[Egyéb szöveg]

(89 találat)
# Cím Abstract Szerző Folyóirat Oldalszám
Ismeretlen Mozart-autográf az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtárában - 2014., 52. évf. 3. szám 269.o
A közgyűlés írásos dokumentumai : vitaindító gondolatok zeneéletünkről - A Magyar Zeneművészek Szövetsége Elnöksége 1986., 27. évf. 4. szám 420. - 422.o
Aczél György, a Mûvelõdésügyi Miniszter elsõ helyettesének megnyitó beszéde az Erkel-konferencián - Aczél György 1960., 1. évf. 2. szám 115. - 117.o
A zenekultúra elválaszthatatlan a közmûvelõdés ügyétõl - Ajtai Miklós 1973., 14. évf. 2. szám 115. - 117.o
Yehudi Menuhin Bartókról - Antal Imre 1974., 15. évf. 4. szám 339. - 349.o
Emlékezés dr. Sebestyén Sándorra - Banda Ede 1962., 3. évf. 3. szám 274. - 275.o
Pályámról, munkámról : beszélgetés a 75 éves zeneszerzõvel - Bárdos Lajos; [Mátyás János] 1974., 15. évf. 4. szám 364. - 372.o
Pályámról, munkámról : beszélgetés a 75 éves zeneszerzõvel - Bárdos Lajos; [Mátyás János] 1974., 15. évf. 4. szám 364. - 372.o
Kodály Zoltán mûveinek magyar hanglemezei - Barna István 1967., 8. évf. 2. szám 183. - 188.o
Önéletrajz - Bartók Béla 1981., 22. évf. 1. szám 7. - 10.o
Moszkvai tudósítás II. - Beljajev, Viktor 1977., 18. évf. 3. szám 324.o
Benke Valéria Mûvelõdésügyi Miniszter megnyitó beszéde a Magyar Opera Ünnepi Hete alkalmából - Benke Valéria 1960., 1. évf. 2. szám 142. - 143.o
Levél Bartók Bélának - Bie, Oscar 1981., 22. évf. 1. szám 18. - 19.o
Számvetés a Magyar Rádió és az új magyar zene évtizedeirõl : beszélgetés Sárai Tibor, Szõllõsy András, Hidas Frigyes, Soproni József és Láng István zeneszerzõvel - Bieliczkyné Buzás Éva 1991., 32. évf. 4. szám 425. - 444.o
In memoriam Z. K. - Bónis Ferenc 1967., 8. évf. 2. szám 159. - 169.o
Moszkvai tudósítás I. - Braudo, Jevgenyij 1977., 18. évf. 3. szám 323.o
Moszkvai tudósítás III. - Braudo, Jevgenyij 1977., 18. évf. 3. szám 324. - 325.o
Moszkvai tudósítás IV. - Braudo, Jevgenyij 1977., 18. évf. 3. szám 325. - 326.o
Moszkvai tudósítás V. - Braudo, Jevgenyij 1977., 18. évf. 3. szám 326.o
Moszkvai tudósítás VI. - Braudo, Jevgenyij 1977., 18. évf. 3. szám 327.o
Moszkvai tudósítás VII. - Braudo, Jevgenyij 1977., 18. évf. 3. szám 327. - 328.o
70. [Az Októberi Forradalom évfordulója] - Breuer János 1987., 28. évf. 3. szám 223. - 224.o
A Bartók-szám elé - Breuer János 1975., 16. évf. 3. szám 227. - 228.o
A centenáris Bartók-szám elé - Breuer János 1981., 22. évf. 1. szám 3. - 4.o
A Schönberg-centenáriumra - Breuer János 1974., 15. évf. 3. szám 228. - 230.o
Szabó Ferenc emlékezete (1902-1969) - Breuer János 1977., 18. évf. 4. szám 339. - 340.o
Szávai Magda emlékére - Breuer János 1976., 17. évf. 2. szám 194. - 195.o
Tanítóm... [Rajeczky Benjaminról] - Breuer János 1987., 28. évf. 1. szám 66.o
Interjú dr. Barna Andrásnéval, a Mûvelõdésügyi Minisztérium zene- és táncmûvészeti fõosztályának vezetõjével - Breuer János; Kerényi Mária 1972., 13. évf. 2. szám 115. - 121.o
Interjú dr. Barna Andrásnéval, a Mûvelõdésügyi Minisztérium zene- és táncmûvészeti fõosztályának vezetõjével - Breuer János; Kerényi Mária 1972., 13. évf. 2. szám 115. - 121.o
Kodály zeneszerzõi világa - Eõsze László 1967., 8. évf. 2. szám 137. - 142.o
Kodály Zoltán – az oxfordi egyetem díszdoktora - Fábián Imre 1960., 1. évf. 1. szám 82.o
Magyar talaj mûvelõje : Hans Koessler emlékére - Fischer Sándor 1976., 17. évf. 3. szám 255. - 257.o
Szóbeli kiegészítés az írásos beszámolóhoz - Forrai Katalin 1994., 35. évf. 1. szám 7. - 9.o
Számvetés - Friss Gábor 1967., 8. évf. 2. szám 171. - 176.o
Elindult egy ember : Kodály Zoltán halálára - Garai Gábor 1967., 8. évf. 2. szám 131. - 132.o
Leningrádi tudósítás II. - Ginszburg, Szemjon 1977., 18. évf. 3. szám 329.o
Leningrádi tudósítás I. - Glebov, Igor 1977., 18. évf. 3. szám 328. - 329.o
Leningrádi tudósítás III. - Glebov, Igor 1977., 18. évf. 3. szám 330.o
Lajtha László - Gombosi Ottó 1992., 33. évf. 2. szám 191. - 196.o
Leningrádi tudósítás IV. - Gruber, Roman 1977., 18. évf. 3. szám 330. - 332.o
„Sub speciae Aeternitatis” [Lendvai Ernõrõl] - Hajdú András 1994., 35. évf. 1. szám 30. - 31.o
Kodály Zoltán emlékére - Hrennyikov, Tyihon 1967., 8. évf. 2. szám 133.o
Hûségesen õrizzük életmûvét - Ilku Pál 1967., 8. évf. 2. szám 118. - 119.o
Révész Géza - Jong, Johan P. de 1979., 20. évf. 1. szám 19. - 31.o
A Budapesti Zenei Hetek újdonságai abs.
Durkó Zsolt: Cantilene per pianoforte e Orchestra
Farkas Ferenc: „…hajadonfõtt a csillag után”
Kalmár László: Trió
Decsényi János: Shakespeare monológok
Bozay: Intervalli, Op. 15.
Kurtág György: Négy töredék, Op. 8.
Lendvay Kamilló: Kamarakoncert
Balassa Sándor: Antinóma
Láng István: Impulsioni
Maros Rudolf: Sirató
Jeney Zoltán: Soliloquium
Durkó Zsolt: Kolloidák
Juhász Elõd 1970., 10. évf. 3-4. szám 333. - 340.o
A XL. évfolyam elé - Kárpáti János 2002., 40. évf. 1. szám 3. - 5.o
A Szabó Ervin Könyvtár zenei gyûjteményének tizedik születésnapjára - Kecskeméti István 1974., 15. évf. 4. szám 417. - 419.o
Kodály Zoltán temetése napján - Kroó György 1967., 8. évf. 2. szám 128. - 130.o
Beépült életünkbe [Bartha Dénes köszöntése] - Láng István 1988., 29. évf. 3. szám 231.o
Vitaindító. [A Magyar Zenemûvészek Szövetsége taggyûlésén.] - Láng István 1988., 29. évf. 2. szám 130. - 134.o
Zárszó helyett. [A Magyar Zenemûvészek Szövetsége taggyûlésén.] - Láng István 1988., 29. évf. 2. szám 181.o
Elhunyt Wolfgang Steinitz - Maróthy János 1967., 8. évf. 3. szám 287. - 288.o
A moszkvai nemzetközi marxista zenetudományi szeminárium - Maróthy János; Ujfalussy József; Zoltai Dénes 1967., 8. évf. 1. szám 3. - 13.o
A moszkvai nemzetközi marxista zenetudományi szeminárium - Maróthy János; Ujfalussy József; Zoltai Dénes 1967., 8. évf. 1. szám 3. - 13.o
A moszkvai nemzetközi marxista zenetudományi szeminárium - Maróthy János; Ujfalussy József; Zoltai Dénes 1967., 8. évf. 1. szám 3. - 13.o
Búcsú Péterfi Istvántól - Mihály András 1962., 3. évf. 3. szám 211. - 212.o
Reinitz Béla, a kuplé-szerzõ - Molnár Antal 1964., 5. évf. 5. szám 523. - 525.o
Levél a szerkesztőhöz - Papp Márta 2013., 51. évf. 1. szám 90. - 92.o
Bözödi György emlékezik Lajtha Lászlóra - Pávai István 1992., 33. évf. 2. szám 138. - 140.o
Sándor Erzsi emlékezete - Péterfi István 1962., 3. évf. 2. szám 103. - 104.o
Nemes internacionalizmusa a közös hangot kereste. [Búcsú Kodály Zoltántól.] - Rajeczky Benjámin 1967., 8. évf. 2. szám 122. - 123.o
Találkozásom Lendvai Ernõvel - Rickenbacher, Karl Anton 1994., 35. évf. 1. szám 29.o
Zene Ukrajnában - Rudnyickij, Antonij 1977., 18. évf. 3. szám 332. - 336.o
Kultúrákat átfogó egyéniség volt. [Búcsú Kodály Zoltántól.] - Rusznyák István 1967., 8. évf. 2. szám 120. - 121.o
A fejlett szocialista társadalom zenekultúrájáért - Sárai Tibor 1977., 18. évf. 1. szám 3. - 20.o
Létrehozni a tömeg és a zene, - a tömeg és a mi zenénk találkozását : a Magyar Zenemûvészek Szövetsége elnökségének közgyûlési beszámolója - Sárai Tibor 1962., 3. évf. 5. szám 437. - 449.o
Új folyóiratunkról - Sárai Tibor 1960., 1. évf. 1. szám 3. - 4.o
Kodály, 2007 - Sárosi Bálint 2007., 45. évf. 3. szám 225. - 230.o
A kórusmû már nem készült el… - Schuman, William 1967., 8. évf. 2. szám 170.o
Meghalt Otto Erich Deutsch - Somfai László 1967., 8. évf. 6. szám 612.o
Megnyitó [a Lendvai-konferencián] - Soproni József 1994., 35. évf. 1. szám 27. - 28.o
Tanítványa minden magyar költõ és mûvész. [Búcsú Kodály Zoltántól.] - Szabolcsi Bence 1967., 8. évf. 2. szám 121. - 122.o
A szocialista országok zeneszerzõi szövetségei vezetõinek budapesti konferenciája - Szávai Magda 1963., 4. évf. 5. szám 451. - 453.o
Emlékezés a Tanár úrra (Kodály, a zeneszerzés tanár) - Szelényi István 1967., 8. évf. 2. szám 143. - 152.o
A zenetudós Borsai Ilona emlékezete - Szõnyi Erzsébet 1992., 33. évf. 3. szám 255. - 258.o
Nem az esztendõk : a 85 éves Rajeczky Benjaminnak. [Vers.] - Tóth Sándor 1987., 28. évf. 1. szám 13.o
A külföld részvéte [Táviratok Kodály Zoltán elhúnyta alkalmából.] abs.
F. Tyitov, Hadelin Donnet, Német Zeneszerzõk és Zenetudósok Szövetsége, Francia-Magyar társaság, Prof. Dr. Hans Pischner, T. Hrennyikov, D. Sosztakovics, A. Hacsaturjan, D. Kabalevszkij, J. Szviridov, R. Scsedrin, P. Szavincev, Csehszlovák Zeneszerzõk Szövetsége, Dumitru Turcus, Jan Kiljanczyk, Ion Dumitrescu, Lengyel Zeneszerzõk Szövetsége, Bolgár Zeneszerzõk Szövetsége, Vojislav Kostic, Jack Bornoff, Szlovák Filharmónia Ének- és Zenekara, Kubai Muzsikusok Szövetségének vezetõsége, A[z uzsgorodi zenemûvészeti] gimnázium igazgatósága, B. Agnij, E. Gembickaja, P. Fedoszjev, Pierre Stoll, Vojtech Mihalik, Prof. Dr. Marckhl, prof. Dr. Egon Kraus, Carlo Zecchi, Ulrich Baumgartner, Tudor Arghezi, Bodra Szmena Kórus, Liliana Bocseva és Boncso Bocsev
Tyitov, F. 1967., 8. évf. 2. szám 123. - 127.o
A Zenetudományi Intézet konferenciája elé - Ujfalussy József 1978., 19. évf. 2. szám 115. - 116.o
Búcsú Kókai Rezsõtõl - Ujfalussy József 1962., 3. évf. 2. szám 99. - 100.o
Kókai Rezsõ emlékezete - Ujfalussy József 1972., 13. évf. 2. szám 127. - 128.o
Búcsú Gát Józseftõl - Ungár Imre 1967., 8. évf. 4. szám 339. - 341.o
„Adjon Isten jó éjszakát…!” - Váci Mihály 1967., 8. évf. 2. szám 134. - 136.o
Emlékezés Járdányi Pálra - Vargyas Lajos 1992., 33. évf. 1. szám 6. - 7.o
Kodály, a tudós - Vargyas Lajos 1967., 8. évf. 2. szám 178. - 182.o
A magyar zenei élet helyzetérõl - Victor Máté 1994., 35. évf. 1. szám 10. - 22.o
Kodályra emlékezve - Weöres Sándor 1967., 8. évf. 2. szám 177.o
A Magyar Zene új folyama elé - Wilheim András 1998., 37. évf. 1. szám 3. - 4.o
Kodály Zoltán - Young, Percy M. 1967., 8. évf. 2. szám 153. - 157.o