Lukács György 1885-1971 228. - 229. o
Bartók és a magyar kultúra 230. - 231. o
Lukács György
A „frankfurti iskola” Bartók-képe 232. - 236. o
Zoltai Dénes abstract

Negatív zenefilozófia – pozitív eredmények (Theodor W. Adorno: Zene, filozófia, társadalom) 237. - 246. o
Fehér Ferenc
„Lyd hálaének” és Adagio religioso 247. - 251. o
Kovács János
Bartók és a verbunkos 252. - 259. o
Bónis Ferenc
Beethoven utolsó vonósnégyesei és a klasszikus tételrend (befejezõ közlemény) IV. 260. - 273. o
Sólyom György
Népzene – mûzene a nyugati és a keleti középkorban 274. - 281. o
Falvy Zoltán
Új mûvek bemutatója
Durkó Zsolt: II. vonósnégyes 282. - 288. o
Kárpáti János
Szõllõsy András: IV. concerto 288. - 290. o
Kárpáti János
Maros Rudolf: Consorts – fúvósötösre 290. - 292. o
Kárpáti János
Sáry László: Catacoustics 2 zongorára 292. - 296. o
Kárpáti János
Documenta
Egy régi lakodalmas dallam feljegyzése 297. - 298. o
Schram Ferenc
Szemle
Jegyzetek a magyar zene szovjetunióbeli ünnepérõl 299. - 305. o
Kerényi Mária
II. Országos Zenei Nevelési Konferencia, Gyõr 1971 305. - 311. o
Veszprémi Lili
Könyvekrõl - kottákról
Konrad Boehmer: Zwischen Reihe und Pop. Musik und Klassengesellschaft 312. - 313. o
Maróthy János
Bárdos Lajos: Harminc írás, 1929-1969 313. - 315. o
Molnár Antal
Vitányi Iván: A zene lélektana 315. - 317. o
Molnár Antal
Lorenzo da Ponte emlékiratai 317. o
Molnár Antal
Homolya István: Palestrina – Lassus 317. - 318. o
Berlász Melinda
Walter Kolneder: Antonio Vivaldi 1678-1741. Élete és mûvészete 318. - 319. o
Berlász Melinda
Benkõ András: Bartók Béla romániai hangversenyei (1922-1936) 319. - 320. o
Breuer János
Bartók Béla levelei - új dokumentumok (szerk. Demény János) 320. o
Breuer János
Kamaramuzsika 321. - 322. o
Meixner Mihály abstract
Balassa Sándor: Fúvósötös, op. 9.
Bozay Attila: Tételpár oboára és zongorára, op. 18.
Dávid Gyula: Szonatina mélyhegedûre és zongorára
Dubrovay László: Hat duó hegedûre és ütõhangszerekre
Durkó Zsolt: II. vonósnégyes
Farkas Ferenc: Szonatina fuvolára és zongorára
Jesus Villa Pojo: Tiempos
Sáry László: Fluttuazioni hegedûre és zongorára
„Corpus of Early Keyboard Music” I. 322. - 323. o
Pernye András
Folyóiratok 324. - 331. o
Breuer János; Vikár László; Barna István; Szávai Magda
Hanglemezekrõl 332. - 336. o
Juhász Elõd
Close