A Magyar Zenemûvészek Szövetsége negyedszázada 3. - 11. o
Sárai Tibor
A mûfaj-kategória sorsa és jelentõsége a zeneesztétikában 12. - 24. o
Ujfalussy József
Zene, realizmus, szocializmus 25. - 30. o
Maróthy János
A vokális zene helye a magyar zenekultúra fejlõdésének a felszabadulást követõ korszakában I. : problématörténeti áttekintés 31. - 38. o
Balázs István
A szovjet zenekultúra múltjából : a huszas évek leningrádi zeneéletének krónikája 39. - 54. o
Druszkin, M.
Szemle
Hajdú-Bihar megye zenei közmûvelõdése 55. - 70. o
Straky Tibor
Ifjúság és zenei közmûvelõdés 70. - 77. o
Szávai Magda
Korunk zenéje : megkésett jegyzetek 77. - 85. o
Breuer János
Melis György jubileumára : kísérlet 85. - 93. o
Fodor Géza
A Zenei Információs Központ mûködése Magyarországon : beszámoló a Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége (AIBM) 1974. október 7-11. között Martinban (Csehszlovák) tartott szimpozionjáról 93. - 96. o
Kókai Rezsõné
30 év lengyel-magyar zenei kapcsolatai 96. - 98. o
Várnai Péter
A Bolgár Tudományos Akadémia Zenei Intézetének 25 éve (ford. Aranyi Krisztina) 99. - 101. o
Documenta
Bartók-adalékok egy román könyvújdonságban 102. - 104. o
László Ferenc
Könyvekrõl
Dokumentumok a Magyar Tanácsköztársaság zenei életébõl (szerk.: Ujfalussy József) 105. - 109. o
Kõháti Zsolt
Paul Dessau: Notizen zu Noten 109. - 111. o
Breuer János
Emanuel Muntág: Viliam Figu¹-Bystrý-¾ivot a dielo (1875-1937) [Élete és mûve] 111. - 112. o
Bárdos Kornél
Close