Eger után : beszámoló a szocialista országok fiatal zeneszerzõinek és zenetudósainak IV. találkozójáról 227. - 230. o
Somfai László
Jellemzõ törekvések a fiatal magyar zeneszerzõnemzedék alkotásaiban 231. - 236. o
Kárpáti János
Ritmus és dallam : válasz bírálóimnak 237. - 254. o
László Zsigmond
A polgári mûvészet megítélésének kérdése : vita Maróthy Jánossal 255. - 274. o
Fodor Géza
A modern balettmûvészet fejlõdése Magyarországon 275. - 283. o
Körtvélyes Géza
„Mélységbõl kiáltok…” : egy dallam történeti útjának vázlata 284. - 300. o
Pernye András
Documenta
Bartók Béla Keszthelyen (1906) : egy emlékkiállítás tanulságaiból 301. - 308. o
Kecskeméti István
Húsvéti Ünnepi Játékok – Salzburg 1968
Szemle
Gondolatok a fesztiválról általában és Karajan Wagner – elõadásairól 309. - 311. o
Bónis Ferenc
A húsvéti ünnepi játékok koncertprogramjáról 311. o
Meixner Mihály
Disputa
Hozzászólás a Munkásének 1919-1944 címû könyvhöz 312. - 315. o
Halmai (Hausknecht) Károly
Könyvekrõl
Somfai László: Anton Webern 316. - 318. o
Sólyom György
Kroó György: Richard Wagner 318. - 319. o
Bónis Ferenc
Martin Geck: Die Wiederentdeckung der Matthäuspassion im 19. Jahrhundert 319. o
Breuer János
Die Sing-Akademie zu Berlin (szerk.: Werner Bollert) 319. o
Breuer János
Folyóiratok 320. - 335. o
Komár Pál; Vikár László; Karczag György; Breuer János; Szõke Péter; V. M.; Szávai Magda
Hanglemezekrõl 336. o
Barna István
Close