Az „Egyetemes Zenetörténet” néhány metodológiai problémája (Kelet-Európa) 223. - 232. o
Kárpáti János
Barokk és klasszika között : mûfaji átalakulás és mûfaji tudat 233. - 254. o
Sólyom György
Molnár Anna : székely népballada Kodály Zoltán vegyes kari feldolgozásában 255. - 282. o
Ittzés Mihály
Adatok településeink mai zenei életének jellemzéséhez 283. - 294. o
Strém Kálmán
Documenta
Paraszti életrajzok a Pátria népzenei hanglemezek tükrében II. 295. - 308. o
Gábry György
Öt Kodály-karmû keletkezéstörténetéhez 309. - 325. o
Mátyás János
Könyvekrõl
Yehudi Menuhin - Curtis w. Davis: Az ember zenéje 326. - 328. o
Fittler Katalin
Zolnay László: A magyar muzsika régi századaiból 329. - 331. o
Barlay Ö. Szabolcs
Falvy Zoltán: A magyar zene története 331. - 332. o
Barlay Ö. Szabolcs
Close