moszkva – Tbiliszi, 1976. március 22-28. - Vécsey Márta 1976., 17. évf. 4. szám 401. - 432.o
A szovjet zene magyarországi dekája – 1975. november 4-13. - Vécsey Péterné 1976., 17. évf. 1. szám 93. - 99.o
II. Kodály-szeminárium - Veszprémi Lili 1972., 13. évf. 4. szám 419. - 427.o
II. Országos Zenei Nevelési Konferencia, Gyõr 1971 - Veszprémi Lili 1971., 12. évf. 3. szám 305. - 311.o
Veszprém megye zenei közmûvelõdése - Zámbó István 1973., 14. évf. 4. szám 424. - 433.o
Benyomások a pakisztáni zenérõl [I. rész] - [Halmos István] 1979., 20. évf. 3. szám 274. - 279.o