Az aszafjevi intonációelmélet kialakulásának és jelentõségének kérdéséhez 115. - 133. o
Jiránek, Jaroslav
Emlékeim Bartók Béláról. (Ford. Várnai Péter) 134. - 140. o
Selden-Goth Gizella
Egy Bartók – Chopin-párhuzam : …”Még valamit a létcélról - - -„ 141. - 145. o
Kecskeméti István
A német romantikus opera születéséhez [I. rész] 146. - 158. o
Sólyom György
Ritmus és dallam : hozzászólás egy könyv tematikájához. [László Zsigmond könyvérõl] 159. - 168. o
Kardos István
Az ismétlésrõl 169. - 174. o
Lesznai Lajos
„Zseni” vagy „mester”? : megjegyzések Máriássy István írásához 175. - 176. o
Ujfalussy József
Gárdonyi Zoltán 60. születésnapjára 177. - 178. o
Juhász Elõd
Ifjabb Lányi Ernõ emlékezete 179. - 181. o
Fejes György
Új mûvek bemutatója
Maros Rudolf: Eufónia 64 182. - 183. o
Juhász Elõd
Viski János emlékhangverseny 183. - 185. o
Juhász Elõd
Documenta
Egy ismeretlen Liszt-levél 186. - 188. o
Kunszery Gyula
Szemle
Jegyzetek a szovjet zeneszerzõk V. plénumáról 189. - 192. o
Raics István
Szövetségi élet
Hírek 193. - 194. o
Könyvekrõl
Mai magyar zeneszerzõk. Barna István: Szervánszky Endre – Bónis Ferenc: Kadosa Pál – Kárpáti János: Mihály András – Pernye András: Szabó Ferenc 195. - 198. o
Breuer János
Darvas Gábor: Bevezetõ a zene világába I-II. 198. - 199. o
Feuer Mária
Arthur Honegger: Zenérõl – zenészekrõl – zeneéletrõl 199. - 200. o
Bónis Ferenc
Tánctudományi tanulmányok 1963-64 200. - 202. o
Vitányi Iván
A. O. Väisänen: Samojedische Melodien 202. - 203. o
C. Nagy Béla
Folyóiratok 204. - 222. o
Komár Pál; Vikár László; Karczag György; Szávai Magda; Szõke Péter; V. M.; Breuer János; D. G.; Várnai Péter
Hanglemezekrõl 223. - 224. o
Barna István
Close