Új folyóiratunkról 3. - 4. o
Sárai Tibor
Weiner Leó. 5. - 6. o
Hogyan kerülnek a magyarok Beethoven III. szimfóniájának utolsó tételébe? : adalék a szimfonikus finálé tartalmi kérdéséhez 7. - 15. o
Ujfalussy József
Elõadómûvészetünk néhány kérdése 16. - 22. o
Pernye András
A romantikus szonáta néhány problémája Chopin-nél és Liszt-nél 23. - 30. o
Kroó György
Chopin zongorastílusának néhány sajátosságáról 31. - 37. o
Hernádi Lajos
Gustav Mahler (Rádióelõadás) 38. - 43. o
Molnár Antal
Muzsikus gondok napjainkban 44. - 55. o
Honegger, Arthur
Schönberg és követõinek zenéje (Expresszionizmus; Dodekafónia) 56. - 73. o
Kókai Rezsõ
A neoklasszicizmus 74. - 81. o
Kókai Rezsõ
Kodály Zoltán – az oxfordi egyetem díszdoktora 82. o
Fábián Imre
Documenta
Thomas Stoltzer szerzõdtetési okmánya 1522-bõl 83. - 84. o
Falvy Zoltán
Szemle
Magyar bemutatók
Ludas Matyi : Szabó Ferenc és Harangozó Gyula táncjátéka az Erkel Színházban 85. - 86. o
Lózsy János
A város peremén : Tardos Béla kantátája (Gondolatok vers és zene kapcsolatáról) 87. - 90. o
Székely András
A Tûz márciusa : Szokolay Sándor oratóriuma 91. - 92. o
Meixner Mihály
Stilisztikai megfigyelések Mihály András hegedûversenyérõl 93. - 95. o
Pernye András
Könyvszemle
A magyar zenetörténet képeskönyve : Keresztury Dezsõ, Vécsey Jenõ, Falvy Zoltán munkája 96. - 97. o
Somfai László
A Gondolat kiadó Kis Zenei Könyvtárának újabb köteteirõl 98. - 100. o
Révész Doritt
Lapszemle 101. - 109. o
Legány Dezsõ; Breuer János; Várnai Péter
Hanglemezekrõl 110. - 112. o
Barna István
Close