Bartha Dénes 80. születésnapjára
Egy faun délutánja : Mallarmé és Debussy - vers és zene 335. - 339. o
Ujfalussy József
Nem középiskolás fokon... 340. - 342. o
Révész Doritt
„Mos patriae” 343. - 345. o
Dobszay László
Esztergomi Antiphonale töredéke Bécsben 346. - 350. o
Szendrei Janka
A hangszeres magyar népi dallam : sorpárok III. 351. - 378. o
Sárosi Bálint
Egy elveszettnek hitt kéziratos énekeskönyv 379. - 394. o
Papp Géza
Bartók hat nyilatkozata 395. - 403. o
Bónis Ferenc
Bartha Dénes az intézményes zenetudományi kutatásokért 404. - 414. o
Breuer János
Bartha Dénes, a Székesfõvárosi Zenekar mûvészeti igazgatója (1947-49) : válogatás a mûködésére vonatkozó levéltári dokumentumokból 415. - 429. o
Berlász Melinda
A hangversenyrendezés államosítása Magyarországon 430. - 444. o
Tallián Tibor
Close