A szovjet zenekultúra sikerei 115. - 118. o
Hrennyikov, Tyihon
Huszár Gál 1560. évi énekeskönyve, mint zenetörténeti emlék 119. - 133. o
Borsa Gedeon
Reneszánsz muzsika a Báthoryak udvarában II. : a gyulafehérvári madrigálok stílus- és zenetörténeti elemzése 134. - 160. o
Barlay Ö. Szabolcs
Liszt Rákóczi-indulójának kéziratai az Országos Széchenyi Könyvtárban 161. - 189. o
P. Eckhardt Mária
Bartók utolsó évei Amerikában (1940-45) 190. - 193. o
Suchoff, Benjamin
Szávai Magda emlékére 194. - 195. o
Breuer János
Megjegyzések Lajtha László utolsó és XX. századi zenetörténetünk korábbi éveihez 196. - 200. o
Ujfalussy József
Vas megye zenei közmûvelõdése II. : szórakoztató zene 201. - 212. o
Horváth Rezsõ
Új mûvek bemutatója
Szõllõsy András: Sonorita 213. - 224. o
Kárpáti János
Close